Skip to main content

Full text of "Ffarwel weledig, groesaw anweledig bethau : neu rai hymnau o fawl i dduw a'r oen"

See other formats


THE BENSON LIBRARY OF HYMNOLOGY 
Endowed by the Reverend 

LOUIS FlTZGERALD BENSON, D.D. 

í 

LIBRARY OF THE THEOLOGICAL SEMINARY 
PRINCETON, NEW JERSEY 


Ffarwel  Weledig, 

ÍÊä 

"b   G R O E S A W 

s 

Anweledig Bethau: 


N  E  U 


Rai Hymnau o Fawl 


DDUW a'r OEN. 


Yr   A I L   R A N. 

fc 

Ga»   WILIAM 'wiLIAMS. 


CAERFYRDDIN, 

;Argraph\\yd tros yr Awdwr gan J. Rofs. 
1766. 


(ü) 


Rhagymadrodd.  í 

YMae cymmaint o Hymnau wedi dyfod at- n 
tom yn ddiweddar, fel y mae yn edrych  1 
yn waith diangenrhaid i argraphu rhagor ;  ' 
ond gwybydded y fawí fydd yn meddwl hyn, I 
mae nid  dynion fydd a chanu ynddynt yw y I 
ihai fydd yn gweled digon a gormod o Hym-.iJ 
nau ; fel mae nid y rhai fydd yn cael budd wrthjj 
wrando,  yw y rhai fydd yn gẁeled digon a 
gormod o bregethu ;  ond y rhai fydd am ganu 
mawl i Dduw, ni's digonir hwynt a Chaniadau 
mawl,   mwy nag y digonir gwir wrandawyr a 
gwrando ; ac nid oes neb yn bcrchen dyíg, fyn- 
wyr, a phrofiad, nad yw yn gwybod  fod am- 
ryw ddoniau yn adeiladol.  Er mae ceifio tynnu 
at yr un fylwedd,  ac at yr un Athrawiaeth, 
mae rhan íwya o'r Hymnau gyfanfoddwyd eif- 
oes ; etto fel maent wedi eu gwifgo a phrofi- 
adau  newyddion,   goleuni newydd,   geiriau3 
troell-ymadroddion, a mefurau newyddion, mae 
eu hamrywioldeb yn Ilaw'r Yíbryd tragwyddol 
í gyfTroi teimlad o Gariad Duw.   Fe fuafai'r 
JBibl ei hun yn llawer llai, pe buafai heb ddim 
ailadrodd ynddo, fe fuafai ychydig chwanegiad 
at un o'r pedwar Efengylwr yn cyflawnu lle'r 
íri arall ;  fe fuafai hanner y Salmau yn cyf- 
Jawnu yftyr y lleill oll ; fe fuafai hanner y Prx>- 
phwydi yn gwafnaethu ;  ni fuafai raid wrt^t 
amryw Benodau o L3 frau Mofes ; nag chwaith 
amry w Fannau o'r Croniclau, aV Brcnhinoedd, 
oni  fuafai  fod 'Duw  am  fendiíhio  ailadrodd 
Gwirioneddau, ac amry wioldeb yn ei Air ; rhoi 
ini Lîn ar Lîn,  Ggrchymyn ar  Orchymyn, 

Pregeth 


(  3  ) 

'Pregeth ar ol Pregeth, Hymn ar ol Hymn ; a 
\fcrifennu yr un Peth attocti, niedd yr Apoítol, 
nid 'yw fiin gennyf fi ag fydd ddicgei i cfoiithau* 
Ond y trueni mwya yw fod llawer o honom yn 
rhyfygu cwrdd ag Arch Duẃ heb alwad ; ac o 
boíìbl o awyddi barch, i gael ein hçnwau mewn 
Print, yn cyfanfoddi Hymnau, heb Gorph, 
Enaid, Cymalau, na Mêr, heb Brofiad, nag 
Yíbryd, ag fydd yn cael Argraph ar Galonnau 
difrifol. Nid y w gymmaint iw feio fod Dyn- 
ion diddyig,-. yn cymmeryd y Gwaith mewn 
llaw, can's mae Duw yn gwneud defnydd o'r 
Dynion gwaela at orchwyiion mawrion yn fyn- 
ych ; ac nid dyfg Dehorahy Barac, 2iMiriamy a'u 
gwnaeth hwy, na Dafydd chwaith a'i gwnaeth 
yntef y fath Fardd hynod yn Llyfr Duw, 
ond Yíbryd, a Zêl, Mwynhad o Dduw, a Phro- 
íìad, ynghyd a grym hwyl nefol yn cydferwi o 
mewn, nes torri o'r tân allan mewn Caniadau 
melus a beru byth. Ond yr hyn fydd iw feio 
fod yr Yítryd hyn yn eiíìau yn amryw o'r Pa- 
purau diweddar, harddwch y Salmáu yw eu 
Hyíbryd, eu Ffydd, a'u Profiad, heb law eu 
bod wedi eu rhoddi gan yr Yíbryd Glan ; ac 
nid un o'r Nodau lleia fod Llyfr y Caniadau 
yn Ganonaidd, yw'r blâs mae'r Saint yn ei gael 
ynddo, ac o'r tu arall yr Yíbryd dieithr fydd yn 
Llyfrau yr Ajpocripha fydd un Dyíliolaeth eglur 
na roddwyd o honynt gan yr Ylbryd Glan ; ac 
os collir blâs ac Yíbryd o Hymnau, aent tros 
Fyny8<Joedd yr hidia, Ile na chlywo Cymro o 
honynt byth mwy ; mi gynghorwn yn oftyn- 
gedig i bwy bennaf etto a ddanfon Hymnau i'r 
Argraph-wafg, yn i. I mofyn am wir ras eu 
hunain ; gwir adnabod Duw yn ei Fab, heb ba 
beth mae'n rhyfig ofnadwy i gwrdd ac Arch 
Duw ; 2. Darllen yn Saefo?ieg9 os na's gallant 
ddarllen mewn Jeithoedd eraill bob Llyfrau o 

Brydyddiaeth 


(  4  ) 

Brydyddiaeth addas a allont gyrraedd; er fnwyn 
helaethu eu deall, i adnahod Prydyddiaetr), pa 
lc mae e: ihegwch üì yn gorphwys, at bwy 
ddüben y mae, ar amryw reolau ' Ìÿ'n perthyií' 
iddi : 3. Pa un ftenna attii hod neu peidio yn 
g*ÜU cyrraedd y Peth olaf, ptio darüenent 1 
chçfn a thrachefn, LyírauY prophwydi a'r Sal- 
mau, y Galarnad, y Caníadau, Jo), a'r Dat- 
guddiad, y rhai íydd nid yn ui.ig yn llawn o 
Ühediadau Prydyddiaeth, troell-ymadroddion, 
amrywioldéb, eímwythder Jaith a chyffelyb- 
iaethau bywiol, ond ag Yíbryd hefyd ag lydd 
yn ennyn Tân, Zel, a Bywyd yn y Darllenydd 
iu hwnt (am mae Llyfrau Duw yntj i bob 
Llyfrau yn y Byd : 4. Peidio gwneud un Hyrnn 
íyth nes bont yn teimlo eu Heneidia.u yn agos 
i'r Nef, tan awelon yr.Yíbryd Glan, a'r Yíbryd 
liwnnw 3 fydd barod i fendithio ei-Waith, A- 
rnen. Mae yma ychydig Feiurau newyddion, 
ac mi fynnaf ar oí fy addewid i roi'r Mefurau ì 
ryw ychydig a fedro' eu tynnu hwynt allan : Y 
mae 10 neu 12 yn ddigon o honynt tros dde- 
heudir Cymru, os byddewyllys iw tannu hwynt 
■ar Iled.   Ffarwel. 

Eich Brawdy 

fite w. w. 


HYMN 


H Y M N   I. 

i    Ty JW A W R iawn y w gwres y tân, 

1 V X   ^y nwýWau o bob rhyw; 

Sy am ddifa oll o'i flaen, 

Rafufau pur fy Nuw ; 

Ond etto trech yw gallu'r Nef, 

Na'i fflammau cyndeirioccaf ef. 

2 Mae enw Calfari, 

¥a gynt yn wradwydd mawr, 
Yngolwg f' enaid cu, 

Yn fwy na'r Nef yn awr, 
O ddedwydd fryn!  íanéleiddiaf le ! 
Dderbyniodd ddwyfol waed y Ne'. 

3 Rwi'n caru'r hyfryd awr, 

Mi gara'r hyfryd le, 
Mi gara bren y groes, 

Orweddodd arno fe ; 
Dyma fy Nuw, dyma fy mhen, 
Ac oll a feddai ar y pren. 

4 Ffarwel deganau'r byd, 

Mae'ch blodau hyfryd íawn 
Oll yn diflannu nghyd, 
Ar Galfari brydnawn ; 
Mae da, mae dyn, er maint eu grym, 
Yngwydd y Groes yn mynd yn ddim, 

5 Na thawed tafod faint, 

Na laefed nefol dân, 
Ond canu fyth am fraint, 

Calfaria yn y blaen ; 
Aed fwn ei glod i maes o law, 
O'r lndia hyn i'r India draw. 


M 


HYMN   II. 

AE'r faner fawr ymla'n, 
Ei Efcngyl ef yw hon; 
B 


[ 6 ] 

Mae uffern lawn o dân 
Yn crynu nawr o'i bron ; 
Hi gwymp, hi gwymp, er maint ei grym 
O flaen fy Jesu 'dyw hi ddim. 

z    Fe bwyfa hoelion dûr. 

Fe bwyfa coron <idrain, 
Ar goryn brenhin Nef, 
Euogrwyddvmwya rhai'n; 
Rhyfeddod fil dewch gwelwch hyn, 
Y mwya du yn fwya gwyn. 

3 Caned, a welodd wawr 

> Yrf codi o'r tw'llwch du, 
- Caned, a brofodd flas 

Grawn Swppiau'r Ganaan fry, 
Ni ddewn ni ddewn i Seion fryn, 
Er maint yr holl Anialwch hyn. 

4 Na lwfrhaed einjjfydd,   • 

Mae'n ffydd fel colofn dân, 
A blannodd Brenhin Nef, 

Tn harwain yn y bla'n ; 
Mi wela'r wlad mi ga'i mwynhau, 
Lle peru'm hedd heb drangc na thrai. 

5 O ffynnon fawr o  hedd, 

O anchwiliadwy fôr, 
Sy'n cynnwys ynddo ei hun 

Rhyw anherfynol ílor, 
Ti bia'r clod wel cymmer e', 
Trwy'r Ddaear, Uffern fawr a'r Ne\ 

H Y M N   III. 

i    f^\ Gwrando nefol Oen, 

\^/   Ruddfannau'r gwael ei lun, 
• Sydd tan ry w ddwfn boen, 
Yn dryfu yntho ei hun ; 
Gelynion íìl bob awr o'r dydd, 
O mewn o maes ynghuro i fydd. 

2    Er temptafiynau cnawd, 
A holl bofiau'r byd 


Llid 


C7 ] 

Llid Uffern fawr a'i gwawd, 
Mewn cyngrair glos ynghyd, 
Mae gwynt y Nef pan leia ei rym, 
Yn gwneud eu temptafiynau'n ddim, 
Mae nerthoedd mawr fy Nuw, 

A'i nerthoedd yw ei ras, 
Yn llawer trech eu rhyw, 
Na'm beiau cyndyn cas, 
A. pheraroglau Seion fryn, 
A'm dal i yn yr anial hyn. 

Pe caent íy mhen i Jawr, 

A mynwes tan y don, 

Gelynion cryfion hy, 

A  lawenhau o'u bron : 

Neb ond tydi fu ar y groes, 

Am dal i fynu ddydd a n*t. 

ü ddedwydd wych brydnhawn, 

Pan feinio 'r Nef i maes, 
Trwy udgorn peraidd iawn, 
Fuddugoliaethau gras ; 
Telynau  aur yn canu'n un, 
Effeithiol goncweft Mab y Dyn. 

HY.MN   IV. 

WE L bellach tyrd ymla'n, 
Nag ofna f* enaid mwy, 
Llai grym fy'n Uffern áàn, 
Na dwyfol farwol glwy — 
Mae'r gwaed, mae'r gwaed a gollodd ef, 
Yn uwcha ei bris o fewn i'r Islcf. 

Mae'r orfedd wen yn rhydd, 

Aeth Magdalen ymlaen, 
Manajfeh hefyd fydd, 
Yn canu'r nefol gân, 
Mi glywa'r fwn, fwn peraidd yw, 
Am ddwyfol nefol waed fy Nuw. 

Diftewch elynion mwy, 

Rhowch le tua phen fy nhaith, 

Chwi 


í 8 ] 

Chwi roifoch i mi glwy, 
Difymwyth lawergwaith ? 
Ymlaen, ymîaen, mae'm tryfibr drud, 
Tu hwnt i derfyn eitha'r byd. 

4 O fewn Caerfalem lân, 

Mi weîa fyrdd o faint, 
Wedi diengu mlaen, 

Tros fryniau mawr eu maint, J^ 
Dilynaf oi y dyrfa hon, 
Er dwr, a thân, a llif, a thon. 

5 Pe duai r wybr wen , 

Mi gana o hyn i maes, 
Tr'o tafod yn fy mhen, 

Am effaith hyfryd ras ; 
Pa ofn mwy, mae'r cwmmwl tân, 
At niwl y nos yn ledio 'mla'n. 

6 O tyred Arglwydd mawr, 

'Does yma ddim ond gwae ; 
O eitha r Nen i lawr, 
Oni chai dy fwynhau, 
Y wledd, y wledd a'm gwna i'n ll^n. 
Yw cael dy weld y funud hon. 

HYMN   V. 

i    Tfc VT I wela draw o bell, 

JL VJL   Baradwys hardd ei gwedd, 
A phrennau lawer gwell, 
Yn peraroglu hedd ; 
O hyfryd wlad i  tu draw bob gwae, 
Gwynfyd ga'i heddyw dy fwynhau. 

2    Mae 'r byd ac uffern fawr, 
A nghalon gas yn un 
Yn ceifio 'm fugno i lawr, 
Yn hollol atto ei hun ; 
Fy Nuw, fy Nuw fy'n dal y gwan, 
Rho nerth i'm henaid ddringo ìt lan. 

t    Fe laefaT ftorom fawr, 
Fe laefa'r awel grçf, 


[93 

Pan delo gair i lawr, 
O'i fanäaidd enau ef > 
Duw yw efe os ef a bair, 
Cwymp Nef ac UfFern at ei air, 

|    Bwyíifilod rheipus iawn, 

Sy'n bwyta'r egin gwan, 
O foreu hyd brydnhawn, 
Yn rhwyítro'm gras i'r lan ; 
ÍY lan mi ddof i'r gwledydd draw, 
Mae'm Jesu yn maflyd yn fy llaw, 

Melufach ty fy Nhad, 
Ar ol y ftorom gre* 
Pa fwya croefau ga'd, 
Mae'n hawfach gado tre', 
O hyfryd weld ! fydd yn y man, 
Pob bryn a ddringais i i'r lan. 

H Y M N   VI. 

JE SU, Jesu rwyt ti'n ddigon, 
Rwyt ti'n llawer fwy na?r byd, 
Mwy tryforau fy'n dy enw, 
Na thryforau'r India gid, 
Oll yn gyfan,   &c. 
Ddaeth i'm meddiant gyda 'm Duw. 

Y mae gwedd dy wyneb grafol, 
Yn rhagori lawer jawn, 

Ar bob peth a welodd llygad, 
Ar hyd wyneb daear lawn ; 

Rhofyn Saron,   &c. 
Ti yw tegwch Nef y Nef. 

Tarian gadarn yw dy enw, 
Pan bo'r gelyn yn nefau, 

Angau ei hunan fydd yn ofni, 
Angau fydd yn Uwfrhau, 

Ti goncweraiít,   &c. 
Does ond canu nawr i mi. 

Nis gall fy enaid er ei gyrraedcfj 
Fyth i geifio cyrraedd Bty y ; 


N>g 


Nag fydd wedi ei roi ynghadtt', 
Yn y dwyfol farwol glwy, 
Cariad, cariad,   ísfc. 
Nad oes dyfnder iddo'n bod. 

Dyma'r beger gyfoethogwyd, 
A'r carcharwr wnaed yn rhydd, 

Ddoe oedd yn y pydew obry, 
Heddyw yma'n canu'n rhydd, 

Nid oes genni,   &c. 
Ddim ond díolch tra fw'i byw. 

H Y M N  VII. 

JE S U gwyddoíl fy ngbyftuddiau 
Rwyt ti 'n rhifo bob yr un, 
Pob rhyw wradwydd pob rhyw groefau< 
Ti dioddefaift hwynt dy hun, 

Dalfifynu,  &c. 
Man bo meichiau i fwya trwm. 

Ti fy Arclwydd a'm cenhedlaift, 
Gwaith ày fykàd wyf ei gid, 

Pob gwthien fach, pob afgwrn, 
Rifwyd' yn dy arfeeth ddrud, 

Cod fl fynu.   (ffc. 
Nid wy'n abl heboft ddim. 

Cofia'th boenau ar Galfaria, 
Cofia i ii gario'r groes, 

Cofia gur yr hoelion Hymion, 
Cofia'th chwerw angau loes, 

Rho immi heddwch,  ÖV. 
Rho immi Nefoedd er cu mwyn. 

Er áy fod di heddy w'n eiíledd, 
Yng ogoniant Nef y Nef, 

Mewn goleuni mor ddifgîeiried, 
Na ellir nefu atto ef, 

Rwyt ti'n edryeh,  (fc 
Ar úy anwylaf yn y byd. 

Dyma'th gariad, dyma'th briod, 
Heddy w yn gryddfan o dy flaen ; 


Tros 


C ii ] 

Tros ein hcnaid y dioddefaift, 
Boenau megis Uffern dân, 
Ti yw'r cwbl, c5V. 
Heddyw feddwn yn y byd. 

HYMN  VIII. 

DAtcuddiwyd dirgeîion i maes, 
Dirgelion cuddiedig i'r byd, 
Meddyliau trugaredd a gras, 
Tr penna bechadur ei gid ; 
A giow'd mewn addewid 'fydd gref, 

Na welir fyth fythoedd eu hail, 
O ddyfnder y ddaear fr Nef, 
Mor gy wir  mor ficr ei fail. 

Fe'm boddwyd mewn fyndod yn lan, 

Wrth chwilio ei naturhwy ma's 
'Does Angel, na Seraph a gân, 

Am ddyfnder anorphen ei ras : 
Pwy- bwyfa ei ddioddefaint ar bren, 

Pwy bwyfa lawn haeddiant ei loes, 
Tr'o tafod yn chwareu 'n fy mhen, 

Mi gana am goncweíl ei groes. 

•R anrhydedd a'r galiu a'r clod, 

Y moliant a'r parch yn gytun, 
O'r Nefoedd i'r Ddaear gaifTbodi 

Yn gyfan ì'm Harglwydd ei hun : 
Aed fwn dy farwolaeth i maes 

O'r Dwyrain luofog i'r De', 
Helaethed terfynau dy ras, 

Mor beiled ag cyrraedd y Ne. 

Aed ein Haleluias  ni i'r lan, 

Trwy 'r awyr anfeidrol ei maint, 
Cymyíged caniadau rhai gwaa, 

A thyrfa luofog o Saint, 
Ni gawiom gant gymmaint a'r byd, 

Gant cymmaint drachefh a hyn, 
Gant cymmaint aV Nefoedd ei gid, 

Brydnhawn-gwaith ar Galfana fryn. 

KYMN 


£  12  ] 

H Y M N  IX. 

ENnynaift ynw'i dàn, 
BerfFeithiaf dan y Nef, 
îsas gall y moroedd mawr, 
I ddiffodd mo hono ef, 
Mae'th laìs, mae'th wedd, mae gweld dy waed, 
Yn troi ngelynion tan fy nhraed. 

Mae caru Mhrynwr mawr, 
Mae edrych ar ei wedd, 
Y  plefer mwya nawr, 
Sy gael tu yma i'r  bedd, 
O gariad rhad, o gariad drud, 
Sydd íìl o weithiau'n fwy  na'r byd. 

Wel dyma'r gwrthddrych cun, 

A thyma'r awr a'r lle, 
CyíTegra i fy hun, 
Yn gyfan iddo fe, 
Ffarwel ffarwel bob eulun mwy, 
Maecariad jEsu'n drech nahwy. 
Er cymmaint ydyw grym, 

Teganau maith y byd, 
Parodrwydd Satan faith, 
Eu galw hwynt ynghyd, 
Ond llawer mwy nag fedd y Nef, 
Sy o bleíTer yn ei gwmp'ni ef. 

H Y M n  x. 

ARglwydd dere a'r newyddion, 
Sydd yn gweithio Uawenhau, 
Ac aed heibio'r Nofwaith dywyll, 

O ochneidio a thriftau ; 
I mì'n glir, weld y tir, 
Brynwyd trwy ddioddefaint gwir. 

r Gad i'm henaid landio yno, 

Y mae'r tonnau'n fawr ei grym, 
Ac ni all fy enaid ofnus, 
Ddala cu pwyfau anferth ddim, 


Dy 


[i3l | 

Dy angau drud trwy'n y byd, 
Fydd íy nghyfur oll ei gid. 

3 O na weiwn goppa'r bryniau,   { /    *\     fáC^ 

Lle mae îy anwyl i yn byw, hUHí frântö***'-*  *~ 
Rwyf yn caru'r gwynt fy'n hedeg, £~^rfu/Ji*r 

Tros fy Üghanaan fayfryd wiw,  "^ -f' 7 
'Fedd y llawr, ddim yn awr, C^â/ **i  4 H && 

Leinw lle íy Arglwydd mawr.    S/l^s t/*á/tCí ^éii 

4 Mae pleferau o bob rhywiau, -f^   j^y  /} 

Yn rhy brin i lanw'r man, ■-/ foltj    l^^Cl 

Gymrodd Tywyfog raawr y bywyd, * 

Er ei enw iddo'n rhan ; 
Da a dyn yn gytun, 
Mae E'n ganmil mwy ei hun. 

5 Wyneb dyn fydd yn falwino, 

Ynfyd y w a gar ei wedd, 
Aur ac Arian fydd yn treulio, 

Enw lyngcir yn y bedd ; 
Peru fe, Tywyfog Ne', 
Pan y colîo'r fer eu lle. 

Yr Ail Ran. 

i  TIWYF  fi heddy w'n teimlo undeb, 
IV   A rhai fydd  yn lludw mân, 
Mwy na rhai wy'n weld yn hedeg, 

Ar adenydd rhwyfg ymla'n , 
Yr un wedd yn y bedd, 
Ca'i fod gyda hwynt mewn hedd. 

2 Foru daw yr oriau i'm galw, 
Foru rhaid i'm cnawd lefgau, 
Foru rhaid i'm gras enynnu, 

Ac i'm hegwan ffydd gryfhau ; 
F' enaid cân, tyr d ymla'n, 
Gad dy hen drigfannau'n lan. 
3 Tros ry w ddyddiau byrr diblefer, 
Des i'r ddaear i gael lle, 
Dyddiau i'm temptio a'm haddfedti, 
I drigfannau pur y Ne'- 

Gwyn- 


[ 14 3 
Gwynfyd ddaw, maes o law 
Ar y bryniau'r ochr draw. 
4 Daccw gariad fel yr afon, 
Daccw heddwch fel y llif, 
Wedi'm mrodyr gael ei feddu, 

Erodyr anwyl fwy na rhif ; 
Gyda hwy caiff fod mwy 
F' enaid heb na briw na chlwy. 

j Angau bellach gwna dy waetha, 
Nid yw'th ddychryniadau ddim, 

Mwy o hedd fy 'mhen Calfaria, 
Nag fydd yn dy faethau o rym, 

Mi af trwy farwol glwy, 

'N erbyn tonnau mawrion mwy. 

H Y M N   XI. 

i  T TEddyw yw'r dydd rw'i 'n ofni fyrthio,, 
J7l   Diau heddyw yw efe, 
Etto fefyli 'rwyf er gwanned, 
Trwy awdurdod mawr y Ne'; 

Rwyfyncredu, &c.~ 
'Raf tan ofnî i ben íy nhaith. 

2 Nid oes ond fy nghnawd yn ofnî, 
Fy yfpryd fydd yn cadw ei ie, 

Ac ni fynn e' golîi ei afael, 
Ar addewid brenhin Ne'; 
Gair dy enau, &c. 
Bair i'm fefyll tra io chwyth. 

3 Y mae yn y gair lefaraiíl, 
Fwy o fy wyd fwy o ras, 

Nag fy o rym yn Uffern dywyll, 
A'i byddincedd cyfrwys cas : 

Dywed íilafft, &c. 
Dyna'r Nef yn cario'r dydd. 

4 Mi ddifgwiliaf doed y ddelo, 
Deued borau,  deued nôs, 

Deued corwynt, deued temeftl, 
Nes cacl teimlo gwaed y gro's. 


Gweld 


: Gwdd dy glwyfau, &e. 
Ywr  ddedwyddafawri mi. 

Caf fì nal íynd tros y bryniau 
Stormus, Wc!d áy wyneb-pryd ; 

Fe a heibio, &c. 
3wn y demefll a'r gwynt. 

H Y M N XII. 

1  T^\Accw UíFern yn ei harfau, 
J_-/ Byma bechod yn ei rym, 

.D)mma fy ofnau innau'n bwgwth, 
^a allai eu congcwero ddim, 

Gallu'r Nefoedd, &c. 
Tyrd i Wared dyma'r awr. 

2 ™P?.drus rvvydau fydd heb rif^ 

w«h eu tannu draw o mla'n, 

Llo/gpobgefyn fy'n fy rhwymo, 
Adyddwyfo! nefoldân; 

,_Pu'na * garcharwr,  ÜV. 
üeddyw gael ei draed yn rhydd. 

3  n "9yfg y gaIon drift ' chwerthyn, 
Dy{g y mudan feinio cân, 

%% yr ofnusgwan i glydo, 
Uffern fawr i Jawr o'i flaen, 

Dod wyiofain, 07. 
i n ganiadau C*ŷ*r/. 

^ r ? na r°ir winwydden hyfryd, 
^eth o'i ffrwythau i lawenhau, 

Enaid flinodd gan ochneidio, 
ünaid flmodd gan driftau ; 

Deued bellach, àfc. 
Deued blodau, deued hâf. 

Llais y dyrtur deu'd i lonni, 
Rhai na chas ond gaia erioed : 

Mi yr hwn ag fydd yn methu, 
Cael fy meiau tan fy nhroed ; 

Attal 


[ i6 ] 
Attal Arglwydd, &c. 
Attal angau nes cacl gweled dydd. 
6   Pe cawn greda i ti farw, 
A diodde yn fy lle, 

Ac i ti bwrcafu trigran, 
I fy Enaid yn y Ne% 

Byth ni phwyfwn, tte. 
Faint ry ngofid, fàint fy ngwae. 

HYMN XIII. 

I  TTX Yma'r pechod fydd yn gwafcu, 
_fr 3 Hwn fy'n curo fy enaid gwar 

Hwn fy'n rhwymo'm traed a'm dwylo, 
Yn fy rhwyftro i ddringo i r lan ; 

Dim nis dac .âis,  iäc 
Ond galluoedd mawr y Ne\ 
?    Weithiau mae e'n ennyn gofid, 
Weithiau mae e'n mynd a mryd, 

Weithau'n clydo fy meddyliau, 
Atto ei hun yn gryno 'nghyd ; 

Minnau 'n difgwyl, &e. 
Weld y boreu o ryddhad. 

3 Difgwyl y deheu-wynt taweî, 
Awel beraidd o'th fwynhau, 

Weithia'u difgwyl gwynt y gogledd, 
Argyhoéddiad am fy mai, 
Cant rywhiraeth, tsc. 
Sy arnai am gyfnewid lle. 

4 Dyna'rman dymunwn drigo, 
Wrth afonydd gloywion llawn, 

Sydd yn llifo o ddwr y by wyd, 
O las foreu hyd brydnhawn, 

Lle cawn yfed, ÖV. 
Hyfryd gariad fyth a hedd. 

5 Lle cawn weld yr hwn wy 'n garìi, 
'Rhwn fu farw ar y groes 

A myfyrio ar ei gariad, 
Yn dioddef angau loes ; 


L 17 J 

A chael gorphwys, £sV 
Draw ymhell o dwrf íy mhîa. 

Yno cawn goncwero ofn, 

Ag anadliad pur y Ne' ; 

Yno cawn goncwero angau, 

A'i hen golyn gydag e', 

Tyred amfer, &c. 

Tyred bellach mae 'n brydnhawn. 

H Y M N XIV. 

AHeibio'r tywyll Nos, 
Fe ffy  cymylau'r nen; 
Fe ddaw'r addewid wir, 
A'i geiriau pur i ben ; 
Cair gweld, cair gweratyr hyfryd dir, 
Ar fyrro dro yn oleu clir 

Mae'r oriau maith eu rhif, 
Yn dirwyn yn y bla'n, 
Er bod nofweithiau yn hir, 
O'r diwedd darfod wnan ; 
Cymylau'r nen er maint eu grym, 
O flaen y wawr ni fafant ddim. 
Pan tywynno arnai'r dydd, 
Mi wed'yn garia'r gfo's, 
Ac oedd yn gwafgu lawr, 
Yn llwythog ganol nos ; 
Mi neidia tros y rToefydd maith, 
Ond cael dy gwmpni ar fy nhaith. 

'Dyw profedigaeth ddim, 

'Dyw'rholl gyftuddiau ondgwan, 
I guro hwnnw lawr 
A ddaliech ti i'r lan, 
Mae nerth dy ras yn fwy na'r byd, 
A'r myrdd o ddrygau íy ynddo gid. 

Ni attal dim o'r môr, 

A'i donnau cedyrn cry 
Rhag mynd i ben ei daith, 

Yr hwn gynhaliech ti ; 

C Dyw 


ÎSJ* 


[ 18 ] 

\Dy w'r moroedd maith, 'dyw Pbaro ddim, 
Iw ei gydmaru a dy rym. 

HYMN  XV. 

FE gân 'tifeddion Gras, 
Vn beraidd maes o law, 
Wrth weld yn boddi'r Aipbt 
A hwythau'r ochr draw, 
- ,\* v j   Fy enaid hed i ben y bryn, 
v^   ' '  I weld y concweíl rhyfedd hyn. 

X,  /-2\    Yn uchel fry ar fryn, 
^N  I Rhwng daear gron a Nef, 

^^S*  f k  \  Holl rwyfg Gebenna fawr, 
I    A'i grym orchfygodd ef ; 
Fan hoelion dur, goddefodd glwy, 
^ra fut ymfTroftia ufTern mwy. 

3 \  Wel daccw'r fFordd yn rhydd, 
-O^"  N^ Agorwyd hi o bob tu ! 

O ddyfnder daear las 

I uwchder Neíoedd fry ; 
Ö dring, o  dring fy enaid mwy ! 
Mae nerth iw gael.mewn dwyfol glwy. 

Weî deuwn yn y bJaen, 

Fe gwympodd ofnau mawr, 
Ar y geîynion hy, 

Oedd am ein cael ni lawr : 
Fe gawd y dydd mi glýwa'r nen 
Yn canu'r concweít, ar y pren. 

HYMN XVI. 

NI chefais i yma erioed, 
Ond gwaetha- cnawd a byd, 
O mewn o maes. bob  awr, 
Yn çuro arnai ynghyd ; 
Mi fTo, mi fTo, ryw ddydd i'r lan, 
Cair gweld fod concweíí gan y gwan. 

2    Mì 


[ i9 J 

2 Mi flinais gan fy chwart, 

Mae fy ferchiadau i 'n bwn, 
Rwy 'n gryddfan bron o hyd, 
O tan yr archoll hwn ; 
O doed yr awr, na bo yn fỳ mryd 
Ond caru Mhrynwr mawr o hyd. 

3 Wel dere foreu ddydd, 

Diwrnod gorau yn fyw, 
Ac na bo genní ddim, 
Iw garu ond íy Nüw ; 
Efe a'i groes, efe a'i wae, 
Wnai'm henaid egwan lawenhau. 

4 Mae ei groes e'n well na'r gwin, 

Mae'r hoeîion fel y mel, 
Mi ymbortha ar y rhai'n, 

A doed hi fel y del ; 
Mae rowy o wledd ar groes íy Nuw, 
Nagallwn draethu tra fo'm byw. 

5 Caned brenhinoedd gwych, 

Am rwyfg a gallu'r byd ; 
A chaned Indian fytb, 
Am aur a pherlau duid, 
Fy enaid i bob dydd bob nos, 
A gân i'r hwn fu ar y gr 

H Y M N   XVII. 

i    T^T*S  gaîl dyfgedigion doetha, 
JJ^i    Er i'nt gyrraedd fry Vr Ne\ 
Chwilio troion fer yr wybr, 

Gweld eu raaint a gweld eu Ue, 
Fyth i bwyfo,  tSc. 
Gwerthfawrogrwydd gwaed dy groes. 

z    Nis gall dyfg, ac nis gall doniau, 
Weld y pechod drwg ei ryw, 
Pwyfo ei haeddiant maith a'i fefur, 
Ò flaen çorfedd bur fy Nuw ; 
Ar Galfaria,  &c. 

Gwela i e'n ei liw a'i lun. 

C 2 3 Pechod 


[20] 

3 Pechod yma, cariad accw, 

Fu yno yn y glorian fawr, 
Ac er trymmed oedd y pechod, 

Cariad bwyfodd hyd y llawr, 
Nawr gofphennwyd,  íffr. 
Wnaeth i'r glorian bwyíìg droi. 

4 Haeddiant Duwdod a'i gydmaru, 

Yn erbyn uffern fawr o*i bron, 
Dafan gwacd fy'n gan mil rhagor, 

Nagaflendid dudew hon ; 
Gwradwyddiadau, &c. 
Duw ry iawn am feiau'r byd. 

5 Fe ddiftewa myrdd o ellyllon, 

Fe ddiftewa'r ddeddf o'r bron, 
Fe ddiftewa pur gyfiawnder, 

Sy'n ymddial cweril hon ; 
Cyntat enwir, Cffr. 
Sillaf prin am waed y groes. 

HYMN  XVIII. 

i    TP\ Accw gariad, daccw bechod, 

_| j   Heddyw'ch dau ar bren y bryw, 
Hwn fy'n gr\ fj fewn accw'n gadarn, 
Pwy enrulIsTr ymgyrch hyn ? 

Cariad, cariad, f&fi 

Welai'n berffaith garîo'r dydd. 

2 Dringaf fynu Tr oìewydd, 

I gael gweled maint fy mai, 
Nid oes arall is yr wybren, 
Fan iw weled fel y mae ; 
Anwyl fy enaid,  &c. 
Yno yn chwyfu dafnau gwaed. 

3 Gweld yr hwn fu yn prynu im' baríwn, 

Prynu pardwn maith y byd, 
Gweld ei wallt a gweld ei wifgoedd, 
Gweldei ruddiau yn waed eu gid, 
Fefy mhechod, &c 
Yrrodd allaa ddwyfol waed. 

4   Pechod 


C  21  ] 


4 Pechod greodd ynddoY poenau, 

Pechod roddodd arno'r pwn ; 
Pechod barodd iddo ochain, * 

Fy unig haeddiant i eedd hwai ; 
O na welwn,  àfc. 
Forau fyth na phechwn mwy. 

5 Profed hwnnw nad yw'n medru, 

Caru Prynwr mawr y byd, 
Beth o'r dw'r a'r gwaed a lifodd, 
Gyda'r biccell fawi ei hyd ; 
Hwn fy'n magu, t&e. 
Fflammau o gariad heb ddim trai. 

6 Cariad oîl i mi oedd yno, 

Chwer'der ydoedd i fy Nuw, 
Lle dioddefodd un diwrnod, 

Boenau o amrywiol ry w ; 
O'u^yinwydden, &t. 
Gwafgwyd pechod i mi vn win. 

HYMN "IX. 

i  1T?Y meddyliau i fy*M . .. hedeg, 

JL^   Weithiau i'r t)\s yrain weithiau i'r De, 
'i reulio'm dyddiau gwerthfawr goreu, 

Bob munudyn oddi'tre ; 
Lleng nol lleng e'lynol ganlvn, 

Ynwi o feddyliau gau, 
Heddyw yn newid, ddoe yn dryfa, 

Ddoe a heddyw yn parhau. 

2 Bryniau mawr uwch pwys o wagedd, 

Am un meddwl nefol pur, 
Mwy yw'r Aipht o flaen fy ngolwg, 

Nag yw'r Ga?iaan nefol bur ; 
O amferoedd tyred bellach, 

Coded haul à gwawried dydd, 
Yr cadwynau pres a haiarn, 

Sy am fy enaid fynd yn rhydd. 

$ Nid yw'm ffydd ac nid yw?m cariad, 
Os ynt gadwedigol ras, 

C 3 Ond 


[  22] 

Ond y mymryn lleia welwyd, 

Yn fath lu o lygredd cas ; 
Etto mae o fewn dy allu, 

I roi'th dclelw arnai nawr, 
A daroílwng mewn munudyn, 

F'anwireddau i oll i lawr. 

4 Prin rwi arnat yn öchneidio, 

Gan çyn drymmed yw fy mai, 
Pecawn gyfoeth maith yr Inäia, 

Fyth ni allwn lawenhaü : 
Etto traid i ti ond munud, 

Munud i'mconcwero bair, 
Mae crediniaeth wedi ei gwneuthur, 

Gyntaf bryd llefaroft air. 

5 Ti îcrifenaiít gynt ar gerrig, 

Ddeddfau cywir fancìaidd pur, 
Nid anhawfach it' fcrifennu, 

Etto nawr ar galon ddur ; 
Os buoít farw tros un ffiardd 

Afìan, Arglwydd, fel myü, 
Ö nad immi fod ytrddìerth, 

I rafufau'r Nefoedd íry, 

Rho i mi beddwch fel yr afon, 

Rho faddeuant fel y mcr, 
Rho im' ronyn bach o brofi, 

Nawr o'th anorchfygol flor; 
Na bwi'n newynu yn yr anial, 

Lle nad oes na dw'r na gwin, 
Ond cael teimlo'r pur gawodydd, 

Ac addewaiíì ti dy hun. 

H Y M N XX. 

PW Y  fy'n abal  ìy anwylycî, 
Rhifo'th boenau mawro'i bron ì 
Pun a'i dail  y coed gydmara, 
Neu ynteu'r glafwcllt fy ar y don ì 
Mae'th ryddfannau,  &c. 
Yn fwy nag allant bwyfo'r byd. 

2 Seren 


A 


C 23 3 

Seren ddaeth i gyfarwyddo, 

Attat rai o eitha'r byd, 
Ac mae fer y nef hyd heddyw 

Yn dangos dy allu mawr ynghyd; 
Mi íy hunan,  £ÿr. 
Sydd yn ddifFrwyth a difudd. 

O na byddai oriau'm bywyd, 

Yn ymborthi ar oriau'th boen, 
Fel y galiwyf fi gyd-redeg, 
A chyíluddiau'raddfwyn Oen; 
Fe ga'i 'mhechod, £sV. 
Felly yn fuan golli'r  dydd. 
Felly cawn gan (' enaid ddilyn, 

Ei ofidiau hyfryd ef, 
Fel mae goleu'r dydd yn cadw 
Cwmpni difglair haul y nef 5 
'Chai'm gorddiwes,  &c. 
Ẅmmwl du na thywyll nos. 

Fel bo'r dorf ddirif o feiau, 

Wybod hyn yn ddi necc-ad, 
Ymha glwyf ac ymha ©fìd, 
Ymha archoll mae 'm iaehad, 
Fel y gallwyf,  àfc 
Hcb hir oedi fod yn lân. 

'HYMN XXI. 

ONa b'ai cyftuddiau f' Arglwydd, 
Yn fy nghalon i gael Ue, 
Pob rhy vv loes a phob rhyw ddolur, 
Pob rhyw fflangell gafodd e' ; 
Fel b'ai mhechod, &c. 
Ildio'r dydd a mynd i maes. 

Ti dy hu.nan yno'n frenhin, 

Ti dy hunan yno'n Dduw, 
Dy eiriau dy hunan yno'n uwcha, 
Dy eiriau gwerthfawroccaf ryw ; 
Ti wnai felly,  &c. 
Bydew du yn deml lân. 


Yno 


[ 24 J 

Yno gwna dy drigfan hyfryd, 

Trigfan croeshoeliedig Oen, 
Ac na chilia maes oddiyno, 
Tra fo ana'l yn fy ffroen ; 
Rhag i'm pechod, fjfc 
Ffiaidd geifio d'od yn ol.] 

O fcrifenna'n eglur, eglur, 

Mewnllythrennau lìawn ei gid, 
Bob rhyw fillaf bach o'th gyfraith,  . 
Ar fy mynwes yma 'nghyd ; 
Fel na anghofiwyf,  &c . 
Fyth dy eiriaa mawr eu pris. 

Gwaed fcrifennodd ar y croesbren, 

Gariad nerthol dwyfol rhad, 
Ni fcrifennir ar fy nghaion 
Fyth dy eiriau ond a gwaed, 
Dyma'r fcrifen. &c. 
Beru yn hwy nag paro'r Byd.  * 

HYMN   XXII. 

MI feddyliais cawn i ff Arglwydd-, 
Ynghwmpeini mawrion byd, 
■ 'Ymhlit.h mwrddwyr, ymhlithlladron, 

Gwelais gynta ei wynebpryd ; 
Ar y croesbren, cifr, 
Nid yn llys brenhinoedd byd. 

\    Daccw lofryddar ei aíTwy, 
Daccw leidr er ei dde'   . 
Draw fe hoeliwy^ yn y cano^ 
Frenhin daeár frenhin Ne*, 
Mi appelia, &c 
At yr orfedd ar y grocs. 

^    Nid rhaid efgyn fry i'r nefoedd, 
Y mae'r nefoedd ar y pren ; 
Fe ddaeth mynydd henGalfaria, 
Nawr ers dyddiaiTn un a'r nen> 
Daeth Mcriah,  &c. 
Nawr yn yfgol fownd i'r Nef, 

4  Dring 


C  25  ] 


Dring fy enaid i'th orphwysfa, 

Y mae'r nefoedd wrth dy gîŷn, 
'Rhwn a greodd haul a lleuad, 
Nawr a wifgodd natur dyn ; 
Edrych arno,  &c. 
Credu ydyw pen y daith. 

HYMN  XXIII. 

WE L f'enaid hed ymlaen o hyd, 
Ymhell, ymhell o war y byd, 
Tr gwledydd fydd heb wae na phoen, 
Ond canu Cariad addfwyn Oen, 
Canus canu, canu, canu, 
Canu cariad addfwyn Oen. 
Lîe'reifte'r Seintiau yn gytan, 
Tan eu gwinwydden btr eu hun ; 
AV melus-win ynffrydio lawr, 
Yn llonni eu hyfpryd bob yr awr. 

Llonni, &c. \ 
Y manna o'u cylch, y raanna o'u blaen, 
Mor wynned a*r Coriander mân ; 
A dw'r o'r graig i gael bob pryd, 
Fy Jísu ydyw y rhai'n eu gid, 

Jesu,   üfr. 

O wleddoedd hyfryd ea mwynhac^ 
Morhyfryd eilwaith eu parhad ; 
Gwleddoedd na ŵyr y byd eu dawn , 
Gaiff Ionni'm henaid foreu a nawn, 

Llonni,   ÜV. 
Ffowch holl bleferau'r bycf i maes, 
Rhowch le j ëffeithiol fywiol ras ; 
, MaeY dydcî yn d'od pan cai fwynhau, 
Fy anwyl anwyl i barhau, 

Anwyl,    &c. 


M 


HYMN XXIV. 

AE'r ffordd yn awr yn rhydd, 
O'r ddaer i entrych ne', 


mt 


Er 


[  26  ] 

Er pan y daeth fy Nuw, 
I ddiodde yn fy lle; 
Mae'r Nef,  mae'r Nef o led y pen, 
Cans hi ddioddefodd ar y pren. 

Wel bellach ffown i maes, 

Edrychwn yn y blaen, 
Mae golwg hyll yn ol, 
Sodoma fydd ar dân ; 
Ymîaen, ymlaen i'r creigydd byw, 
Y Soar fach lle mae fy Nuw. 
Yn y mynyddau hyn, 

Cai roi fy mhen i lawr ; 
A gorphw\s byth yn iach, 
Oddswrth y ílorom fawr, 
Ni all dw> aa tr n i gloddio'm faií, 
Er curo arnai hJo yn ail. 

Daeth y llinynnau i mi, 

A rhan ddedwydda o'r wlad, 
Lle rwi'n cael weithiaa weld, 
Wynebpryd hedd fy Nhâd ; 
Fe ddaeth y Nef i mi ynghyd, 
A'i thlyfau gwerthfawrocca eu gid. 

HYMN   xxv. 

BOed bryn y groes boed Ca/fari, 
Yn uwch na'r bryniau mwya eu bri, 
Am mae yma collwyd gwaed fy Nuw, 
Ac yma rhedodd cariad pur, 
Yn afon ddifrycheulyd glir, 
Vm golchi 'r ffiaidd, dua ei liw. 

Na boed i'm feddwl ddydd na nos, 
Ond eariad perfFaith angau'r groes, 

Hwn alwai mwy yn orfedd gras, 
Ar Galfari mae marngc y Ne', 
Yn agos at ei groesbren e\ 

Oddiyno rhoddir hedd i ma's. 

Bethbellach wna i a'r anial fyd. 
Sydd yn dcmeílloedd trwyddo gid. 
77 Bwyílfilod 


C 27 ] 

Bwyílfilod rheipus ynddo o'r bron, 
Mae genni íìl hyfrydach lle, 
Mae'm Jesu eilioes ynddo fe, 

Ond rhoi fTarwel i'r ddaear hon. 

4 Dwi'n ofni ond yr afon ddu, 
Sy rhyngwi a fy ngartre fry, 

Yr angau glas wnaeth myrdd yn wan, 
Fy enaid mafel yno yn liaw, 
Yr hwn ei hun aeth trwyddi draw, 

Ac yn ei law mi ddof i'r lan. 

HYMN   xxvi. . 

1 11 Ml wela fyrdd yr ochr druw, 
1^1 O ra* maflafant yn ei L u > 

Yn canu heddyw yn bcraídd iawn, 
Mae ofnau yn darfod yn y r 
Lle mae íy Nuw lle mae fy nhad, 

Ac yn eu lle llawenydd llawn. 

2 O hyfryd ddedwydd nefol le, 
Gwynfyd bob rhai fydd yntho fe, 

Y ddinas ddifglair nefol glir, 

Y man na fu, y man nad oes, 

Na phoen, nag ing, na gwae, na Ioes, 
Ond heddwch llawn a chariad pur. 

3 A thyma'r wlad y íFy pob gradd, 
O'r ofnau  mawrion fy am fy lladd, 

'Ddaw aeth, nag arfwyd yno ddim, 

Y gelynion Çy yma  yn y byd, 

A rwymir y pryd hynny ^nghyd, 

Er maint eu rhwyfg er maint eu grym. 

4 'Ddaw anghrediniaeth cadarn cry, 
Fyth, fyth o'i fewn i'r Ganaan fry. 

Na chariad chwerw câs y byd, 
A miloedd mwy gyndeiriog râdd, 
Sydd yn yr anial bron fy llâdd, 

Yn fcubau rwymir yno nghyd. 


H YMN 


£ »8 ] 
H Y M N   XXVII. 

i T^JI D o'r ddaear mae fy mhleífer, 
J^|   Nid o'r ddaear mae fy ngrvm ; 
Mid o'r ddaear mae'm Uawenydd, 

Tlawd w'i yma feddai ddira : 
Draw'r Jorddonen, &c. 
Mae fy nghyfoeth a fy ngwlad. 

2 Nef y w meddiant yr Angylion, 

Daear ydyw meddiant dyn ; 
Ond fe ddarfu'm ffydd i wneuthdr, 

Nef a daear fawr yn un : 
'Rwyf yn claimio, Úe. 
Hawl i oll fydd gan fy Nuw. 

3 Mae fy Enaid yn ehedeg, 

Ac yn dringo fynu frŷ ; 
Mae fy efgyrri yn ymdrwfio 

I lechu yn y ddaear ddu : 
Mi ddo'n gryno, &e. 
Etto 'nghyd ryw ddyddá ddaw. 

4 Cnawd yw'm fylwedd, ydyw ond falw, 

Hardd yw'r wifg fy arno'n bod ; 
Honno wnaeth Tywyfog Eywyd, 

Pan yr hongiodd ar y co'd : 
Fil o weithiau, &c. 
Werthfawroccach na Pheru. 

H Y M N   xxvui. 

1 T^AN bwi'ó profi pleíTer yma, 
JL    Buan rhaid im' godi mhen ; 
Nid ûes le i mi 'mddifyrru, 

Wrth un plefíer îs y nen : 
Mi gaf ar fyrder, íffc. 
Yfedhedd heb ddiwedd mwy. 

2 Mae 'mhleferau i  nawr yn ddwbî, 

Yma beth, ac yno fwy ; 
Mae'm cyftuddiau aml eilwaith, 

©11 yn gonglog megis hwy : 
Ond fe â heibio, àfc. 
Ryw bryd gwppan chwetw'r Groe*. 3 Fe 


C 29) 

3 Fe ddaw'm gwarr i etto yn union, 

Heddyw fy'n yrngrymmu lawr, 
Byd, ac angau yn cludo amaf, 

'R un diwrnod feichiau mawr: 
Yn lle gruddfan, &c. 
Mi gaf ganu maes o law. 

4 Dere hyfryd forau tawel, 

Dere happus ddedwydd ddydd ; 
Pan bo'r dorau prês i agor, 

A'r carcharon fynd yn rhydd : 
Rho arwyddion, &c. 
I fod hynny yn agofau. 

HYMN  'xxix. 

1 T*k /í AE dydd at ddydd ylý'od i ben, 
jJV X  A'm taith drafFerthus îs y nen, 

Fe ddirwyn amfer at y nod, 
Ae yno 'mhechod fe gaiff friw,   * 
A thyna'r pryd conjiwera'm Duw 

Eob rhyw íìieidd dra ynwi erio'd. 

2 O ddedwydd nefol hyfryd awr, 
Ca'i roddi meichiau trwm i lawr, 

Ac fy'n fy mlino i foreu a nawn; 
A mynd i wlad lle nad oes bai, 
Ond cariad perffaith i barhau, 

Llawenydd pur a heddwch HawH. 

} 'Rwi bron a gorfoleddu nawr, 
Wrth feddwl daw fy meiau lawr, 

A bod y dydd yn agofau ; 
Dydd o brphẁysfa berffaith yw, 
I'r neb fy'n blino ei guro'n fr w, 

Gan nerth trachwantau a phob gwae. 

4 Wel dere dc^edwydd hvfrvd d<U àái 
Rho fy ngadwynau cynn yn rhydd, 

Gad imi brof?r hyfrvd  , ledd, 
Liadd angrhedimaeth fydd \ n awr, 
\n curo f* enaid Ircn i lawr, 

Ac ymaith tynn nod ofnau'r bedí. 

D HYMN 


[ 30 ] 

JIYMN  xxx. 

i  TH\AU rywaiaf maith, a chwerw, 
JL/   Dpefnodd f'Arglwydd imi yn un, 
Temeft' oer yn fy meddyliau, 

Ac oddi-allan yn gytun ; 
Dwy farwolaeth, &c. 
Drefnodd gras irni fynd trwy. 

2 Etto fy nghyftuddiau mawrion, 

Sydd yn feddîginiaeth lym, 
Ac fe fedr gras i wneuthur 

Croefau hyll yn ganu im' : 
Mwya nghroefau, &c. 
Mwya ryw bryd fydd íy nghân. 

3 Rwyfi ar y ce'nfor garw, 

'N mentro edrych drwodd draw, 
Ac o gefn y don yn canfod, 

Tir y Bywyd pell gerllaw : 
Mewn addewid, &c. 
'Rwyf mor agos at y wlad. 

4 Mae íy nghred wedi'm afaelu, 

Yn y ítorom am y tir ; 
Y mae'r ce'nfor hyll mewn undeb, 

Heddy w a'r Baradwys bur : 
Dewch yn eon, &c. 
Tir y Bywyd daccw fe. 

H Y M N   xxxi. 

i  TT7EL y rhed llifogydd mawrion, 
Y^   Fel anadla'r awel gref, 
fcydded felly fy ochneidiau, 

I dderchafu tua'r Nef ; 
Gwn na's gellit attal rhagof, 

Gwn na's gelüt roi netcâd, 
O un fendith îs y Nefoedd, 

Ag fydd imi er jachâd. 


Mae 


3» ] 

2 Mae temeílloedd er daioni, 

Er eu bod yn gweithio braw, 
Magu dychryn cas, ac oínau,    *p> 

Ofni fy, àc ofni ddaw ; 
Galw beiau pell i'r golwg, 

Rhwymo pechod fyrdd ynghyd ; 
Cofio henairrt, cofio je'nclyd, 
Etto bendith ynt eu gid. 

3 Mae rhyw ítormydd mewn naturiaetb, 

Ca's goreuon byd y rhai'n ; 
Cafodd feintiau, a merthyron, 

Cafodd Jesü goron ddrain ; 
Mae cydwybod mewn ynaderfyfg, 

Mae ylbrydoedd fo mewn poen 
Wedi chwilio gylch o gwmpas, 

Yn lleteua ynglwyfau'r Oen. 

4 Uffern yn fy enatd euog 

Sydd er bod y fflam yn gry, 
Yn fy nghyrru at borth y -Bywyd 

Trwy'r cymylau dua íy ; 
Tân y pydew a'm dihunodd, 

Tawch y ffwrn gyndeiriog gref, 
Wnaeth i'm henaid yn y ílorom, 

Ymafaelu'n Uyn a'r Nef. 

j Yno mae e' nawr yn curo, 

Yno mae e'n pledio yn hy, 
Ac ni's gofteg hyd ni's caíFo, 

Ei dderbyn gan yr orfedd fry ; 
Ac fel pura'r ílormydd mawrion, 

Drygau yn yr awyr lâs, 
Felly holl gyítuddiaa'm bywyd, 

Chwerwon meithion bura'm gras. 

HYMN  xxxir. 

i  T^^TH ywr achos bod fy Arglwydd, 
JJ   Hawddgar grafol yn pelihau, 
Neu yn guddiedig, neu yn gyhoedd, 
Mae rhyw bechod yn parríau, 

D 2 TyrM 


[ 32] 

Tyr'd yn awr, torr i lawr, 
Fy anwiredd fach a mawr. 

2 Gallai f'Arglwydd yw fy'm hatteb, 

Galiu ei hunan ydyw ef ; 
Cariad ni's gall ballu hefyd, 

Pe bawn geifio ganddo'r nef ; 
Ond fy mai fy'n parhau, 
Hynny fy'n chwanegu'm gwae. 

3 Chwilia f'Enaid gyrrau'th galon, 

Chwilia'r llwybrau maith o'u bron, 
Chwilia T>ob rby w ftafell ddirgel, 

Sydd o fewn i gonglau hon ; 
Mynn i maes, bob peth câs, 
Sydd yn attal nefol ras. 

4 'Nawr rwi'n gweld y mae'n ehedeg, 

Mewn i'm calon ac i maes, 
Fil o bethau fydd wrthwyneb, 

I egwyddor dwyfol ras; 
UrTern lid, ynt eu gid, 
Sydd yn erbyn f'Enaid dryd. 

5 Dyma ryfig yn ei allu, 

Daccw anghrediniaeth mawr, 
Bob yn ail yn curo f'enaid 

Yn cyttuno 'ngael i lawr ; 
Dal h i'r lan, 'dwyf ond gwan, 
Mi gaf goncweft yn y man. 

6 'Rwyf yn ffeindio mil o elynîon, 

Yn fy mynwes yn parhau, 
Oîl am lethu f'enaid euog, 

Bob yn un, a phob yn ddau, 
Nid oes dim, ond ây rym, 
Aì\ bod yn gynhorthwy im'. 

HYMN   xxxiri. 

i    ^V Bob tryforau tan y Nef, 

V^/ Y penna yw ei heddwch ef ; 
Ei fath ni fedd yr India fawr, 


Yn 


I 


[ 33 ] 
Yn unig hwn am ceidw'n hy, 
Yn erbyn gelynion mwya cry, 
Na chaíFont byth mo mhen i la\^r. 

Heb ofni dim mi deithia 'mla'n, 

Tros rofydd rhew, a bryniau tân, 
Tan gyfgod cryf dy nefol hedd, 

Y gwyntoedd cyndeiriocca eu rhyw, 

A'r demeu? gryfa erioed yn fyw, 
Ni'm hattal fynd i'th nefol wlêdd. 

O gariad uwcha fu erioed ! 

Neu fry o warr, neu îs y rhod ; 
Blaen fFrwyth o'r gwleddoedd nefol pur; 

Ni cheifia i byth trw'y tan y Ne, 

Ond teimlo ei âwcl hyfryd e', 
Digonir íì yn y nefol dir. 

O dewch ymlaen yn ddineccâd, 

Mi glywa fwn caniadau'r wlad, 
Peth oV gorfoledd, peth o'r clod; 

Difyrrwch ynghwmpeini'm Duw, 

Nad oes o tan y fer yn byw, 
Adnabu am ei fath erioed. 

HYMN    XXXIV. 

ODyma ddyfais fwya i ma'5, 
Y fwya ei chariad, fwya ei gras, 
Agorodd fFordd, o'r ddaer i'r \éf, 
Cariad heb gymmar íddo'r un, 
A nofìodd yn ei waed ei hun, 
Trwy angau oedd ei gariad ef. 

i    Fe gonc'rodd trwy angheuol glwv, 
O elynion creulon nerthol fwy, " " 
Nag ail'fai byd i goncro yn  un : 
Fe faeddodd UfFern ehang lawn, 
Ar ben Calfarìa un prydnhawn, 
Yn lân heb neb ond ef ei hun. 

3    'Doed bellach /W/Ä/Vpella'r byd, 

•Doed Gogleddy Dwyrah, De( ynghyd, 

D 3 Canent 


[   34  ] 

2 'Rwi'n profi mod i'n myn'd mewn hwyî, 
Tu a'r man mae'r faint yn cadw gwylj 
Mae ar fy enaid fyched mawr, 

Am wledda gyd â hwy bpb awr. 

3 'RwPn credu 'nawr ca'i ras i fyw, 

A gwneud pob peth er dod i'm Duw j 
A chwedi gorphen hyn o daith, 
Ca'i fo]i e'n nhragwyddoldeb maith. 

4 Dewch greaduriaid o bobrhyw, 

Trwy'r ddae'r a*r nef rhowch glod i'm Duw ; 
Gan*s mewn cyfyngder bu im' yn dda, 
Rhof iddo glod heb orphwys, gwna. 


H Y M N   XL. 

Dymuniad y Saint, 

i| T)E cawn adenydd borau wawr, 
j£   Ehedeg wnawo dros foroedd mawí 
Nes bawn  yngoîwg Sfion wiw, 
Lle mae íy Mhriod innau'a by w. 

Pe cawn ond teimlo'r awel gref. 
Aeth ag Elias gynt i'r nef ; 
Gadewn yn ol íy ngwifg o gnawd, 
J Ac Elifus f 'anwyla frawd. 

3 Pe cawn fel lago yfgot gref, 
Gyrhaeddaio'rddat'r ientrych nef   . 
Dringo a wnawn o'r byd i ma's, 
Heb orphwys liw ar garreg lâs. 

4 Gwynfyd gai rodio gyd á Duw, 
Fel Encch fYyddlon, tra fw'i by w ; 
Ehedeg wnawn oV byd i ma's, 

Heb ofni briw yr angau glâs. N 

5 Yn Pcnic/ 'rwyt,  fy enaid clyw, 
Ymdrecha yn dcg ag angel Duw, 
Pwy wyr nas caí cyn codi'r wawr, 
Wir eufeddu'r íendith íawr. 

H Y M N 


í   35   3 

H Y M N   XLI. 

Hiraeth am> y Nefoedd. 


i  TP\R AWt wlad, 
\J  O'r 


lle 'rwi'n difgwyl Uwyr ryddhad, ' 
() law'm gelynion mawr eu brad ; 
Trwy rinwedd gwaed íy Iesu gwiw: 
■ Does gelyn mwy a ddaw i'r lan, 
I'r hyfryd fan ar fyr cai íyw. 

2 Y llen, 

Sydd rhyngwi 'nawr â'r nefcedd wen, 
A rwyga Nuw o r ddae'r i'r nen, 
I'r wlad uwch ben fe'rn harwain ef, 
Caf ddringo i'm gorphwysfa fraf, 
Sy 'm monwe« Naf o fewn i r nef. 

3 A  byv, 

Gai'n dawel fry heb boen na briw, 
A'm cynnes nyth ynghoel fy Xvw, 
Llemae pob rhyw ddiddar.wch llawn ; 
Yn rhydd i'r llwch mi ro'wn íy oghnawd, 
Fyn'd at fy Mrawd, yn awr pe cawn. 

4 Mor fawr, 

Yw'r fyched f' ar fy enaid 'nawr, 
Am wel'd dy wedd o hyfryd wawr, 
Boreuddyd tragwyddoldeb pur ; 
'Madewn yn rhýdd â châr a fifrynd, 
I mi gael mynd i'r nefol dir, 

H Y H N   XLII. 

I COR.  i.  30. 

SanElìiddrwydd irrì yivr Oen dinam, 
'Nghjifiawnder, am Doethineby 

Fy Mhrynedigaeth 0 bcb pìa, 
Fy Nuw / Dragwyddoìdeb. 

Crist, Dcethineb y Saint. 
E 'm gwnaeth i ueld fy hun yn ddall, 
Yn fab i'r fall wenwynig ; 


F 


Ac 


1 36 ] 

Fy nerth, fy nghyfoeth, a fy mraint, 
A'm noddfa lawn yw ef. 
A'm noddfa la<wn yw ef 

3 Fe'm denodd i yn ddirgel iawn, 

A diüaw ar ei ol ; 
Ac mewn afonydd dyfnion lîawn 
Fe'm cymrodd yn ei go'i. 
Fi'm cymrodd, &c. 

4 Na foed fy mywyd beîlach mwy, 

Yn eiddo im1 fy hun ; 
^Ond treuli«r îy munudau gtd, 
^*  Yn glod i'm Harglwydd cun. 
~ Yn glod Pm9 &C. 

5 A gad i'm broíì'th nefol hedd 

Ymhob anadîiaç} pur ; 
Ac felly mynd o'r byd frbedd, 
Mewn hûn nefolaidd wir. 
Merwn hun9 &c. 

6 Pe cawnbob munud dy fwynhau, 

Mwynhad o'th gariad baîr, 
I'm fod yn fodlon mado a'r byd, 
Yn union wrth dy air. 
Yn union^ ÜV. 

HYMN xxxyiii. Ar yr unDonc 

1 ¥*JAN byddo f'Arglwydd imi'n rhoi 
J^    Ond golwg arno ei hun, 

Mae oîl a weler tan yr haul, 
Yn ddiddim wrth ei glŷn. 
Yn ddiddim, &c. 

2 Mae ardderçhawgrwydd, rhwyfg a grym, 

Y ddaear fawr ei gid, 
Wrth deimlo'r gronyn lleia o'th hedd, 
Oll yn diflannu nghyd. 
Ollyn, &c. 

3 A gwcllt y w'r bobl oll o'u bron, 

A gwywo mae eu dawn ; 

Ac 


[ 37 3 

Ac nid ces tegwch a barhâ, 
Ond yn fy jESu'n llawn. 
-   Ondyn, &c. 

4 Mi ro fy ymddiried ynddo ef, 
Mae'n noddfa lawn i'r gwan ; 
Ac er y curo fy arnai lawr, 
Fe g'od fy mhen i'r la.n. 
Feg'od, &V. 

HYMN  xxxix.   TrunBon. 

i  TWT* ^^ai ar y ddaear fawr, 
JlN   Nifeddai yn y Ne\ 
Neb ag a beru yp-anwyl im'f 

Yn unig on<i efe. 

Tn unig, &c. 

2 Mae ýnddo ei hunân dryfor mwy, 
Nag fedd yr fadia lawn ; 
Fe brynodd imi fwy na'r byd, 
Ar groesbren un prydnhawn. 
Ar groejbren, &c. 

% Fe brynodd imi auraidd wifg, 
Trwy ddiodde marwol glwy, 
A'i angau fe a guddia'm gwarth 
I dragwyddoldeb mwy. 
/ dragwyddoldeb) täc* 

4 O na allwn rodio er ei glod, 
Ac iddo bellach fyw, 
A phob anadliad fynd i maes 
I ganmawl gras fy Nuw. 
/ ganmaw/, ÜV. 

HYMN   XL. 

i   A  C er bod draw afonydd mawr, 
/\   Holl ofnau angeu loes, 
Mi â trwyddynt er eu grym, a'u maint, 
Tangyfgod gwaed y groes. 
Tangyfgod, &e. 

2  Mì 


[ 38] 

2 .Mi glywa lais merthyron Iu> 

A feintiau yn y bla'n ; 
Nawr wedi cyrrhaedd pen y daith, 
Er gwaetha dw'r a thân. 
Er gwaetba, &c. 4 

3 Fy Enaid diangc tua'r lan, 

Na ofna'r drygau hyn ; 
A chadw dy olwg yn y blaen, 
Yn union at y bryn. 
Yn union, Cifr. 

4 Mi 'drycha ar y croeabren trwm, 

Fu ar ei yfgwydd e' ; 
AV goron ddraîn fu ar ei ben 
Pan brynodd imir Ne'JB 
Pan brynodd, ÍSc. 

5 Mae'n eiriol heddyw o flaen y faîngçÉ 

Yn cofio ei boen a'i wa*d : 
Ac wedi gwneud tragwyddol hedd, 
'N awr rhyngof fì am Tâd. 
*N a<wr rhyngof, &c. 

H Y M N   XLI. 

i  1 ?Y meiaa aml mawr eu grym, 
f^   Yw fail íy ofnau i nghyd : 
Ond gweld fy Nuw yn diodde loes, 
A'u concra hwynt eu gid. 
A'u concra, &c. 

2 Galluoedd UfFern fawr o'u bron, 

A'u nerthoedd mwya croes, 
Sydd fyrdd o weithiau yn rhŷ wan, 
I wrthfefyll dwyfol loes.  £ 
Iwrtbfefyll, &l 

3 Difgwiliaf wrth y ddedwydd awr, 

Mae'r oriau yn d'od ymlaen ; 
Pan byddo angau'r groes i ladd, 
Fy meiau i fawr a mán. 
Fy meiau, &c. 

± Trech 


L 39 J 

Trech yw un gair o enau'm Duw, 
Xa'r pechod cryfa erioed ; 

Pan dwedoY gair,  k gwymp fy mai, 
Yn chwilfriw tan fy nhroed. 
Tn chwilfri'w, &c. 

Am hyn mi arhofaf wrth ei faingc, 
Mi ymgrymmaf wrth  ei draed; 

Ac fyth ni phledia i yno ddim, 
Ond iddo golli ei waed. 
Cndiddo,  tfc. 

HYMN [XLII. 

Ar v DmÈËliuir Aldrich. 

^ACymmer fy ferchiadau i'n glau, 
\^/iÄFy Jesu bob yr un ; 
A gwná hwy yn 'eifteddfod bûr, 
A guona bnny yn eìfieddfod bur% 

Sanóìeiddiaf if dy hun. 

Sanâeidäiaf it( dy hun. 

A gwna bob meddwl, a phoUchwant, 

I dynnu fynu fry ; 
Na's gwthio holi derfyfgau'r byd, 
Na's giutbio holl der/yfgau(r bydy 

Fi maes o'th gariad cu. 

Fi mats o(th gariad cu. 

Gorchymmyn imi yno fynd, 

Yno mi af yn hy ; 
Heb flino ar un gair a ddel, 
Hebfino ar un gair a  ddel. 

O'th enau fanclaidd cu. 

O'tb enau fanSiaidd cu. 

, A doed deniadau'r byd yn Ui\ 
OY Duuyrain faith a'r De\ 

Ni thry fy ferch i fyth ynoî, 

Ni tbry fy fercb i fytbynol, 
Er neb o ganol Ne\ 
Er neb o ganol Ne' . 


5 Rwí'n 


r 40 ] 

Dadíeinient gân tr wy'r nef a'r llawr, 
Am ei íawr ryfeddodau. 

2 Rhai fe! yn feirw fu yn hir, 

• Mewn tywyìl dir yn trigo; 
Yn griddfan dro heb Jewyrch gras, 
] ddrod i maes oddi yno. 

3 Mewn pydew dwfn du hwy gaed, 

Yn rhwym ea traed a'u dwylo; 
Dan bwer Satan fore a hwyr, 
Nes cael eu llwyr anrheithio. 

' 4  Feî cadarn wedi yfed gwîn, 

Yngwafg ei gîyn â'i gleddau ; 
Daeth tirion Frenhin nef o'i blâs> 
I rwygo teyrnas angau. 

5 Trôid Iesu maes yr arfog cry*, 
O'r neuadd bu'n llettya ; 
Y carcharorion ddaeth o'u pîa, 
O canent Aleluia. 


H Y M N XLV1II.   YDrydeddRAN. 

Adn. 3, 4.  Ac a gajglodd efe or tiroeddy &c. 

x  \7 Rhai a gafglodd Duw ynghyd, 
X    O eitha'r byd a'i gyrrau ; 
^O dir y dwyrain mewn mawr hedd, 
Gorllewin, gogledd, dehau. 

2 Rhai o bob man, rhai o bob iaith, 

Cenhedloedd maith ac achau ; 
Yn ddoeth, yn fîbl, fe dygodd Duw, 
'Nghyd o bob rhyw gyflyrau. 

3 Trwy yr anialwch wyr-draws hynt, 

Y buont gynt yn c'rwydro ; 
Allan o'r ftbrdd, heb dref na llan, 
Ue caent hwy fan i drigo. 

f Digyfur iawn ílynyddau hir, 
Mcwn cras dir anghynefln ; 


Bob 


C   41   ] 
Bob pryd mewn oín mawr a braw, 
Rhag cwympo 'n Uaw eu gelyn. 

5  Yn *mofyn am yr hyfryd wlad, 
Tir Gilead, yr hen Eden ; 
A'u tyb o hyd eu bod gerllaw, 
Yr ochr draw 'r Jorddonen, 

5 Mewn ofn mawr dan Sinai Iym, 
Demheftlog heb ddim heddwch ; 
Tarth, tân a mwg, echrydus bla> 
Sain udgórn a thywyllwch. 


II Y M N  XLIX.   TBediuarcdd RAN. 
Adn. 5, 6, 7. Yn ncuyncg ac yn fychedig, &cr 


í 


MEW\T newyn mawr, a fyched tyn, 
A'u henaid yn llewygu ; 
Oll i anobaith ymron mynd, 

Heb ganddynt íFrynd i'w helpu. 

Yn yfed d\ froedd Uwyd oY llyn, 
Yng ngwrefog ddyíFryn Baca ; 
Yn gorfod yfed, nid o'u bodd, 

0 chwerwon ddyfroedd Mara. 

3 Gwaeddafant ar yr Arglwydd neí, 

Yn eu cyfyngder enbyd j 
Am gael eu dwyn cyn dydciau hir, 

1 mewn i dir'r addewid. 

4 Yna eu gwared hwynt a wnaerh, 

O'il ho!I orthrymgaeth foJdion ; 
'Rhyd yriawn ffordd fe'u dug mev\n hedd, 
I âicí gyfannedd dir;on. 

5 Goflegodd d'ranau Sinai draw, 

Vr yfpryd braw a'r oínau , 
Daeth â hwy i Seion dêg i fy\y, 
[§Sü gwiw a'i glu' yfaü. 

D x 


HY MN XLV.  Ar yr un Fefur. 

i TL/t A E gofid yma yn cadw ei le, 
j\X   'JDoes fan i ymguddio rhagddo fe ; 
Fe chwilia maes bob twll o'r bron 
Sydd yn  fy nghalon ddyrus* hon; 
Ac yna yn ddirgel gwna ei nyth, 
I'm blino i yn feunyddiol fy th ; 
Nid oes, fy Jefu, ond dy Ras, 
All taflu ngofid oll i maes. 

2 Pan del fy Nuw i ben a'i awr, 
I roi cyíluddiau i mhwyfoi lawr ; 
Rhaid i ergydion pur y líe 
I gadw eu pryd, a chadW ea lle : 
Nis rhowd i'm lladd ond i gael byw, 
Mi a innau trwyddynt yn fy Nuw, 
Tros byth caiffgennyf gân ddi goll, 
Am iddo 'm dwyn i trwyddynt oll. 

^ Mae'n perthyn immi bub rhyw bla, 
Ü'r pridd y des, i'r pridd yr â ; 
Fe yrr cyftuddiau maith ryw bryd, 
Fy enaid llefc i maes o'r byd : 
Ac migaf ymhobchwerw loes, 
I weld yr hwn fu ar y groes ; 
A chael cydymaith ymhob man, 
A ddeit fy yíbryd llefc iV lan. 

4 Fy enaid tua 'r nefoedd hed, 
A thann dy gaîon yno ar lled ; 
A doed cyíluddiau mewn yn lli, 
Mi a'u tafla i dy fynwes di, 
\Does onrhyw ofld, unrhyw boen, 
Na wafcodd ar yr addfwyn Oen ; 
Ac yn ofyd ef a'i gri 
Mae holl efmwythder fy enaid i. 

5 Mi wn mae'm beiau duon dryd 
Yw 'r achos o'm cyítuddiau gid, 
Symmud fy mai, fe gwymp y ffon, 
O'th fanftaidd Law y funud hon ; 

'Does 


(  43  ) 
'Does yn dy galon ond lleíhad, 
Maddeuant, Hedd, a gwir Jachad ; 
Cymmer dy fFordd, ynot yr wyf 
Yn credu 'nawr, jacha fy nghlwyf. 

Hymn xlvi.  Ar Fefur Calfart 

i  1 "  Lawn o ofyd, llawh o wae, 
L^   A llawn o euogrwydd du, 
Byth y byddaf yn parhau 
Heb gael dy gwmpni cu ; 
* Golwg unwaìth ar dy wedd 

A'm cod i'r lan o'r pydew mawr; 
O fy Nuw na oeda 'n hwy, 
jího V olwg immi nawr. 

2 Gwel y truan, gwel y dawd, 

Yn gorwedd wrth  dy  draed ; 
O Samariad bydd yn frawc?, 

Adfera im' jachad : 
Dyro olew yn fy mriw, 

A chod fi ar dy anifail cun, 
Ac nis gall fyth fyth i iy nwyn, 

Ond dy aílu di dy hun. 

3 Mofyn am orphwysfa glyd, 

Heb gwrdd a ítormydd mwy ; 
Lloches nid  oes yn y  byd 

At hyn ond yn dy glwy : 
Tro fy  ngolwg at y fan, 

Y Uaefa fy ofnau i oll a mraw, 
Fyth na dc'ychrynwi weld 

Y borau ddydd a ddaw. 

4 Jefu anwyl dos o'm blaen, 

Mae ofnau o bob tu ; 
Llid weîd eiddil gwan yn mynd, 

O'r Byd i'r Neíoedd  fry, 
Bydd ^n nerth, a bydd yn Dŵr; 

Rbag pòb rhj w drallod dael i'm cwrdd 
Yn n\ fnJeroedd tán a dwY, 

Nad y tân aV dw'r i'm cwrdd. 

E 2 HYMN 


(  44  ) 
Hymn xlvu.  Ar yr un Fefur. 

PWy all nabod faint íy mai ? 
Pwy rifa 'm hofnau gid ? 
Fyth ni ddeil mo ddynol fraich, 

Un radd o ddwyfol lid : 
Bryfia fy Nuw, bryfia yn glau, 

Neidia tros bob bryn, bob nant : à 

Dim ond gweld dy wyneb Uon 
A yrr fy ofnau i bant, 

i Collais y Baracfacys wiw, 
A'm nerth at oll fydd dda ; 
Llawn wyf heddyw, gŵyr fy Nuẃ, 

O bob uíFernol bla : 
At y Nef appelio rwyf, 

Cans yno mae fy ngrym o'i fron; 
Ac ar Fynydd Caifari 

Mae dechreu'm taith i hon. 
\ Dyrus daith, a mi fydd wan, 

A bryniau maith o'm blaen ; 
Mi frawychais lawer gwaith ^* 

Rhag grym y fHammau tan f 
Mae 'r Jorddonen heddy w yn fawr, 

Os gwir ddychymy f* enaid gwan ; 
Dere Argîwydd iddi Jawr, 

Ac yno dof i'r lan. 

Hymn xlviii. 


i "U  Wyt ti nabod oll fy Nuw, 
JLV.   Mae nghanol anial rwyf yn byw, 

Sydd lawn o ofyd, lawn o wae ; 
Rhyw brofedigaeth fawr gerllaw, 
Yr ochr hyn a'r ochr draw, 
Yn peri 'm hofnau i barha1*. 
2 Mae Satan gyfrwys lawn o lid 

Yn chwareu yn ddewr o blaid y byd, 
A'm cnawd gwrtbnyfig yn gytun ; 


1 


Pob 


(  45  ) 
Pob un yn ffyddlon yn ei ryw, 
I lawn wrthíefyll gras íy Nuw, 

A chtmcro 'r Nefoedd feith ei hun. 
3 Am hynny daeth yr oriau i ben^ 
Pan taro 'n rhaid fy o blaid y nen, 

A chredu gyda dwyfoi,Ras; 
Galluog iawn yw geiriau «'r Nef, 
'Does neb ddiddyfna ei feddwl ef, 

A'i air fydd fîwr & gario'r maes.V 

3 Am hynny f* enaid dos ymlaen, 
'Does ar dy ffordd na dw'r na thin* 

Nac unrhyw rwyftr nad a'i trwy : 
Mae gwedd yr hwh fydd  o dy dŷf 
Yn ddychrÿn i'r uffernol lu, 

Fe ddarfu am eu hofni mwy. 

4 Wel Arglwydd arwain h 'n dy law, 
A doed bryd del yr hyn a ddaw, 

Rwyt ti dy hun yn fwy na 'r Byd ; 
Yn fwy na'r holl uffernol lu, 
A'r drygau yn fy nghanlyn fy, 

Pe byddent i gytuno nghyd, 

HYMN  XLXI. 

i  \T 7 El f' enaid dos ymlaen, 

W    'Dy w 'r bryniau fydd gerliaw, 
Ungronyn uwch, un gronyn mwy, 

Na hwy a gwrddaiíl draw ; 
Dy anghrediniaeth caeth, 

A'th ofnau maith eu rhi, 
Sy'n peri it' feddwl rhwyftrau ddaw, 
Yn fwy na rhwyftrau fu. 
2 'R un nerth fydd yn fy Nuw, 
A'r un yw geiriau 'r Nef ; 
'R un ras a'r un ffyddlondeb fy 

'N gartrefu ynddo ef, 
Fy ngwendid o bob math, 
A'm Llygredigaeth cry, 
Ddiffo Idant er eu natur gas, 
Hyd fyth mo'r gras fy  fry, 

E  3 jMi 


(  46  ) 

3 Mi wela fy rdd tan fel 

Fu yn ofni fel íy hun, 
Nawr wedi dringo *r creigydd fertl* 

Eu gid, trwy nerth yr un ; 
Yn canu 'r ochr draw, 

Heb arnynt fraw na phoen, 
Ganiadau hyfryd Calfari, 

Dioddefaint áddfwyn Óen. 

4 'Does modd im' fy ndymlaen, 

Heibio bob Gelyn Ilym, 
On' fyddi di yn niwl a thân, 

Yn gledd a tharian im', 
A rhwygb 'r mor yn ddau, 

Palmenta 'r tywod mân, 
Ac yna ei gaead ar fy ol 

I rwyílro Pharaoh ymlafn. 

5 Mi ddihanga ar yr Aipht 

Fel yma wrth dy glÿn, 
Ac mi ro 'r clod, ac mi ro'r mawl 

Yn gyfan it' ày hun : 
Ynghyd a'r dyrfa faith 

O'r dyfroedd ddaeth i'r lan ; 
Cawn feinio Anthem bur ynghyd 

Yn hyfryd yn  y man. 

HYMN  L. 

i  'TÄ Wi'n ofni 'm  nerth yn ddim, 
Jf^   Pan elwi i  rym y don, 
Mae terfyfc yma cyn ei dd'od, 

A fyndod tan fy mron ; 
Mae ofnau o bob rhy w 

Oll fel y Diluw nghyd, 
Yn bygwth i fy nhorri lawr, 

Pan del eu hawr ryw bryd. 

2 A minnau fydd am ffoi, 
Neu ynteu droi yn ol, 
Yn methu credu faif i'r lan 
Un truan gwan a ffol ; 

t Ac 


C  47  ) 
Ac etto rwyf o hyd 

Yn fymmud peth ymlaen, 

Nid fi yw 's cyntaf eiddil wr 

Goncwerodd dw'r a thân. 

; Rwi yn terfynu nghred 

Nol pwyfo oll ynghyd, 
Mae cyfnewidiol ydyw Dyn, 

Ond Duw fydd un o hyd : 
Ar ei ffyddlondeb ef 
• Sy 'n Noddfa gref i'r gwan, 
Mi greda doi mhen gronyn bach 

O'r tonnau 'n jach i'r Jan. 

[ Cyfiäwnder marwol gîwy, 

A haeddiant dwyfol Loes ; 
Y pris, y  gwerth, yr aberth dryd, 

A dalwyd ar y groes ; 
A -gliria meiau i  yn llẃyr, 

A'm golch i yn hyfryd lân, 
Ac od oes dim o tan y Nef, 

A 'm nertha i fynd ymlaen. 

HYMN LI. 

WEl deuwch tua'r wlad 
Y ffordd a gad yn rhydd, 
Ar ol rhyw nofwaith dywyll gaeth, 

Nawr gwawrio wnaeth y dydd, 
Oddiyma i  Peru : 

Mae Efengyl Duw'n rhoi bloèdd, 
Yn cyhoeddi i'r Negroes dua eu lliw 
Drugaredd Duw argoedd. 

: Dioddefaint pur y groes, 

Angheuol loes fy Nuw ; 
Sy f a y o fewn y Nef mewn co* 

Na 'm beiau o bob rhyw : 
'By w pechod er ei nf, 

Ei goncwtft cryf a'i rym, 
Yn abl fefyll funud awr 

Tm Harglwydd mawr i ddim. 


3 Aed 


(  4§  ) 

3 Aed bellach bawb o'u bron 

Yn eon tua'r nen, 
Mae 'n jechydwriaeth werthfawr ddryd 

Yn awr ei gid ar ben ; 
Mae  Calfari a'i ddawn 

Yn rhytfedd lawn o faeth, 
Ar fyrr cawn brofi gwleddoedd hael 

Nad oes iw gael mo'u bath. 

4 Y Manna pur ar goedd, 

Diferion nefoedd frjr, 
Sycfd yn dibidlo forau a nawn 

Yn beraidd iawn i ni ; 
Y diìiau hyfryd hyn 

Gawn brofi yn y snan ; 
Afonydd gloyw felus win 

€) nefol rin i'm rhan. 

5 Fe nertha hyn ein traed 

Fynd tua gwlad ein Duw, 
Na bo 'r Gelynion i'n gwanhau, 

Na 'n llwfrhao tro 'm by W; 
Ond morio yn ein hynt 

Gyda'r Deheu-wynt clír, 
A chyn goftyngo haul brydnaẅn 

Meddiannu gawn y tir. 

H Y MN LII. Ar Fefur a elwir 
Gatarwyr. 

i  ^"^Laf wyf a llefc, bron Hwfirhau, 
\^j   Dy abfenoldeb fydd fawr iawn, 
Dy fod di cyhyd yn pellhau, 

Sy *n  peri im' ruddfan forau a nawn ; 
Rho weld dy wedd fy  Arglwydd cun, 
Neu cymmer fi 'th brefwyîfa *th hun. 

2 Wedi it' ddiodde marwol glwy, 
P'odd gelli attal nefol ras ? 
A chuddio 1th gariad fwy na mwy> 
Rhag llifo 'n genllif pur i macs ; 
Rho weld, &ç, 

3 Ond 


3 On'dtrofwyf R fy  Arglwýfcí mawr> 
Daeth dafnau tros dy ruddift* £ur * 

Ac er fy mwyn ce'ít goron ddrain, 
Dwfn glwyf y bicceil ddur, 

Rho weld, &c. 

...  4 Dy Gariad 'drychodd gynta lawr, 

Pan ydoedd dyn yn îân ar goll ; 
'Doedd help iw gael mewn Nef na Uawr, 

Ond ynot dy hunan oll yn oll, 
Rho weld, &c. 

5 Dy drigfan yn y Nef a gaîr, 

Ond ti ddeft i gyftuddiau heb  ri ; 
Gan ado 'r holl delynau aur, 

Er mwyn gwaredu f' enaid i : 
Rho weld, &c. 

6 A fyddi mwy yn ddîeithr îm, 

A all cariad dwyfol pur di drai 
Fy ngadael i elynion Uym ? 

Neu ynteu newid, neu leficau ; 
Rho weld, &c. 

HYMN  LIII. AryrunMefur. 

i ^\S oedi rwyt, beth wna i a'r byd, 
V^/   'Does dim ond trìftwcfc, och a gwae 
O gwrr i'r lla.ll gael ynddo gid, 
A rhyw ofidiau fy 'n parhau ; 
Nerth bellach rho rhag inf lefcau, 
Dy ras y w 'm feilfaen o  barhau. 

2 Rhoiíl yn fy nghalon ruddfan cry, 

Nad oes ai tynn ef allan ddim j 
Pob plefer îs na *r nefoedd fry 

Sydd heddyw wedi colli eu grym : 
Nerch bellach rho, &c. 

3 Pellhewch freuddwydion gwag eu gid, 

Nid breuddwyd ydyw marwol glwy, 
A phîefer, neu ac elw 'r byd ; 

Byth na watwerwch o honwi rawy : 
Nerth bellach rho, &c, 

3 Galar 


(  50  ) 

4 Galar a phcchod, colled poen, 

Vw oll a welwn yma yn un ; 
Gorphwysfa nid oes yma ìw gae!, 

Mewn dim ond ynot di dy hun, 
Nerthbellach rho, &c. 

5 'Does yma un cynhaua iw g«el; 

Yn nhragwyddoldeb mae e* draw ; 
Pan del y Sabbath perfFaith hael, 

Cawn addfed ffrwythau maes o law. 
Nerth bellach rho, &c. 

HYMN LIV.  Ar FefurGwelyr 

Adeiîadj   o waith Evan  Powel o 

LANFRTNACH 

1 T^EI ar y môr o wydyr 
jP   Rwi 'n bryfio oddiyma o bryfur, 

Tua Thragwyddoldeb : 
Duw dwg fî o'r dyfnderoedd, 
I nofio tua'r Nefoedd 

Mewn Pryfurdeb ; 
Mae'm taitb, trwy 'r tonnau mawrion maith ; 

A'r tán a'r dwfwr 

Sydd fel yn Bentwr; * 

Dwg h fydd wanwr, 

Yn llwfwr ac yn Haith : 
A'r ochr draw cai ganu, 

Ac fyth ryfeddu 'th waith. 
Un ran, wi'n geifio i f' enaid gwan, 

Sef Arch i'm cadw 

Trw'i ar y  Diluw, 

Cai glod i'th enw 

Nol landio o'r llif i'r lan, 
Ac yna Haleluia 

Mi gana yn y man. 

2 Nid wrth im' rwyfo 'n rhy wfodd 
Y dewa i o'r dyfnderoedd 

I ben fy íiwrneu, 
.  O dwg fy enaid clwyfus 

O'r 


O'r d^froedd dyfnion dyiu^ 

I'm tirion artre ; 
At y Uu, fyddyna?   i thi, 

Mewn gwifcoedd ; .v>üiön, 

A'u tannai yn cynn.on 

Yn canu yn eon 

I'r Oen farw fry, 
Gwyn fyd f*aì yn eu cwmpüi 

Mi ganwn innau yn hy ; 
Trwy 'r loes, gadd Jeíu ar y groes, 

Mae yna fìloedd 

Nawr yn y nefoedd, 

Ddaeth Qcr dyfnderoedd 

Yn canu ddydd a nos, 
Er gwaetha eu hoìl dywyllwch, 

A'u  triûwch yn eu hoes. 

Duw boed i'th «Fengyl dirion, 
I ddwyn i maes newyddion 

Da etto ínni ; 
Cyrhaedded eu pherth'nafau 
>y heb weld eu  diffigiadau 

O'r Arglwydd Jesü : 
Bob  un, cyn del yr amfer  blin, 
Y  dua 'r  haulwen 
Sy'n y Ffurfafen, 
Ac fyrtk pob feren, 
Oleuwen lan ei llun. 
Pan delo dydd Dadcuddiad; 

Dyfodiad Mab y Dyn : 
Fe gân, yi Utcorn o dy fla'n, 
Nes cly wo 'r Meirw 
O'r bedd ,yn groyw, 
Lef yn eugalw 
Ger bron yr Orfedd lân ; 
A'r Byd yn wenffiam oleu, 
A'r Môr a'r donnau 'n dân. 

\. Defnyddiaa gid a doddanr, 
A'r Ddaer ar Nef a grynant 

Trwy ddirfawr aHu ; l 

B^dd Ser y Nef yn fyrthio, 
A4th Aii  yn cael ei wirio 


» 


Yn cglur inni : 
Bydd rhai, 'r pryd hyn na alîânt lai, 
Mewn fynnus eiriau 
'N dweud wrth y Creigiau, 
Dewch am ein pennau, 
Och ninnau gan y gwac, 
Yn awr *t ym ni yn ofni, 
Mae 'r J E S U yu agofhau \ 
:  'Doe sLe, i ni yna ya y Ner 
2k   Mae *n J^arnpau yn difFod 
^  Nid oeddefn barod 
Waith inni wrthod 
Ei hynod alwad e', 
Er dim ni ddeu'n i dreio 
Ar droed i maes o dre. 

5 Ond Priodas-ferch Jefu, 
Mae'r dyled wedi ei dalu, 

A gwaed ei hanwylyd : 
Cánt ganu am yr uwcha 
Fry yn llawen fíaleíuia, 

Yn beraidd hyfryd ; I 

Fe fych, er faeled y w eu drych, 

Duw ymaîth ddagrau 

Hwy gant Delynau 

Oddiar eu gruddiau, f^ 

Fo «n glochaidd fel y dych, * 

I feinio maes Hofanna 

Y gwanna fçfy gwych ,- 
I'r Oen,  ni's gallant dewi a fo», 

Ond rhoi Gogoniant, 9 

Mewn felus Foliant, í 

Hwy agyd unant, 

A chanant am ei boen, 
Ai wenhfawr ddioddenadan, 

Mewn hyfryd aefol don.   N I 

HYMN LV. 


'.MA> 


, mae, 

Diwrnod hyfryd yn nefaîu 

Wna 


[  53  J 
Wna perffaith derfyn ar bob g wae, 
0> bron i'r rhai fy'n wylo nawr, 

Eu g'lynîon hyli er máint eu rbi, 
A'u hofnau' n llu a gwymp i'r llawr. 

t         Fe fydd, ^' 
Myrddiynau ar y borau ddydd, 

O feintiau a merthyron fydd *_/ 

Ynt:anu'n rhydd o fewn \\i Xef, Jr jCÊú**, f 

Wedi adgodi nawr mewo bedcfc fì^^^J 
Yn fynnu wrth wedd ei wyneb ef. 

3 Fe bâir, 

I'r Nef wahanu wrth ei air, 
Ac uffern fawr yn crynu cair, 
O flaen yr hwn fu ar y groes, 

Anfeidrol barch fydd yn y man, 
IV hwn fu tan angeuol loes. 

4 Fe ffy> 

Elfennau 'r ddaer a'r awyr fry, 
O flaen ein Jesu mawr y fy 
Yn pledic\trofom yn y Kcf, 

Y gwaith gymerodd arno ci ouu, 
Wrth brynu dyn a'i c'rona ef. 

5 Fath frí, 

Fryd hynny gaiff fy anwylyd cu, 
Panna allo angel rifo 1r llj, 
O'r nef, o'r ddaear, ac o'r bedd, 

Fe dywyHa'r haul fe ddua'r líoer, 
Fe fych y raôr wrth we!d ei wedd. 

6 Fe gryn, 

Gan ofn bob annuwiol ddyn, 
Wrth edrych heddy,w ar ei íun, 
A'i fyddyn ddifglair gadarn gref, 
Fe yfía'r pryf 'r annuwiol ryw, 
Wrth weld mae Duw mawr ydoedd ef. 

7 Fe g"r> 

Myrddiynau blith jita ,phlith oV flae*, 
Cerubiaid, Saint, Angylion glan, 
vm gtd yn dán o gariad gwir, 

F OV 


Orrawyr fry tua phorth y Ne, 
,  Oll gydag E'n gwmpeini pur, 

2 A rhai'n, 

A wifgir oll alliainmain, 

A th'lynau  aur o beraidd fain, 

A ganant anthem faith o glod, 

I'r hwn fydd yn teyrnafu mwyè 
Fe gafodd gîwy, fe oedd eriod. 

£ Eu cân, 

Fydd am Gaìfarìa fel o'r blaen, 
Ac oll yn gariad oll yn dân, 
Yn gweld yn lân fod yn cwplau: 
Bob gair a ddaeth o'i enau ef, 
A'u bod na'r Nef yn hwy'n parhau. 

10 A dydd, 

Yw hwa na wtlir  neb yn brudd, 
O'r rhai a roddodd Jefu 'n rhydd, 
Eu g'Iynion fydd wedi cael clwy, 
Hoîi ufFern fawra phechod cas, 
Gan ddwyfol ras na chodant mwy. 

i r Weî doed, 

Yr hyfryd forau gorau erioed,     / 
Fr fàwl fy'n diiyn oi dy droed. 
Pobofn  ffoed darfydded braw, 

Rho'th gariad im' addfwynaf Oen, 
\îi gara fon am ddydd a ddaw. 

HYMN   LVL 

1 T Im gwarec^aift rnas fy me5au» 

_§     Beiau oedd y.n tynnu 'mla'n, 
Ac fel ílormydd yn addfedu 

F'enaid gwan i uffern dân ; 
Fe'm achubwyd,   &c. 

Dim ond galJu'rNefei hun. 

2 Draw mi wela'r tân yn ennyn, 

Draw  mi wela'.r ffwrn, :i'r frîam, 
Ac yn rhodio yn ei hymyl 
Gwelai rai o blant fy mam. 


Jefü, 


C  55  1 
Jefu,  Jefu,   (ýcm 

Caea rhwng dy ŵyn a'r tán. 

Rhcd i'r canol, dangos ày allu, 
Cofìa'tb chwerw angau loes ; 

Nad i'th ddefaid fynd yn fclyfaeth, 
Achub, achub cyn del nos, 

Ti gai'r canu,   tfc. 

Ti gai'r mawl a thi gai'r clod. 

Da&gos imi na's gall angeu, 

Dangos imi.na's gall dyn, 
Dangos imi na's gall ufFern 

Faith, a phechod cas ei hun, 
Fyth i friwio, iíc. 

Cymmal bach o ammod hedd. 

Ser y nen o'r bron a fyrthiant 

Haul a lleuad gyll eu l!e, 
Cyn yr el íylefFtyn heibio, 

Fyth o eiriau pur y Ne* ; 
Ar dy ammod, bfc. 

Rad rwi'n bwrw gid íy mhwys. 

H Y M N   LVII. 

BO E D fy mywyd oll yn ddiolch, 
Dim ond diolch yw iy lle ; 
Ni woa gwaredigaeth ragor 

I greadur îs y Ne', 
Gallu'r Nefoedd, täc 
Oedd a'm daliodd I i'r lan. 

Ar y dibyn bum yn chwareu, 

Lawr pe aethai'm henaid gwan, 
Nid oedd bcfllb imi godî, 

Fyth o'r dyfndcr hwnnw fr lan j 
Jefu, &c. 
Ti fy'n trefnu oîl dy hun. 

Rhaid oedd bod rhagîuniaeth ddiftaw, 
Rhaid oedd bod rhyw arfaeth gref, 
Yn fy rhwymo i heb im' wybod 
F 2 


i 56 ] • 

Wrth golofnau pur y Nef ; 

0 ragluniaeth, &c. 

Ti fy'n trefnu'r ddaear faith. 

4 Rhyfedd Arglwydd yw'th ddoethineb, 
Rhyfedd Arglwydd yw dy rym ! 

Nid oes îs y Nef luofog 
Ag all dy wrth'nebu ddim ; 

Try'r greadigaeth,  &c> 

01 a gwrthol wrth dy air. 

5 Dy air fy'n gwneud y byw yn farw, 
Eilwaith gwneud y marw'n fyw » 

Dy air a greodd ag fy'n cynnaí 
Y greadigaeth o bob rhyw; 

Ti dy bunan, Í5fc . 

Ydyw bywyd maith y byd. 

HYMN   LV1II. 

!  ^^\weld dy gariad anorchfygol, 
CjJ   Gweld' dy chwêrw angeu loes ! 
Gweld dy ofal maith difiino 
Attaì'n gyfíbn yn fy oes ! 
Sydd yn dofi, &c. 
Grym fy nwydau cryfa eu rhyw. 

2 O na welwn ddydd yn gwawrio 1 
Borau hyfryd taweì jawn, 

Haul yn codi heb un cwmwl, 
Felly'n machlyd y prydnhawn ; 

Un diwrnod, &c. 

Goleu eglur boed fy oes. 

* Heb euogrwydd duáew tywyll, 
Na dim nwydau ffiaidd croes ;  v 
Kag un pleffer fy'n cyfnewid 

Goleu ddydd yn dy wyll nos ; 
Ti a minnau, ífff. 
Dyna geifia i trw'i byw. 

4 Digon,   gon fyddai hynny, 

Dim ond gweld dy wynebpryd, 
A chaol fy Yíb^d liefg i ddrîngad 


-   ■   [  í/  I 
Fry ymheîl uwch fẃn y byd ; 
Mewn ardaloedd, &c. 
Nad oes teimio beth yw poen. 

5 Yno canu cawn yn waftad, 

Ynghwmpeini'm Harglwydd cun, 
O fewn golwg heb ddim ammau, 

1 íy nefol wlad fy hun, 
Dere, dere, Í5fc. 
Dere yn fuan hyfryd haf. j 

6 Nid oes genni ond difgwyl wrthit, 

Gwyníyd a gai dv fwynhau ; 
Ynot ti y mae ty nhr for, 

Tryfor bythol i barhau, 
O nad imi,  &c. 
Eclrych fyth ond tua'r Ne'. 

H Y M N   LIX. 

MI feddyîia 'th fod di yno 
Pan na b'ech ti yno ddîm, 
Mae dy eiriau mor felufed, 

Mae dy gajiad o'r fath rym ; 
Diliau mêl o\ì tan zêl, 
Minnau greda doed y ddél. 

2 Mae dy air yn abal fy arwain, 

Trwy'r anialwch mawr ymlaen, 
Mae e*n glofen òleu eglur 

Weithiau o niwl, ac weithiau o dân, 
Mae'n ddible ynddo fe, 
Fwy nar ddaear mwy na'r Ne'. 

j Rwyf fi'n meddwl am yr oriau 
CafFwi funud oTth fwynhau, 
Ac mae adíain bell dy eiriau 

Yn peri imi lawenhau, 
OV fath wlcdd draw i'r bêdd ! 
Fyth cael edrych ar dy wçdd. 

4 Dyna'r pryd rwi'n dechreu mywyd» 
Fan y çarTwi weJd yn glîr, 

F 3 I'm 


I  5« J 
I'm gacl prawf  ac y cai ragor 

O ra \vn Syppiau'r Ganaan bur. 
Dyma ngwledd, dyma fy hêdd, 
Dyma'm concweiì: ar y bedd. 

5 O gad imi 'n fuan Arglwydd 
Glywed geiriau difìaw'r W, 
Rhag i'm redeg heb i'm wybod 

Ar ryw law i maes o'm líe ; 
Yn dy law heb ddim braw, 
Cerddai'n union yma a thraw. 

H Y M N   LX. 

1 Î\/T^  fy Nuw yn fy ngheryddu, 
l.VX   ^nc* fy ngharu y mae ef, 
Ergyd ddoe, ac ergyd heddyw, 

í fy nghofio I am y Nef ; 
Nid oes awr o boen, a dolnr, 

Nid oes munud fach nad yw, 
Feî fTynnonau'n tarddu alîan 

O dragwyddol hedd fy Nuw. 

2 Rhaid cael rhyw beth i fy nghofio, 

Onite mi winga o hyd, 
Mi gofleidia ddelw yn union, 

PìeíTer cnawd, neu biefler byd : 
Rhaid fy ngoglais a chyítuddiau, 

Onite mi gyfga hàn, 
Ac mi heppia rnewn efmwythder 

Pan fo Angau wrth fy nghlýn. 

3 Etto nid yw fy Ergydion, 

Ond Ergydion yfgafn jawo, 
Ac awelon pur o gariad 

Sydd yn gymyfg a hwy'n llawn; 
Cariad, heddwçh, pur, a çherydd, 

A gydblcthwyd mewn un we\ 
RhafF dair caingc y w fy'n fy nhyni\u 

Maes o'r ddaear tua'r Ne\ 

4 Mae fy nghroefau, am cyftuddiau 

Oll yn chwilio maes fy mai. 


Ac 


L   Y9  1 

Ac mewn cydfain i ddiwreiddio 
'R ddelw hynny fy'n parhau ; 

Ymladd rwyf a'm gorthrymderau, 
Ond mae'n debyg jawn mae gras, 

A phob cyftudd bach oi ochor 
Yn y diẅedd garia'r maes. 

5 Mi gaf weld deg cymmaint rhagor, 
^    Mewn un cyftudd bach ond un, 

Nag a ddyfgai mewn blynyddoedd 
Maes o eiriau gorau dyn ; 

Mi ga' weîd dichellion lawer, 
Mi ga' weld ufFernol dân, 

Mewn Jlochefau yn fy nghalon 
Na chydnabum i o'r bîaen. 

6 Ar fy ngwely mewn cyftuddiau, 

Ce's i gynta olwg lawn, 
Ar holl íwynion cnawd, a natur, 

Mewn goleuni rhyfedd jawn, 
Yno gwelais y creadur 

Faint ei ddichell, faint ei rym, 
Ac nad oedd ond Gras y Nefoedd 

Altei ei ddangos imì ddim. 

H Y M N   LXI. 

i  "px Ydd yw h\vr> fy'n paffo heibío, 
\ 3   Dydd o alar, dydd o wae, 
Wol ei gilydd o flinderau, 

Fel y tonnau fyn parLau $ 
Jesu cun, ef ei hun, 
Yw fy nghyfur oll yn urj. 

2 Draw mae'r gwynt yn chwythu'narw, 

Ac y mae ei fẁn ef bron, 
A chenhedlu mil o ofnau 

Yn ddirgelaidd tan fy mron *, 
O fy Nuw! yn fuan clyw, 
Brudd ochneidiáu Calon friw. 

3 Agor ddiws rwi bron llewygu, 

O'm c\ (luddiau fynd i ma's. 


C  60  3 

Nîd yw'm cadwyn er mor gryfed, 

Ddim at ethoîedig ras ; 
Dy unig air imi bair, 
Dd'od i raaes o'r berw bair. 

4 Mi ddof allan ond fy nhrafod 

Fel yr aur o ganol tán, 
'Nol y faif y fc wm, a'r forod, 

Dyna'r dydd cai fynd yn lân, 
Dere*n glau at fy mai 
Nad i'm pechod i barhau. 

5 Fel y gallwyf orfoleddu 

Byw yn waftad yn dy hedd, 
Edrych arjgeu. yn ei wyneb 

Ymhytrydu yn y fefedd ; 
Croncro'n lân, mynu ymlaen, 
Mewn rbyw d^wyfol nefol dân. 

HYMN   LXII. 

i  T^ HO imi yfed rwi<n fychedig, 
JV   Ddwr y ffynnon ioy w lawn, 
Darddodd allan o dy yftlys, 

Ar Galfaria un prydnhawn ; 
Gwaed íy Nuw  unig yw, 
Ylch fy meiau dua o ryw. 

2 Mae íy snwireddaa'n gwaeddi, 
Am ddialedd, ac am lid ; 
Am bentyrru barn ddychrynllyd 

Ar fy Enaid bach ynghyd ; 
Dadleu nawr, Jesu mawr 
Nad y dial gwympo lawr. 

j Edrych arnai mewn tangnefedd, 
Dy dangnefedd hyfryd mae, 
Fel rhyw afon fawr lifeirioJ, 
Yn llifeiriol fo'n parhau j 
Môr o hedd yw dy wedd 
£y*n goleuo'r byd a'r bçdd* 


Maudeu 


L  t>*|  J 

4 Maddeu fel y cyfeiliornais 

Weithiau ir Dwyrain, weithiau i'r De, 
Maddeu drachwant cas fy nghalon 

I ymado maes o dre ; 
Dwg ynol ry Yíbryd íFol 
I dy dirion dawel gol. 

5 Nad irr bleiddiaid fy ngwafgaru, 

Nad i'r arth. fy nga^l i lawr ; 
Palfau llew, a fafan ufFern, 

Sydd yn ebang, ac yn fawr ; 
Feddai ddim, o bydd im', 
Yn achubydd, ac yn rym. 

HYMN   LXm, 

!  Tl JfEwn anialwch rwyf yn trigb 
xVjL   Alîtyd unig wrthyf^ý hun ; 
Llewoc3 rheipus oll oddautif 

Am íy rhwygo i bob yrAm ; 
Minnau fydd yma'n brydd 
Yn hiraethu am y dydd. 

2 Mi wnes rhy w longddrylliad creulon 

Pan y colies oleu'r dycd, 
Creigydd celyd byll a drawodd 

Yn ddifymmwth wrth fy ífyddi 
Des i'r lan, 'd own ond gwan, 
Am fod Jesu ar fy ìhan. 

3 Nawr rwi'n tramwy yma ac accw, 

Methu etto dd'od ir maa> 
Crwydro'r anial dyrys garw 

I gael gorphwys mewa rhyw fan ; 
Nid oes le îs y Ne', 
I mi ond ei fynwes E'. 

4 Dyna'r man y byddai'n ddedwydd, 

Yna byddai wrth fy modd ; 
Yna ofnai unrhyw elyn 

Nag yn ddirgel nag ar goedd ; 
Jesu gyd yn y byd, 
Yw fj riaiddiffynfa glyd. 

5 Dere 


t   62  ] 

5 Dere Arglwydd rwyf yn dryfu, 
Ac mae arnai ofn mawr, 
Ffynnon wyf yn chwilio allan, 
Dangos imi 'r fan yn awr ; 
Ti yw'r gwir Fasina pur, 
Ti yw'r fFynnon Ioyw glir. 

H Y M N   LXIV. 

i  \ /11 ges concweíl heb ddymnno, 
1VJL   Ar y pechod gwaetha ei ryw, 
Gelyn mwy nag i fy Enaid, 
Oedd ef i Ogoniant Duw, 
Enw fy A rglwydd, Cifr. 
Gaffb'r clod o oes i oes. 

2 Nad i'm beiau cas ei natur, 

Byth \ ddyfod yh eu hol, 
Na foed imi gymryd pleffer, 

O un natur yn fy nghol, 
Ti dy hunan, Cifr. 
Llanw le holl ddelwau'r byd. 

3 Boed fy nghalon iti'n deml, 

Boed fy Yíbryd iti'n nyth, 
Ac o fewn y drigfan yma, ^ 

Aros Jesu, aros byth, 
Gwledd waftadol, iäc. 
Fydd y brefenoldeb im'. 

f Awr o dy gymdeithas felus, 

Awr o weld dy wynebpryd, 
Sy'n rhagori fii o weithiau, 

Ar bleferau gwag y byd, 
Mi ro'r cwbwl, &c. 
Am gwmpeini pur fy Nuw. 

5 Dadrys dadrys fy nghadwynau, 

Gad i'm hyíbryd fynd yn rhydd, 
Rwyf fi 'n blino ar y ty wyllwch, 

Deued deued goleu'r dydd, t* 

Yn y goleu, £ffc. 
Mae fy Enaid wrth ei fodd. 

6 Gwawr- 


[  ©3  J 

6 Gwawrddydd gwawrddydd yw fy mywyd, 
Gweld y wawrddydd rwyf yn jach, 

Mi arofa hyd nes delo, 

Hi ddaw hi ddaw mhen gronyn bach, 

Dere, dere, &e. 

I'm gael gweld fy ngwlad fy hun. 

H Y M N   LXV. 

i iy /T AE fy meiau fel mynyddau 
JlVA Amlach hefyd yw ei rhi, 
Nag yw gwlith y borau wawrddydd, 

Nag y w Ser y Nefoedd fry ; 
Gwaed fy Arglwydd, &c* 
Sydd yn abal golchi mai. 

2 Golchi du Gydwybod a^an 

Lawer gwynnach eira mân ; 
Gwneud y brwnt ganwaith ddifwynodd 

í n y Dommen feì y gwlân ; 
\Ti  ellir meíîur, tjfe. 
Led a dyfnder maith ei ras. 

3 Mae eî gyrraedd ef mòr ehang 

Mae e' i gwmpafíu'r byd, 
Fe ddaw'r Indiaid tywyll deillion 

Tan ei gyfgod ef ryw bryd ; 
Yn ei frigau, &c. 
Llecha 'r  adar oll yaghyd. 

4 Deng mil lawnion o dalentau, 

Deng mil eilwaith faith pe bai, 
Ynghlorianau pur y Nefoedd 

F\ ynfydrwydd i am bai ; 
Hyd yr hatling, iäc. 
Fe a'i talodd ar y Groes. 

5 Ei ryddfannau ar y Croesbren, 

Oedd yn pwyfo beiau'r byd, 
Poenau Pechod oedd ofnadwy 

Pocnau f'Árglwydd oedd fwy dryd, 
'Nawf mae cariad, lâc. 
Yn concwero dwyfol lid. 

HYMN 


r o4 ] 

H Y M N   LXVI. 

1 A^FEwn r^yw ànialwch rwyf yn byw> 
I\rJL ^r ^efgâ un erioed o'm rhyw j 

Peryglon mawrion ymhob man ; 
Mae yma Anak yn ei rym, 
A thraw Golìah gadarn iym, 

Ei gyd am goncro'n hyíbryd gwan. 

2 Ac oddifewn mae mwy na nwy, 
O nwydau croes i'th farwol g!wy, 

Pob nwyd yn gadarn, ac yn gref, 
Yn curo'n danbaid bob yr awr, 
Fy Yíbryd egwan lleíg i lawr, 

Fy unig Noddfa yw y Nef. 

3 Dy fraich fydd gadam jawn o rym, 
Ni all ufFern iw gwrthnebu ddim ; 

Mwy nerth ày aír, na dwr, na thân, 
O dere i'r frwydr mae'n brydnhawn, 
Mae faethaur fall yn llymion jawn, 

O dai íì i'r lan, a dwg íì mîa'o. 

4 Danfon imi'r diddanydd pur, 
Y golofn dan mewn aniai dir 

Sy'n ledio'r praidd o'r Aipht Vr Ne' ; 
Yr hwn a'i oleu perffaith fydd, 
Yn gwneuthur nos yn ganol  dydd, 

Fy holl ddiddanwch ydyw ef. 

H Y M N  LXVIÍ. 

2  T"?Y Enaid /iefg fy'n llwfrhau, 
JP  Gan *v nhrychwantau fy'n parhau, 

Am beiau maith yn llaefu dim ; 
O ble mae effaith dwyfol waed, 
Y Balm o Gìlead ry Jächad, 

Ac dyrr y nwydau mwya eu grym. 

2 O ble.mae'r Manna perfTaith gwir ? 
A'rdyfroedd tawel (ancìaidd pur ? 


Mae'n 


r 65 j 

Mae'm frched Arri*Jj > -   parhau, 
Rwi'n methu tynnu d\v r yn awr, 
Fv anghrediniaeth fy mor fawr, 

«Agor y graig rw'i bron llefgau. 

j Rw'i oll yn friw, rw'i oil yn wan, 
A neb ond ti a'm deil ìy lan ; 

Dy hunan rwyt yn fwy na'r b\ -dỳ 
Yr olwg leia ar dy wedd, 
Sy'n drech nag angau, trech na'r bedd, 

Dy hunan wrnddymuno gid. 

4 Na phall fy ngais, mae yn brydnhawn, 
A minnau'n llefg ac eiddiJ jawn ;  ' 

A4r afon fawr heb fy ned trwy ; 
Rwi'n ofni ei lled a'i dyfnder du, 
A'i thonnau maith cyndeiriog fy, 

Yn magu ynwi ofnau mwy. 

5 Pa bryd cai'n lân i gario'r maes ? 
Ar holl derfyfgoedd angau glâs ? 

Heb mwy frawychu wrth ei wedd ; 
Dy gariad dyro o'r fcth rym, 
Ag wneîo ŵyneb angau'n ddim, 

Dy unîg gariad goncra ei gledd. 

H Y M N   LXVIII 

i  T3^^ Arglwydd yma, pam mae draw ? 
JL   Rhyw elyn marwoi ar bob llaw ? 

PleíTer a gofyd bob yn ail ; 
Yn tynnu'm Uygad tynuu'm bryd, 
At f'yw wrthddrychau ly'n y byd, 

Rhyw dwyli difylwedd   difail. 

2 Trwy d«rth trwy niwl mî weh'r fan, 
Ddumunai'm Henaid gacl iw ran ; 

Ardaloedd Gras, ardnloedd hedd, 
Y wlad mae cariad pur didrai, 
Fel afon yn ei dyfrhau, 

Tj hwnt i Angau du a'r bedd. 

G 2 Ùlyfi 


I   <3Ô   l 
lir faelei yw fy nrych, 

Fr tlotted wyf yn awr, 
Fy llenwi caf írllawndçr Duw% 

A'm gweled fel y wawr. 

► Mi brofais Ddüw yn dda, 

Fy nhirion raílon Dad, 
Yn maddeu im' iy meiau mawr, 

Yn rhwydd o'i gariad rhad ; 
Fe'm fe'iodjd i mewn hedd, 

Ond rhyfedd yw ei ras, 
Fe'm bwydödd ia'r manna pur, 

Mewn gwledd o hyfryd flas. 

3 Mi wn i Gíust, mi wn 

Fy ngharu cyn bod byd, 
Parbau fy rgbaru gwn y gwna, 

Yn ddidräi yr un o hyd : 
Fe y w 'm Ty wyfog hardd, 

Efe yw'r Meddyg mawr, 
Efe yw'ra HarchotTeiriad gwych 

Sydd dnpfwy'n pîedio 'nawr. 

4 Fy Mraẃd yw*r Jesu da, 

Fy Mherí o uchel bris, * 

Fy Nghyfaill y w a'm Cariad mwyn, 

Fy Ngobaith yn ddüys : 
Fy Mbren ÿ.bywyd mawr, 

Fy Nrws i fynd atÜDuw, 
Fy Fíordd i fyned tu a r wläd 

Ue mae îy Nhad yn fyW. 

5 Fy Rhoíyn Scrron gwych, 

Yw'r hyfryd íesu mwyn, 
Fy Mugail yw ;  a mi fydd un 

Oi dirion, anwyl wyn. 
Fy Mhrynwr yw heb lai, 

Fy Offèiriad yn ddjçrel, 
Fy Nharian gref, a'm 'Fforddwr da, 

Fy ficr Ran, a'm Sel. 

6 Oroega,  Aîpha mawr, 

à'íti  Hawl vw'r anwyl Grist, 

Efe 


C-ó7   ] 

Efe yw'm Hamddiffynfa lon, 

Efe yw'm rTyddlon Dyíl ; 
Fy Mfaen, íy Nghorn, a'm Twr, 

Fy auraidd Allor lân, 
Fy Aberth drud, a'm Prophwyd mawr, 

Fe'm tywys yn y bhen. 

Fe'm portha i â'i ras, 

Nes mynd i "ben fy nhaith ; 
Fe ladd fy holl elynion cas, 

Caf gongcro uffern faith : 
Fy Arch a'm Hyfgol yw, 

I'm codi tu a r nen, 
Caf ddringo 'mlaen o nerth i nerth, 

Nts dod i Seìü* wen. 


H Y M N   LXXX. 

Crist y Gwrthddrych gorau i':v garu, 

i  ?^T l D oes uq gwrthddrych yn y byd, 
l_^i   Sydd deflwng o fy ferch o'm bryd : 
Mae tynfa P enaid cannaid cu, 
At dryfor tragwyddoldeb fry. 

2 Pe cawn y byd i gyd yn grwn, 
A byw flynyddau fil yn hwn ; 
Ni fyddai hyn ond goHd blin, 
Heb gaffael ffafr Duw ei hun. 

j Wrth fyned trwy borth angau du, 
*Dan ymladd ù gelynion lu ; 
Ni thyccia cyfoeth, bri na gwaed, 
Na bra.\d, naphriod, mam, na thac*. 

4 Wel Iesu garai yn ddilai, 
Efe a'm gu ared i o'm gwae i 
Fy Mhriod hynod yw o h>d, 
Am Cyfaill gorau yn y byd. 

ç  Duw yw efe i'm dwya ymlaen, 

Trwy ddyfroedd rr.awr a ífUmmiau tîa ; 
OV nefoedd iry rhoiff i mi nrrth 


68  ] 


II Y M N   LXXI. 

i 1[3^^T e*w* mae5 yn er^yn n» 

J^  Boed ar fy nt' dy alJu ài ; 
Boed dy ddoethineb mawr dilyth, 
Drachefen ar fy aíTwy byth. 

2 Feî gallwî'n wrol fy nd ymla'n, 
Trvvy ganol dw'r, trwy ganol |ân ; 
Ac edrych yn wynebau lìu, 
Yn ecn yn dy aiìu di. 

5 'Does Î5 y Nef a ddeil i'r Ian, 

Ond ti dy hun iy Yíbryd gwan ; 
Nerth yw dy Air, mae'n fwy ei rym, 
Nag ellir ei wrth'nebu ef ddim. 

4 Mi af ymlaen er t'wylled-yw, 
Tua'r wlad rwi am fynd iddi fyw ; 
Fe go'd y wawr, mae addewid bur 
O weld fy ngartre cyn bo hir. 

5 Rwi*n ofni'r brynniau uchel draw, 
Ar fFoefydd fy ar fy Neheu-law ; 
Ac nid oes ond dy Yíbryd Glan, 
A'm harwain trwyddynt oll ymla'n. 

H Y M N   L&XÍI. 

i  T^JAD íì adeiladu'n yfgafn 
JJ>1   Ar ud feilfaen îs y Ne% 
Na cbymmeryd Craig i orphwys 

Tu yma i Angau yn dy le ; 
Ti fy Nuw,  tra fwi byw, 
GaifT bod fy tigorphwysfa wiw. 

2 Dyma'rMaen fydd yn y gongì, 
Dyma'r garreg werthfawr bur, 
Gloddiwyd allan yn y brynniau, 
Brynniau tragwyddoldeb dir ; 
Nid oes !e îs y Nec, 
Iw adeiladu ond efe. 


3 Byth 


C 69 ] 

3 Byth ni dderfydd cpiiu am dajio, 

' By th ni dderfydd am ei glôd ; 
Tra fo caru, peru canu, 

Caru fydd heb ddechrea'n bod ; 
Nefoedd fry 'n gyfíbn fy 
Oil yn canu i'm Harglwydd cu. 

4 Minnau'r gwaeîa 0 bechaduriaid 

Yn y diwedd ro.fy nhroed, 
Ar y graig fydd yn y moroedd, 

Craig gadarna íu erioed ; 
Ceidw hon rhag pob ton, 
Ofnau íFwrdd o tan fy mron. 

5 Ni all hwrirìẃ fy'n dy adnabod 

Lai na dilyn ol dy droed ; 
Ac ni chadd a welodd dy wyneb 

Weld cyfTelyb iddo erioed ; 
Tyr'd yn glau, Jesu mae 
F'Enaid euog bron llefgau. 

H Y M N   LXXIII. 

1 T^V Accw*r ffynnon vvedi ei hagor, 

I 3   A ddifgwyliwyd amryw oes; 
\Nawr yn llifo fel y grifial 

Maes o'i ytilýs ar y Groes ; 
Dw'r a Gwaed ry Jachad 
'IV Pechadur mwya gad. 

2 Daccw'r hoelion geirwon llymion, 

Wedi eu curo nawri dre', 
Daccw'r biccell yn trywannu 

I mewn o tac ei yítlys E* ; 
Daccw boen addfwyn oen 
Yn rhoi 'r Neíoedd dewi fon. 

1 'Nawr mi glywa'r Gair gorphenwyd I 
Gorphen Jechydwriaeth wir ! 
Ac mì weJa'r gwaed yn hidlib 

Tros ei ruddiau fanftaidd pur! 
"Welcr Nef gadarn gref 
'Nawr yn tywyllu wrth ei lef. 

G 3 4 Dyma 


1 


C 70 3 

4 Dyma'r creîgydd ferth yn rhwygo, 

Dyma'r meirw 'n codi'n fy w ; 
Pwy prreadar ag a1) ddiodde 

Gruddfan chwerw f' Arglwydd Dduw ; 
Ocham inae, fe gadd wae, 
Fel cawn ninnau íy rhyddha,u. 

5 Minnau bellach a obeithía, 

Gobaith ag aîl eftyn fy oes ; 
Gobaitb wedi ei feilfaenu 

Ar ochneidiau pur y groes ; 
Dyma wtad caf jachad, 
Ac caf gyflawn wir ryddhad. 

H Y M N   LXXIV. 

1 ]\/ff AE cyflawnder maith o haeddiant 
JlVâ   Anherfynol yn dy waed ; 
Sawl a'i teimlodd fy'n rhyfeddu 

Ac yn caru'r ddyfais râd, 
Cariad dryd tros y byd, 
Ddaeth yn genllif coch ei gid. 

2 Dwyfol Waed, a dwyfol boenau, 

Haeddiant ydoedcj^hwn mor ddryd, 
Ac oedd dafan bach o hpno 

'N abal ddigon brynu byd. 
A phe bai faint ci fai 
Gan mil drwmach nag y mae. 

3 Bod Creawdwr Nef yn diodde í 

Rodd' arifeidrol wertb a rhin, 
Ymhob gwŷn, ymhob ochenaid 

O ddioddefaint  Mab y Dyn; 
Nid yw llid euogrwydd byd, 
Ddim i bwyfo ei haeddiant dryd. 

4 Yma tardd Cyfiawnder allan 

Fel rhy w ddiluw mawr didraî, 
Ac er goíchi miioedd ynddo 

Nid yw'r dyfroedd ronyn Uai ; 
Gwaed íy Nuw, haeddiant yw, 
Trech na'r beiau dua eu lliw. 


1 


Yma 


[ 7i  1 

5 Yuia rhedeg fel yr afon, 

Ryw gyffuron perffaith gwiw, 
Gyda'r Dw'r a'r G^vaed rh^degog 

Maes o yíllys bur  fy Nuw ; 
Ddeil i'r lan f' Enaid gwan, 
Ac am nertha I ymhob man. 

H Y M N   lxxv. 

ER nad ydwyf ond anifai), 
Aílan jawn er pan ce's fyw ; 
Etto mwy na'm holl aflendid 

Yw Cyfiawnder maith fy Nuw ; 
Yma mae ffrwd ddidrai, 
Sydd yn golchi pob rhyw fai. 

2 Pe bai dengmil lawn o ddynion 

A'u heuogrwydd oll yn  un, 
Dengmil eilwaith faith o fydoedd, 

Ffìaidd euog yn gytun ; 
Yma cawn un prydnhawn, 
Aberth berffaith dâl y jawn. 

3 Pe bai'm pechod fd y porphor, 

Ac yn pwyfo'r brynniau mawr ; 
A'i rhifedi hwynt mor amled 

A rhifedi gwlith y wawr ; 
Mae dy waed, dwyfol rhad, 
, Yn abal maddeu rhai'n yn rhad. 

4 Yn y dommen ce'íl fi ganwaith, 

Yna eilwaith de'íl im' hol ; 
Golchaíft f'Enaid o'i íReidd-dra, 

Ac a'm cym'raift yn dy gôl ; 
Neb ond ti, Arglwydd cu, 
Y\v fy amddiffynfa hy. " 


o 


H Y M N   lxxvi. 

Tyred  i  lawr, 
Fy Arglwydd yn awr, 


Rho 


t  72   3 

Rho i'm nabod dy Enw, 
Dy Enw fydd fawr. 

2 Ma: yr ot dy rmn, 
WelL^iÇpeth ei rin, 

NjjPifeindicdd marfiandwyr 
Wv India yn gytun. 

3 Planjfc dynion ni chas, 
Un tryfor i ma's, 

O'r dwyrain i'r gogledd 
CyfFelyb i'th raa, 

4 Is wybr nt bu 
Fath fendith i ni, 

Acn Jesu i farw 
Ar Galfari fry. 

5 Rhyfeddod y bŷd 
Ywr Angau mor ddryd, 

A gwreiddyn caniadau 
*R fFyddloniaid eu gid» 

6 Af bellach yn hy 
Tua'r Ganaaa fy fry, 

Mi wela'r addewid 
Yn gadarn o'm Tf. 

7 A Geîriau fy Nuw, 
Sy'n gadarn o ryw ; 

Fe ddwedodd cawn goncrŵ 
Ngelynion bob rhyw* 

S   Er bod imi Ju 
O greulon rai cry, 
Mi fafaf yn wro! 
Mae m Jesu o'äi tu. 

HYMN    LXXVIII. 

I Yy WI bron, rwi bron a llwfrheu, 
Jf^ Wrth weld grafufan yn llefgau, 
A'm temptaftynau yn parhau, 

Yn danllyd yn y bla'n ; 
Q tyr'd awt íon íanŵùdd dír, 


Tan 


E  73  I 

Tan adain dawel Yíbryd pur, 

Defgynwch arnai cyn bo hir, 

DifFoddwch Uffern dân. 

Mae'r ffwrnes fawr yn awyn llawc 
O las ddydd borau hyd brydnhaw 
O nwydau croes cyndeiriog ja 
Amrywiol faith  eu rhyw ; 

0 tyr'd dy hun i ganol tân, 
Gwna'r aflan ffraidd cas yn lân, 
Gwna rhyngwi heddyw yfgar glân, 

Á'm beiaú rwyt ti'n Dduw. 

Fwi'n büno eifiau gweld y wlad, 
Rowd imi rnewn addewid-rad, 
A phrofi cyflawn wir fwynhad, 

O fyppiau'r Ganaan wiw ; 
Awn tros fynyddau mawrion'maith, 
A'r brynniau mwyaf ar fy r.haitb, 
Heb flino dim, na gorph-wys chwaith, 

Nes awn i dý fý Nuw. 

Rhaid imî gael rhyw faint o'r grawn, 
Sycn werthfawr, ac  yn felus iawn ; 
Yn tarddu or Winwydden lawn 

A wafgwyd ar y Groes ; 
Does dim a ddeii fy Yíbryd gwan, 

1 ddringo. creigyd.d hyll i'r lan, 
Nes teimlwi iîrii brofì rhan, 

O'r ddwyfol farwol ioes, 

Fel hyn mi a 'mlaen tuar Ganaan fry, 
Rhwng maith dorfeydd o elynion hy, 
Heb ofni eu-faethau o un tŷ, 

Ond canu am y wledd 
Mhen gronyn bach a gai fwynhau 
Ar frynniau o heddwch heb ddim trai, 
Llawenydd bythol i barhau 

Difgleidiau draw Vr bedd. 


HYMN 


[  74  ì 
HYMN    lxxix. 

1 T\/JAE'r grdg, mae f'Enaid arni'n byw, 
j\X Yn wel) na'r perlau gorâu eu rhy w, 
Cyfìawnder bythol dwyfol dryd, 

A bwyfa ei hunan fwy na'r byd. 
Bw^'fa, bwyfa, bwyfa, bwyía, 
Bwyfa ei hunan fwy na'r byd. 

2 Ni fedd Angylion er eu bri, 
Na neb o'r tíoll Seraphiáid fry, 
Na holl alltioedd maith y nef, 
Un haeddíant fel ei haeddiant ef. 

Haeddiant, haeddiant, íýc. 

3 Os daw y gyfraith yn eì grym/, 
A gofyn am laeríFeithrwydd im, 
Does genni ond dangos Angau îoe^ 
A gwaed yn Ilifo ar y Groes, 

Gwaed yn, gwaed yn, Ofo 

4 Rwi'n dlawd gofynned deddf ei hjaw: 
Ar ben Calfaria caifF hi e'n llawn, 
Fy jEsu'n feichiaa llawrí aeth im', 
Sy'n abal talu hyd at ddim. 

Abal, abal, Úc% 

5 Fe ettyb éi Gyfiawnder ef, 
BerfFeithrwydd Oyfraith BrenJiin Nef, 
Fe ddeil ei Waed ar groea-bren îr 
Bob gofyn i fancíeiddrwydd pur. 

Goîyn, gofyn, &c. 

' è *Pe delid f'Enaid gwan ynghyd, 
Gan ddwyfol burdeb dwyfol  lid, 
Mi rho hwy i gwympo yn eu grym, 
Ar Jesu fydd yn feichiau irn\ 
Jisu, Jesu, £sff. 


■FYv 


H Y M N   lxxx. 

Y haeddiant mawr ynghanol Ne', 
fw Jesu 'n Feichiau yn fy Ue ;* 


A'ii 

4 


C  75  3 
A'u boenau ef ÿn unig íydd, 
Yn gwneud yr oríedd wen yn rhydd. 
Gwneud, gwneud, &e. 

2 Tyftiodd fy Nuw o gano! Nèí9 
Ces lawn  fodlondeb  ynddo ef, 
A bod ei Sainí o fawr i fân, 
Yn haeddiánt Jesu oll yn lân. 

Haeddiant, haeddiant, iffc. 

3 Mae yndoo hefyd alla mawr, 
I ^ael fy mei iu mwya lawr ; 
Ei ho'  ddoethineb ef a'i ras, 

O iwydru <r ddraig a'm tyn i ma*s. 
Rwydau'r, rwydaur, (ýc 

er i bechod ymhob man, 
J wreiddo yn fy En«iJ gwan, 
A dyblu ei afel fwy na rnwy, 

Fe â maeoda rhinwedd marwol 'glwy. 

* A maedda, a maedda, iffc. 

5 Er pîethu o bechod cas ynghyd, 
A phob rhyw ewin imi gyd, 

Fei dedrys et rhy tan eì droed, * 

Y nwydau cryfa fu ynwi erioed. 
Nwydau, n\vyda«, £if<r. 

6 Fe waftadha 'r mynyddau maith, 

Fe fymmyd tramgwyddiadau'r daith ; 
Fe wna'm ferchiadau gwyrg&m cas, 
Yn waftad bur i nefol ras. 

Waílad, waíhd, ÜV. 

7 Lleng o elynion cas eu rhyw/ 

A nwydaa croes gwymp i fy Xuw; 
Fe leir.w'm calon cyn bo hir, 
A ffrydiau gîoyw o gariad par. 
Ffrydiau, íFrydiau,  £ÿr. 


T 


HYMN-   lxxxi. 

Ruenus wyf c Argîŵydd cu 
Ymhlith gelynion obobtu; 


Beunydd 


[  7<5  ] 

Beunydd yn ÿmddiwyno'n gas, 
Gan feiau o mewn, a beiàu o ma's. 
Feiaû, feiau, .&c. 

2 Rhyw nîfer faith o elynion fydd 
Yn cwympo arnai yn y dydd ; 
Yn tynnu euogrwydd ymhob man, 
Fy Jesu wyt bydd imi'n rhan. 

Jesu, Jesu, £ìtV. 

3 Eftyn dy anfeidrol fraich i ma's, 
Datguddia nerth dy ddwyfol ras j 
Dangos imi, dangos i'r byd, 

It' brynu f'Enaid bach yn ddryd. 
Brynu, brynu, &c. 

4 Nad i'r tywyllwch gario'r dydd, 
Tywyllwch ynwi gid y fydd;; 
Bydd im' dy hun yn g'lofn dân, 
I'm ledio I trwy'r holl ddryfni mla'iì, 

Ledio, ledio, &c. 

r  Rwy'n lîwyr ymddiried yn dy ras, 
I'm cadw mewn, i'm cadw ma's ; 
A gwneud fy nyrus  íFordd yn glir, 
O'r dy wyll Aipbt ìr Ganaan bur. 
Dywyll, dywyll, £ÿc. 

6 Rhaid iti dy hunan gwympo lawr, 
Elynion creulon nifer fawr ; 

A thorri eu rhwydau dyrus du, 
Neu gwympo ar y ffordd wnaf fî. 
Gwympo, gwympo,  &c. 

7 Does neb a welwyd îs y rhod, 
Fu dlottach eiddil na mi erio'd ; 
Rhaid iti roddî'r cwbl im, 

Dy roddion dî yw'm nerth, a grym. 
Roddion, roddion, £sff. 

8 Ar fyr rhaid fefyll o dy fla'n, 

Fe brofir fy yíbryd gwan trẃy dân ; 
Fe chwilir gwràidd pob nwyd a dawn, 
Fe nithir, pwyfir fi y.p llawn. 
Nitfiir, nithir, ÜV. 


9M 


[  77  3 

9 Dy Yíbryd fely frlammîau pur, 
Sy'n gweíd fy nghalon trwyddi'n glir ; 
Yn tremio mewn, yn canfod bai, 
Does arall neb wyr ían y mae. 
Arall, arali, &fc. 

10 Am hynny Arglwydd rho dy wied, 
I guddio meiau mawr yn rhâd ; 
Ä golch fy mhechod oll yn wyn, 
Mewn afon îifodd ar y bryn. 
Afon, afon, &c. 

î i  Rwi'n ofni grym fy meiau maith, 
Rwi'n aflan ymhob cam o'm taith, 
Rwi'n ddwl, rwi'n ddall, mae arnai fraw, 
I gîywed gwys i'r farn a ddaw. 
CÌywed, clywed, £ÿt. 

12 O trugarha, cans heddyw mae, 
Fy ngobaith oll mewn trugarhau; 
Trugaredd lawn, yn unig yw, 

A geidw fEnaid bach yn fyw. 
Geidw, geidw, &c. 

13 Does ond rliyw fàith anfeldroi ras, 
A'm dwg o'mhoîl beehodau .nas ; 
Nid oes  ur?d haeddiant Dtíw yn ddyi* 
Ry nefoedd bur í arlan un. 

Nefoedd, ùcíoedd, i£c. 

H Y M N   LXXXIL 

Ar Doi: 'dfrJi Love Féaffl l 

1 l\/f AE ein tóŴ »'r r.efol fyd,  - 
1VJL Trw^ aniaî /cti í.iattrei hyd ; 
A bwyftfìlod yaèàótà ilawn, 

Qll eu gîd n jarçjn ; 

Jesu ptd 

Ddeil íy Eriaid trwyddo nrtes. 

2 Daccw'r îlev, fÿ*n ^wiüo o hy ij 
^Teinjríafiyaau maith y a\ 

H Täbm 


C 73 3 

Tannu ei rwydau ymhób man, 
CwympoV cadarn cwympo'r gwan ; 
Jesu dyro allu'r Nef, 
Gair o'tb^ Enau maedda ef. 

3 Nid yw'm pecbod mawr ei rym, 
At dy anfeidrol allu ddim : 
Mwy dy bwer, mwy dy ras, 
Na chyfrwyfdra UftVn gas ; 
Ti goncweraiíl er dy glôd 

Y gelynion cryfa erio'd. 

4 Draw bur fuddügoliaeth lawn, 
Ar Galfaria un prydnhawn ; 
Rhwng y ddaear fawr a'r nef 
Ildiodd Satan iddo ef ; 
Gwerthfawr Air ei goncweft dryd, 
Wel gorphenwyd dwyfol lid. 

5*P° gorphenwyd diodde mwy, 
Poenau hoelion, marwol glwy ; 
Es trwy'r llid, fe ddarfu ngwae, 
Prynais haeddiant i barhau ; 
Ffrwd i mhobol bur ddilyth, 
Rhed cyffuron honi byth. 
6 Dyma'r dw'r, a thymä'r Gwaed, 
Seilfaen Jechydwriaeth rad ; 
Dyma'r llè mae'r Nef ei hun, 

-.lifodloni yn y dyn ; 
^yma fy hawl i am ple, 
I feddiannu Teymas Ne'. 


H Y M N   LXXXIII. 

At yr un Mejur. 

DAccw'r ffynnon heddyw caed, 
Dwfr gloyw pur a gwaed ; 
Daccw hi'n tarddu ar y bryn, 
YlchfyEnaidbaohyuwyn; 
Dyma'm nerth i fynM ymla n, 
Dyma Seilfaen bur fy ngna». 


C  79  1 

2 Gair o'i Enau fandtaidd cf, 
Nawr a'm dwg i gar.ol Ntf ; 
Yn eu eiriau mae'r fath rîn, 
Dodant Xef a Daer yn un ; 
Gwrando ei'lais, a gweíd ei wêdd, 
Yw fŷ mywyd tu yma i'r bedd. 

3 Tegwch hardd ei wynebpryd 
Can hawddgarach y w na'r byd ; 
Mae tryforau nefol ras, 

O dy Enau'n d'od i ma's; 
Ac ar wedd dy wynebpryd 
Mae'ni happufrwydd oll ei gid. 

4 Jesu gorphwys yn dy glwy, 
Wna fy Enaid bellach mwy ; 
Dyma'm noddfa  werthfawr lawn, 
Fÿth o forau hyd brydnhawn ; 
Dyma nghylTur oll ei gid, 
Dyraa'm nerth i'r nefol fydo 

5 Yn dy allu âf ymla'n, 
Concraf ddw'r, a choncraf dàn, 
Er eu meithder,  er eu grym, 
Ni all ofnau imi ddim ; 

Mae dy allu'n fwy ei rîn, 
Nam rhefymau bob yr un. 

H Y M N   lxxxiv. 

Ar yr un Mefur. 

i  T3  Wl'n diffygio ar fy nhaitb, 
l\ Hir yw'r anial dîr a maith 5 

Drygau mawrion ar bob Uaw, 

Sydd o'r Aipht \i Ganaan draw ; 

Llewyrch niwl, a llewyrch tán, 

Unig all fy  nwyn ymla'n. 
2 Ti dy hunan Jesu mawr, 

Yw fy nod^fa ar y llawr, 

Ni ddaw fyth, ni fu erio'd, 

Dy gyffelyb îs y rhôd ; 

H 2 Dere'n 


1 


3 

Dere'n gîau 'does îs y NV 
Arall un a leinw 'th le. 

3 Dyma y fEeîddia gaed, 
'Nawr yn gorwedd yn ei wa^d ;. 
Nid oes neb aU fy jacharU, 
Concro'm pschod, ciaddeu mai ; 
Ond a roddooM gadarn lef 
Rhwng y ddaear fawr a'r Nef. 

4 Fe fu*n höngran ar y pren, 
Fe ddiffoddodd iid y nen, 
Fe ddioddefodd hoeJion dur 
Trwy ei g^d.ar grçesbr,^ ír, 
Nid oes uẃch y nen ond ef, 
Gliria'm ffordd i gànol Nef. 

ç Ti wnai fydcjU) yfl dy frýij, 
'Does a'fh rwyfíra yn y Byd ; 
Cadarn, cadàrn yẁ dy law, 
Gweithiojyma, gweithio draw ; 
Daear fawr a *Nef yh un 
Iffy'ncwympoyngytun. 

6 RhoíTyn Saron tecca ei 4dawn, 
Seren forau ddifglajr jawn,. 
Sydd yn arwain byfryd wawr, 
Trwy'r anialwch dyrys mawr, 
Yn goleuo'r llwybr 'maith, 
TuaV Wlad o fel a Uaeth. 

7 Tyr'd o 'mîaen trwy 'r tywyll nos, 
Dwg fi tros hob anial ffos ; 
Dal f?r lan, o nad fì'ìawr, 
Serth yw'r g*aig macV çwymp yn fawr, 
'Nol fy nghlwyfo. -does Jachad, 
Ond yn unig yn <jy waed. 

8 O bydd iírt' ?o nerth bob p*yd, 
Yn holl gy/yẅgderau'r byci ; 
Nad íy yíbryd fyrthio Jawr, 
Wrth wynebu Angeu dewr ; 
Cadw yn ày fy nwes gu, 
F'enaid yn y frwydr ddu. 

HYMN 


1 


[  8i  ]   • 

HYM.N   lxxxv. 

ArK yr un Mefur. 

i  TP"\ Yma'r tîawd, a> llefga ericeá* 
\^J Fethodd cíiíyn oi dy droed ; 
Llwybrau pur ýw 'th Lwybrau di, 
Oil yn fanäaiHd oj) -yn gu, 
Rhaid fy ngolchi'n nyjfr-yd wyn, 
Cyn y teithiwi'r ilwybr hyn. 

2 P'odd ger tron dy orfedd fawr 
Gallaf dd'o^íẃi.'pffìiìr «wr, 
Golch f'euogrwydd y.n.dy wa'd, 
Bodd bob baj/rhö îmHachaè/ 
Yno deuaf ger dy fron 

Heb ddychrynu gan ydon. 

3 Miloedd o fecidyfcau gau 
Yn íy righaío.iííyi<i;^ajrkau; 
Nesd.vrntreù|ioJpẅdciaugiíL 
Yn gyítuddior vr, y Bvd ; 

Neb ond anfeiàröidc^ 5 
Ddeil fy Enaid gwan ýn fyw. 

4 Mae 'nghyii}iala#i"4 eLgid„ 
Gan fy ofnau'n curo 'nghyíd ; 
Angau, Ufferu fawr, a'r bedd, 
Llid y Barnwr maŵr, a î wedd 
Sydd yn gwríeud im' lwfrhau, 
Daeth dy amfer drugarhau. 

5 Danfon imi'r  olew gwir, 
Yíbryd y l]aw*aydd pa-r ; 
Dangos dy fod im' yn. DduW, 
Gwella'r efgyr.n wneft yn friw; 
Prawf o'th hed'd rho im' ar frys, 

Ffrwy thau 'eh waed, a ffrwytbau 'th chwys. 

6 Mae nghydwybod forau a nawn 
Yn fy marnu'n euog jawn ; 

G waeddi maes niaefcr ddeddf yn hy, 
Na faddeuwy<à imi fry -t 

Ocy- 


[  82  ] j| 

O Cyhoedda'r dawel hedd, 
jEsu'r ochor yma i'r bedd. 

7 Dwed maddeuwyd iti'n lân, 
D'anwireddau fawr a mân ; 
Nad anghredu gael ei îe , 
Ar orfeddfa Brenhîn Ne' ; 
Tawl y Prynwyr 'oll i raa's, 
Pura heddyw Deml Gras. 

H Y M N   lxxxvi* 

Ar yr un Me/ur. 

i >T^VOes gyfFelyb iddo ef, 
JL/ Ar y ddaear yn y nèf ; 
Trech ei allu, trech ei ras, 
Na dyfnderau Calon gas ; 
A'i fTyddlondeb fydd yn fwyf 
Nag angeuol ddwyfol glwy. 

2 Canèd cenhedlaethau'r byd, 
Am ei Enw mawr ynghyd ; 
Aed i gyrrau pella'r Ne', 
India't Dwyrain, India'r Der ; 
Bloeddied moroedd gyda thir, 
JDdyfnder Jechydwriaeth bur. 

3 Na foed un dyrì îs y íhôd, 
Heb ddatfelnio maes ei glôd ; 
Na foed neb ís awyr las, *41 
Heb gael prawf o'th nefol ras ; 
Doed y ddaear fawr yn gron, 
Yfent ddw'r y ffynnon hon. 

4 DefFro fiinaid edrych draw, 
Gwel Galfaria bell gerllaw ; 
Daccw'r hoel, a'r biccell fain, 
Daccw*r goron bigog ddrain ; 
'Nawr yn gorwedd ar ei ben, 
Cryned daer a dued nen. 

5 Wele PArglwydd fydd mewn poen, 
Ffrynd trofeddwyr addfwyu Oen ; 


f 83 ] 

Poen 1 Angau, poen at wa'd, 
Balm o Gìhad ry jachad ä 
Ti Phyfygwr perffaith Dduw, 
Geidw f'Enaid bach yn fyw. 

6 Ody glwyfau rhcd i maes 
Afon ddwyfot loyw lae», 
Sydd yn achub fv'n jachau, 
Myrddiwn o'r aflanaf rai ; 
Ac yn rhoddi cyflawn hedd, 
•l rai tlotta erioed eu gwedd. 

7 Na foed dafan fyth o'r gwa'd, 
Gollwyd ar Gaìfaria'a rhâd • 
Fyn'd yn ofer, mwy ei  brîs, 
Nar ffurfafen faith fe wîs, 
Dyma'r tryfor mwya dryd' 

Gwell na'r Nefoedd gwell 'na'r byd. 


Hyíbyfiad. 

ÜOED Hyfbys i'r bobl ag fydd am wy- 
*-* bod ychydig ragor nag a' wyddant eif oe« 
(cân's am  y rhai  fydd yn gwybod y 
yma, maent yn gymwys i fyned i Fyd arà* 
i edrych a oes yno ryw beth na's gwyddant) 
fy mod  ar fedr argraphu rhart  yn rhagor 
o'r Pantheologia- — - Heblaw fod yn anhardd 
rhoi heibio waith  mor  fuddiol at  ddyfgu 
gwybodaeth, yn ei ganol, a bod yn druenus 
I gàdael y Cymro fyth yn ei  hen dyb o fe- 
' ddwl nad oes yn un man o'r Byd, liw wy- 
neb, dull ymddygiad, trefn gwifgad, natur 
bwydydd, a diodydd, dull adeilad, marfian- 

daeth, 


[  B4  f 

daeth, Jlywodraeth, cyfraith, n.i chrefydd 
chwaiih, ond íydd Tnghymru ; heb law hyn 
meddaf, mae amryw bobl ddealíusag íÿdd 
am nabcd gw7!edydd y Byd, Gwaith Duw 
trwy'r Byd, Euìunaddoliaeth y Byd, a' Ha- 
nes Cretydd Oift yn y Byd, yr arorywiol 
Gyfeiliornadau, y Seérau,. yr Erledigaerhau, 
y Diwygiadau, y Merthyrdod gafodd y Gre- 
fydd hon, o DdyddiaucyntaeiJPhlaniad hyd 
'yn awr, yn fy nghymmel.J yn daer i íyn'd 
ftg ef yn y blaen, ac nid.oes braidd ddyn 
yftyriol, pwyfig,,ag íydd vn caru darllen, ac 
am ymhelaethu eí ddealí mewn hanefioh, 
liad yw am geíhogi r Gwraith ; ond am 
ddyni.cn pen yfgafnion, díddarllen, ag íycjd 
yn cymrneryd y. cwbl ar yr wyneb, nid wyf 

tcntfwrfcgta gam ymîsen, Hc fe càr rbäî o    ' 
dionfìa eraill èl.   Ond yr wyf yn meddwì 
bod yn gallach wrth argrapfm 'î híS fydd 
yn o o bono; M pefdic .printio rha£>i m? 

aHan w,rth Swllt ar unwaith ; a mynnu en- 
irau es gallaf èu caeî, yr holl, ncì y &£    - 
H #2 aTnî ^Ŵ a 6 cheioiog ymiaei*   if» 
^ff danfonent eu Henwau i mi af írỳ/ 


Ffarwel  Weledi*£, 

G R O E S A W 

ANWELEDIG  BETHAU. 

N E U 

Rhai Hymnau o Fawl 

i 

DDUW a'r OEN. 


Gan  W.  WILLIAMS. 


4- 

■ú- 
■■*• ' 


— 


CAERFYRDDIN 

y Pardiau h^   a ddugwyd i fyDÜ yn%heoJaidd 

> r Gelfyddyd honno.   Lle gellir cael Ar- 

graphu pob math o Lyfrau ar Lvth- 

yrendda, am brîs Gweddaidd'. 


'■i.Dcc.L;n]i 


( 3) 


tm±*m±m±.m±*m±m 

RH A I 

Hymnau  o  Fawl 

i 

'DDUWa'r OEN, ÔV. 

H Y M N h  Mawl am Iecbydwriaetb. 

**  ^^W^^garacrna'sgwelais; 

^  P  ^(    Mae áy gariad íel y tân, 
w  a\.  ^ Nis gall nwydau cryfa f natur 
^W'W'fâ    Seíyll rnymryn bach o'th flaea • 

Fflam angherddol, fsV. 
Ryw bryd ddifa'm íorcd yw. 

2 Pcli uwch geiriau, pçll uwch deall, 
1    Pcil uwch rhcfwm gorau'r býd, 

Yw cyrhaeddid perffaith gariad, 

Pan cnnyno yn íy mrŷd ; 
Nid o's tebig, ÜV. 

Gras o fcwn y Nef ci hun. 

3 Rhaid im adel ci ddirgclion, 

Hy/ryd hcb cu traethu gyd, 
Am na's gallai, maent raor ddwfn 

Ncs im' dreiddio maes or bŷd : 
Tragwyddoldeb, &c. 
Mi gafwel'd ci wreiddau maes. 

A 2 4.MÎ 


C 4  ) 

4 Mi ga' iaethodd, mi gaf ddeall, 

Mi gaf yno bcríFaith ras, 
I gael fFeindio hen ddyfnderoedd 

Pcn Calfaria yn well í ma's : 
Tyrcd wyntoedd, cifr. 
I gacl chwythu'r nôs i bant. 

5 Yno caf fl ddweid yr hanes 

P'odd y dringodd eiddil gwan, 
Trwy afonydd, a thros greigydd 

Dyrus anial ferth i'r lan ;' 
Jesu ei hunan, &c. 
GaiíFy clod trwy citha'r Ncf, 

í Nid oes yno ddiwedd canu,'1 

Nid ocs yno ddiwedd elod, 
Nid oes yno ddiwedd cofìo 

Pob cyítuddiau ag f u'n bod ; 
Byth ni dderfydd, Gc. 
Canmawl Duw yn nhŷ íy nhad. 

7 Dechreu canu, dechreu canmawl, 

Ymhen mil o íìloedd maith, 
Jesu bydd y pererinion, 

H) fryd draw ar ben y daith ; 
Ni chair diwedd, ÖV. 
Fyth ar fŵn y delyn aur. 

HYMN II. Jefu eihunan yn àdtgon. 

i  ^""^Wyn a gwridog ywfy Arglwydd, 
\J£   Gwyn a gwridog yw ei wcdd, 
Brenhin y brenhinoedd ydyw 

Ymma a thu draw i'r bêdd 5 
Mae dy degwch, íffc. 
Wedi'm hennill ar dy ol. 

2 Cant fFarwel i bob peth arall 

Rwyti'n ddigon mawr dy hun, 
Derfydd nefoedd, derfydd daear, 

Derfydd tegwch ẁyneb dŷn ; 
Sawl dy gaíFo, &c. 
GaifF y cwbl oll yn un. 

", Sawl 


('5) 

3 Sawl ày gaffb gaiff bleferau, 

Pieffer ymma îs y rhod, 
Ei ddyfnderoedd ni ddeallodd 
Cnawd na rhefwm ctto erioe'd ; 

0 gad i mi, Ü7. 

1 mí yn fuan dy fwynhau. 

4 Paid a 'ngado i yn yr anial 

Dyrus mawr wrthyf fy hun, 
Rwyt ti nabod aml ofnau 

A gwendidau natur dŷn ; 
Dai dy afel, Üc 
Y mac'r gelyn mawr gerllaw. 

5 Mae dy wedd yn drech na'r fyddyn, 

ö elynion mawr eu grym, 
Nid oes yn y nef a'r ddaear 

Saif o flacn dy wyneb ddim ; 
Gair o*th Enau, &c. 
A wna'r tywyll nôs yn ddýdd. 

HYMN III.   GweM. 

i  JT) Hyw anifaìl wyf heb ddeall, 
JtY   A rhyw ciddil Ilefg heb rym ; 
Tywyllwch dudew a ffieidd-dra 

Nid os genni arall ddim ; 
Iechydwriaeth, &c. 
Râd i mi ncu golli'r nêf. 

^ 2 Torr íy nghalon galcd gyndyn, 

Torr hi  nawr yn ddrylliau mAn ; 
Torr bod rhwyftr fydd yn attal 
I ti 'ch hunan dd'od ymlaen; 
Eiftedd ymma, týc. 
A'th deyrwialen yn dy Iaw. 
} Ti agoraift di fy  llygaid 

I gael gweld fy cwfu glwy, 
P'odd gall ymfTrolt p«odd ga'l h;- 

Lechu vn fy nghalon mwv : 
Rho  dy illu,  &<. 
!arn gyda goîeu'r dv 


(6 ) 

4 Pam rwf n ternptio Duw wi'n garu ? 

Duwà'm carodd cyn fy mod ? 
Ele creadur mwy  gwrthnyfig 

Ellir ffeindio îs y rhod ? 
Maddeu, maddeu, íffc. 
Trvyy it' faddeu byddai byw. 

5 Er it' wifgo corph am danat,. 

Er it' farw ar y prcn, 
Er it' agor fFordd o'r ddaear ' 

Trwy dy gnawd i'r nefoedd wen; 
Dim ond pechod, 6V. 
^ Wyt ti etto ynwi yri gaeL 
• 

H Y M N I V.   Gras wedi amlhau. 

~ID oes munud fach o'm bywyd, 
Na fuoft Arglwydd i mi yn-dda^ 
Ti'm gwaredaiíì íìl o weithiau 

Ymma ac accw rhag rhyw bla, 
Fe'rn hachubwyd, íffc. 
Am it' fefyll- o fy mhlaid. 

Dengmil lawn ogyfyngderau 

Ac o rwydau cyfrwys fwy,  , 
Fy gan Satan i fy maglu 

Cwmp'fwn innau iddynt hwy ; 
Ti dy hunan, Í3c. 
Oedd am daliodd i i'rlan 

Mi dueddais gant o weithiau 

O ochor fy ngelynion cas, 
Gwell oedd genni golli'r frwydr, 

Nag oedd genni gario'r macs ; 
Ti'm hachubaiít, &c 
Pan rown innau'n.mynd i'r tân. 

Mi wrthncbais bur ragluniaeth 

Oedd yn dodi'm traed yn rhydd ; 
Gwell oedd genni gadw mhechod, 

Pa mor felus bara cudd ; 
O fy anfodd, &c 

fl am be:a.i i tfn fy nìiraed* 

5 Rwyc 


(7) 

j  Rwyt ti 'n drech nacm caloa galed 
Rwyt ti 'n drech na'm pechod cas ^ 

Tì wnai i'rri rrânwyl chwant a minnau 
Pryd y mynnoft.gwympo 'maes ; 

Croefa mhechod, '&c. 

Croefa'r peth w'i am fwýnha». 

6 Dy ddocthineb a dy allu, 
Sydd yn abal torri lawr ; 
Dryfu,  mwrddro, a newynu 

'R pennaf un o'm meiau mawr ; 
Gwna i mi ganu,  ÖV. 
Conçrwyd gelyn fwy .'nar bjd. 
• 

H Y M N ' V.  Tr Arglwyddyw /y 
Nertò. 

i  /^Ymmer Iesu n* fel ydwyf 
\^J   Fy.th ni allai fod yn well; 
Dy allu di a'm gwna i yn agos 

Fy ewyllys i yw myn'd-ymheH; 
Yn dy glwyfau, Öfe 
Byddafn unig fyth yn iach. 

2 Mi ddyffygîais teithio'r crafdir 

Dyrus anial wrthyf fy hun, 
Ac mi fethais a choncwero 

CTm gelynioii llciaf un ; 
Mae ày enw, £ÿr. 
Yn abal rhoddi'rcryra i.ffoi." 

3 Gwaed dy grces fyn çodi fyrra, 
'R eiddil yn goncwerwr màwr, 
Gwaed dy grocs fy àá yn daroílwng 

Ccwri eedyrn íyrdd ijawr; 
Gad im' deimlo,  täc. 
Aucì o Gulfafia fryn. 


Mwy yw dy eirîau ar y croes bren 
Gcinuu gwcrthfawr, geiriau drýd, 


M\ 


( 8 ) 

Mwy y w*r fylafft lcia o honýnt/ 

Na'm holl ddylcdfwyddau i gyd ; 
'Drychafyno, £ÿr. 
Yno mae fy nerth a 'ngryra. 

c Clywed dy ruddfannau chwerwon 

Wnaiff im henaid lawcnhau, 
Teimlo'th gariad wna i'm gelynion 

Cyndeirioccaf lwfrhau ; 
Yna, yna,  &c. 
Mae fy nhrigfa fyth i fod. 

HYMN VI.   Cariad Duw fflam 
angherddol. 

i  T^ ^ì%n àŷ g*ru, ti ai gwyddoft, 
Xv   Rwi'n dy garu f Arglwydd mawr, 
Rwi'n dy garu yn anŵylach 

Na'r gwrthddrychiau ar y llawr ; 
Darllen ymma, Ùfc. 
Ar fy yspryd waith óy law. 

2 Nid oedd dim o fewn y ddaear, 

Nid oedd dim o fewn y nêf, 
Nid oedd bys wnai'r fath adciliad 

Unig ond ei fyfçdd ef ; 
Dymuniadau, &c. 
Y'nt a ddaeth o fynwes Duw. 

3 Fflam o dân o ganol nefoedd 

Yw ddefcynnod^ ymma i'r býd^ 
Tân i lofgi'm natur gyndyn 

Tân i lanw'm ehang frŷd ; 
Hwn ni's diffodd, £9V. 
Tra parhao Duw mewn bod. 

4 F'cnaid gwag oedd gynt yn crwydro 

Weithiau i'r dwyrain weithiau i'r de', 
Nid oedd dim ai gwnae e'n efmwyth 

•N unig ond ei gariad e' ; 
Anfeidroldeb, Ü7. 
Allfai'm Uanw i oll yn ílyn. 

5. Ond 


(.9 ) 

5 Ond bai 'th fod di'n lân dy hunan 
Arglwydd i mi yn ddigon mawr, 

Mi addolwn ac a garwn 
Greaduriaid gwag y ilawr; 

Dy 'rddcrchawgrwydd, &Pr. 

Barodd im' dd'od ar dy ol. 

é B'le ennynodd fy;n.ymuniad ? 

B'le cas íy ferchiadau i dân ? 
B'le daeth hiraeth im' am bethau 

Oeddwn yn gafau o'r blaen ? 
Iesu, Iesu, àfc. 
'R cwbl ydyw gwaíth dy law. 

7 Dymuniadau pêll eu harncan 

W*i yn eì deimlo ynw'i ynglun, 
Daccw'r ffynnon bur tarddafant 

Anfeidroldeb mawr ei hun : 
Dyma 'ngobaith, iffc. 
Bellach byth cant i barhau. 

H Y M N VII. Duw gwir wrthddrych 
carìad. 

i T^JID o's ar y ddaear lydan 

j^^i   Ond breuddwydion gwag i gyd, 
Twyll fydd ymma, twyll fydd accw, 

Yn cyttuno dynnu mrýd; 
Mi grwydrafwn, iffc. 
Rhwng gwag ddelwau ond bai ti. 

2 Aml yw gwrthddrychiau teimlad, 

Agos y'nt im' natur wan ; 
A hwy'm denent heddyw i'w caru 

Ond bai ti fyn nal i i'r lan ; 
Dened, dened, cjfc. 
Anweledig bethau mrýd. 

3 Ar fy neheu mae teganau, 

Tegan ar fy aíTwy law, 

PleíTer 


(  io  ) 

Pleffcr hyfryd rnelus ymma 

Rhwyfg ac ardderchawgr wy dd draw; 
Dangos i mi, Effr. 
'Th fod dy hun yn well nag oll. 

4 Ty'n íy Uygaid n'ad hwy wibio, 

'D y w gwrthddrychiau teimlad ddim ; 
Gradd o'th gariad fydd fwy bwyfau 

Gradd o'th gariad fydd fwy rym ; 
Maedydegwch, Í5>V. 
Uwch y welwyd îs y nef. 

5 Ffarwcl, íFarwel i bob plefíer 

Welodd dyn o tan y rhod, 
Ffarwel i bob rhyw dcganau 

Ag feddyJiodd neb i fod ; 
Digon, digon, &c. 
Digon byth fydd yn fy Nvw. 

•HYMN VIII.  Gras yn gorchfygu. 

i  TF  Lwch wyf fi, o'r llwch y daethym, 
\^   Pryf y w mrawd, y ddae'r yw mam, 
Etto rwyf fi'n mofyri teyrnas, 

Ddifigledig bur ddinam ; 
Pryf y ddaear, &c. 
A ddaw hwnnw mewn i'r nef. 

2 Dof, mi ddof, trwy'r anial garw, 

Dof er gwaetha'r moroedd glas ; 
Dof trwy'r cenllyfg a'r temeftloedd, 

Sydd yn curo ar fy ngras ; 
Am mae cadarn, hf c. 
Yw'r hwn ydwyf yn ei gol. 

3 Fe ennynw.yd ynwi ffiammîau 

Tân mor hyfryd,  tân mor grý, 
Nid ocr ddaear daeth ei wreiddyn 

Cariad pur y nefoedd frŷ ; 
Awel beraidd, (sfc. 
O fynyddau hyfryd ras. 

4 Chwi 


4 Chwi angylion fydd yn edrych 
Ar ci wyneb gwridog gwyn, 
Traethwch i mi p'ódd dechreuodd 
Fflam mor berffaith bar a hyn ; 
Nef ei hunan, &c. 
'Nynnodd ynwi ei helfcn bur. 

$ Fe Vhwn roddodd i mi ana'i 

Eilwaith roddodd i mi ra», 
Ac a beru pan dihango'm 

Hana'l llefg o'm ffroenau ma'i: 
Neb ond Jesu, &c. 
Wnaethai'r marw hen yn fyw. 

HYMN IX.  Anian gras yn diyflyru 
pob peth tu ymma i Dduw. 

i  T^\*na pan* rwi yn hiraethu, 
JL/   Beunydd tu a'r nefoedd frf9 
Am oddiyno yr anadlwyd 
Bywyd pur im henaid i : 
P'odd gorphwyfaf, ÖV. 
Rhaid im' Hyíbryd fynd ir lan.' 

2 Aniannefadyr trwy rwyftrai, 

Anian nef a dyr trwy'r tan ; 
Ceidw ei gyrfa trwy'r creadur 

At ei gwreiddyn pur ymlacn *   . 
Heibio i degwch, Í3*r. 
At y tegwch gwir ci hun. 

; Nid yw harddwch maith y ddaear, 
Harddwch o amrywiol ryw, 
Tegwch difglair y ffurfafen 

Ddim yn ochor Iesu 'm Duw : 
Mae'a diflannu, &e. 
'R holl greadigaeth wrth dy glu». 


4 Dirmîgedig yw gogoniant 
OU a wclaii i etto ya un, 


Fa* 


(i2) 

Pan edrychwi ar ogorniatìt 

Fy nghreawdwr mawryn ddyn . 
Diddim^diddim, ísfr. 
Oll a enwir ond efc. 

5 O na aliwn gau fy llygwd 

Rhag pofr gwrthddrych yn y bÿd, 
Ymddangoferit fel y mynnont 
Er mwyn ceifio denu mrŷd ; 
Mae fy mhleíTer, &c. 
Uwch;y'_fe* ar. ddehca 'iihad. 

H Y M N X.   Üwlad yr äddewid. 

i  T^T^ °f% ^im crí°€d  a welwyd, 
J_%| v JNid o's dim a deimlodd llaw ; 
i Dim a gíywad fon am dano, 

- S O eithä *r de i'r dwyrain draw 5 

* | Yn ddigohol, ÖV. 

Wneid fy Enakì llefg yn llawn. 

^ 2 O na ddeu'r amferoeçid bellach 

>^>. I mi gael mwynhau 0 hyd, 

O^     Pethau leiiiw fy nyinuniàd 
ç^ Pethau nad y'nt y n y býd ; 

' Ni ddawV.c(daeár, iíc. 

\* Fawr a mínriau fy th yn un. 

5     3 Mae fy Enaid yrichedeg, 
^S Ar adenydd yfgífnŵdd, 

j Ac yn fyllu trwýYeharfgder 

ŵ Uchel ma;th z\ bethau fydd ; . 

$ Nawr mi wela,' ifc.  : 

Wlad o hêdd yn agofau. 


y 


Rhwng cymylau duon tywyll 
Gwelai i draw yr byfryd.wlad; 

Mae fy-ffýdd yn llefain allan, 
Daccw ò'r diwedd dý fy nhad ; 

Digon, digon,; C5V. 

Mi anghofra 'ngwae a 'mheen. 

5 Y n>ae 


( H ) 

c Y mae anghrediniaeth gadarn 

Pan bo'r goleuni yn mynd yn waa^ 
Yna yn haeru yn íy wyneb 

Rhwyítra'r tywyliwch íi i*r lan; 
Nid yw'r glofn, (Sc. 
Dan ymhell ynghanol nôs. 

6 O gwafgerwch dew gymylau, 

IV addewid rhoddwch le ; 
Nid i'r ddaear ymma nganwyd, 

Tragwyddoldeb ywfylle; 
'Nol tywyllwch, fÿc. 
Cod o'r diwedd foreu wawr. 

HYMN XI.   Nêfy Nefoedd. 

1 i^^'S yw tegwch ày wyneb ymma 
\^J   Yn rhoi myrdd i'th garu nawr, 
Beth y wna dy degwch hyfryd 

Yna yn nhragwyddoldeb mawr ? 
Ncf y nefoedd, &g: 
Dy ryfedda fyth heb drai. 

2 Pa fath uwchder rhêi fy nghariad ì 

Pa fath fyndod y pryd hyn ? 
Pan y gwelw'i ây ogoniant 

PerfTaith llawn ar Seion fryn ì 
Anfeidroldeb, ti>7. 
O bob tegwch maith yn un. 

3 Pa feddyliau uwch eu deall 

k Gaf n* yro ynnof fy hun ? 

Wrth yltyried bod y Duwdod 

PerfFaith pur a minnau yn un ? 
Dyma gwlwm, Ir'c. 
Nid o's ialth a'i dod e' macs, 

4 Cwlwm wnaed yn nhragwyddojdcb 

Siccr cadarn mawr ei rym, 
gall miliwn o fìy nyddau 
dorri, neu ei ddadrys ddim ; 
Gwna, fe bcru, tä 

p.*rhao'm Duw mewn bod. 

a 


v *4 ; 

5 Clymmau naturoll a friwír 

A'i chyfrcithiau hi ant yn ddim ; 
Ond fy  undeb i a'r nefoedd 

Sydd yn llawer mwy ei rym ; 
Digyfnew'd, digyfnew'd, &c. 
Ywyn gymmwys fel fy Nuw. 

6 Ni's gall einios, ni's gall angeu, 

Ni's gall angel cadarn crŷ, 
Cherubim nag auderdodau 

Na holl luoedd nefoedd ftỳ ; 
I'm gwahanu, àfc. 
Fythoedd fyth o'i gariad e'. 

HYMN XII.   Concwejì y Groes. 

i 

DEwch, gwelwch y prefeb a chofi wch yr awr, 
Efcynnodd Creawdwr y nefoedd i lawr ; 
'Doed faint, a cherubiaid a chanent yn un 
I'w crêwrhwy wifgo naturiaeth y dyn. 

2 

Cymerodd fabandod, cymerodd ein poen, 
Fe ddug ein doluriau mor wirion a'r Oen ; 
Diòddefod ein tlodi, gorchfygodd ein câs, 
Fe aeth an calonnau o'r ddaear i mâ's. 

Diofgwyd ei wifgoedd, e brenhin y ne', 
O watwar rhowd mantell o icarlet i'w lle, 
Rhowd  iddo'n deyrnwialen, ryw gorfen las fain, 
Fe wifgodd ei goryn ef goron o ddrain. 

4 
Fe hoîwyd e'n galed ni's cawd ynddo fai,     n 
Yn eirwir yn fFyddlon rodd fyth yn parhau, 
Fe hoeliwyd eu ddwlo, fe hoeliwyd ei draed, 
Fe redodd o'i yíllys ef ddwfr a gwaed. 

yn awr fe orphennodd fe grymodd ci bcn, 
Mae nes yn perch'nogt'r holl ddaear ar nen, 
Mae'r meirw*n cyfodi,  fe goncrodd y  bêdd, 
Gunaeth ícibion digofaint yn feibion o hêdd, 

6 Mae 


( 15 ) 

6 

Mae angeu rnewn cadwyn ni's gall ef roi clwy, 
Dos gelyn all boílio ei goncweft byth mwy ; 
Ni all Satan er cryfed er coiled yw ef, 
I rwyílro credadyn y llefgaf i'r nêf . 

H Y M N XIII.   Neu yr ail ran. 

I 

FE hoeîiwyd y gyfraith pan duodd y nen, 
A haeddiant fy Jesu yn ficcr wrth  bren ; 
NYs. gall hi gondemnio er cymmaint ei chri, 
Fe dorrwyd ei gallu ar Galfari írỳ* 

v 2 

ías pechod fath archoll ar  groesbren yn awr, 

Er cymmaint ei ddichell na's gall efe fawr; 

Fe glwyfodd fy Iesu, ac yntau ga's glwy 

Na's gall ef ddifetha iy enaid i mwy. 

3 
Wel' bellach mi greda er nad wyf ond gwan, 
Mi 'drychaf o ddyfnder y ddaer i'r lan ; 
Fç wnaethpwyd o'r diwedd rTord newydd a byw, 
O gauortywyllwch i fynwes íy Nuw. 

4 
Rho nerth i mi 'madel a thywyllwch y nôs, 
A.cherdded yn wrol V hyd angeu dy groes, 
Gwna i mi ymddifyrru oddiymma i'r bêdd, 
Am ddyfnder dy gariad a dyfnder ây hêdd. 

5 
Nad i mi ym deimlo achyíludd a Ioes, 
Ond cerdded tan ganu am angeu dy groe«, 
Heb edrych o gwmpa*, na gwibio o uu tu, 
.Ond gwrando a difgu'r camadau fy írŷ, 

HTYMN XIV. Neuy drydeddran. 

1 

FE'm Ilynçcwyd i fynu mewn fyndod i gŷd, 
Wrth feddwl am angeu lechawdwr y l 
Tryforau o gariad tryforau o râs ; 
*a fedr angylion eu mefur kẃy máY 

B i 2 O 


( i6 ) 

2 ' 

• O henffych ddirgelion anfeidrol eú rhyw ! 
A ddaeth i'r goleuni trwy glwyfau fy nuw ; 
m fyââ tragwyddoldeb ddim gormyd ei  hun, 
I chwiüo dyfndefoedd íy Arglwydd yn dd\n. 

3 
YÍbrydoedd rhai cyfíawn ddihangodd o'r býc, 

A hyn fy'n di fyrru eu hunain o hýd, 

Gan edrych i'r orfedd ddifgleirwen o'ibîaen, 

A dyblu fyth eiiwaith, ac eilwaith e'u cân. 

.4 
Ei can fydd am ganad yn gwared y byd, 

indeb angylion a feintiau ynghýd, 
Am ddcniau'r Mesiah am faithder ei Ioes, 
Ac am anfeidroldeb holl bwrcas y groes. 

" y nerth ar gogoniant ar gallu ar clod, 

*' Fo ir hwn fydd yr awrhon ar hwn fydd erioed» 

" I'r Alpha, Omëga, ir Drindod yn un, 

" ícr Oen a fu farw tros bechod y dŷn. 

6 
M 'Does iPeb ar y ddaear ni ddaw ac ni fu, 
*' m deilwng i'dderbyn yr enw ond  ti ; 
lt Ti brynaift y cwbl ti a'i rhoddaiíl yn rhâd, 
" Ti a'i prynaiít a'th fywyd ti a'i prynaiíc a'th waed. 

H Y M N XV.  Neu y bedware'dd ran. 

i 

^Er difgiair y boreu wel' bellach na thewch, 
Rhyfeddod a newydd ar fyrder chwi gewch; 
Ee gcdiíf plant dynion o'r ddaear yn fy w, 
Cawn dra phlith a chwythau i ganmawl cin Duw. 

2 

Cawn weled ein Harglwydd heb glwyfau nabriw 
A gweled ein natur mewn undeb a'n Duw : 
y Duwdcd yn Ddrindod a'r Drindod yn un, 
Uwch cyrrhaedd pob deall ymheifon y^dyn. 

Fe ddaw i'n meddyliac ei wradwydd i g\d, 
Pob îoefau ddioddefodd am bechod 

■  t'i M~ 


(77.1 

Adgofío ei archollion ^a'î gyfludd erio'd, 
A wna ini ei garu tro nefoedd yn bôd. 

4 
KÎ gofiwn y croesbren o newydd pryd hyn, 
m gofìwn Golgotha a Cbalfarì fryn ; 
kì gofiwn yr hoelion ac archoll y  rhain, 
A phigau plethedig y goron o ddrain. 

f 

ni gofìwn y busll ar Finegr -fûr, 
Rowd iddo fe i'w ufed tan hoelion o dcâr ; 
m nyfynder ei boenau ni gofiwn ei gri, 
'Dad maddeu ni's gwyddant hnw pwy yàẃy M. 

6 
O ddedwydd ddiodcefaint c\ furon y b\d î 

Ddechreuodd ddilifo ar groesbren i gýd ; 

Gwaed feliodd ein bywyd gwaed brynodd y ne% 

Gwaed rwymodd priodas fyth rhyngom ag.e'. 

HYMN XVI.  Tn yr Jrgfcydd mae 
/y nerth. 

* 

i X7Mae'm nerth i yndeftygio 

JL    Ofni morcedd taäwr o'm blaén* 
Llynnoedd ac afonydd dy fnion, 

O mynyddau maith o dán ; 
Grâs diderfyn, ísfc. 
Ddeil y gwan heb ofni dim. 

2 Ti wnai wrthiau o's bydcT achos 
Cyn yr clo'r Ilefg i lawr, 
Mac dy enw er y cynfyd 

Wedí fẃfinio rrînes' yìi fawr, 
Torr fy ofnau, 
Mae iy ofnair j n w 

13 Tuedoiacau drwg fy natur. 
Sy'n  rhoi i (y'ofriau r 
Ond bai'r ty wíl fydd yn '{y t 
»i wr-ai'm cfnau i mi c 
■ y bob arfwj 

jjcrdfîa mì 1 


(   l8:> 

4 Gwel'd fy meiau fel y gwyníoeui 

Oll yn rythro arnai yn un, 
Rhai'n fwy nenhol, rhai'n fwy cyfrwys 

Rhai yn íiccrach ynwi nglun ; 
Mhechod pennaf, £gcM 
Gwymp mewn mynyd wrth ày aîr,. 

5 Pan y gwelwi neb a'th bobl 

Trwy demptafiwn pleífer gau, 
Wedi colli eu gafel arnat 

Ac yn awr yn Uwfrhau ; 
Swn y daran, ÖV. 
Wi yn eì ofni draw o béll. 

6 Foru yw'm diwrnod innau 

Foru medd íy enaid gwran, 
Lawr i ddwylo Saul y lyrthiaf 

Oni ddeli di fl i'r lan ; 
Wte mae'r gallu, &c. 
Sydd yn arfer trugarhau ? 

HYMN XVII. Neuyraiìrân. 

i  1 7'Enaid egwan paid ag ofni 
t^   \Dyw ây elynion bob yr un, 
Ond rhai eilìoes wedi eu conc'ro 

Gan a wifgodd natur dýn; 
Fe fynn gweled, ÖV. 
?ob rhyw elyn tan îy nhraed. 

2 Nid all Satan a'i holl allu 

Yfpryd cyfrwys mawr ei ryrn, 
Am ei fod o fewn y gadwyn 

Heb ei geanad wneuthur dim ^ 
Hollalluog, Ì3t\ 
Ydyw enw mawr fy Nuw. 

3 Pàrn yr ofnau meiau mawrion, 

Trymmach ydy w marwol glwy, 
Mwy yw gair o enau f' Ar,glwydd 

Na mwrddiwnau o honynt hwy ; 
Gwna mi greda, fs'c. . 
Rhued mor, teríyfgcd tir, 

4 Hcdtf 


4 Heddyw nid a cynta' i, minnau 

Lynnoedd dyfnion fyned trv, 
Cant rhyfeddód im' fy hunan 

Fod yti awr y mah y rwi; 
Mi af etto, ÖV. 
Trwy bob rhwyftrau yn {y Nuw. 

5 Mi  ga' ceimío chwant yn colli 

Cyn yr clo'm haul i lawr ; 
Mi gaf ü\no ar fy mhechod 

Cyn y codo'r foreu wawr ; 
Rwyf yn fodlon, &e. 
Rhwng y faethau nc6<iel dydd. 

5 Gwaith y neíoedd yw diodde 
Ynwi nwydau croes eu rhyw, 

Cennad Satan i'm cemodio 

Ac i'm cadw i byth yn fyw3 

Grâs beríFei^dir, íffc. 

Yna pan b'wi leia 'ngrym. 

7 Swmbwl yn fy ngriawd adewid 

yw i'm cadwi yn ddihun ; 
Dolur ddce, a dolur heddyw 

Gai oddiwrtho tra fo 'nglýn ; 
Goruwchafîaeth, Í5fc 
Fýdd yn hyfryd pan y âd. 

HYMN  XVIIí.   Nefoedd. 

i  T^T Awr rwí'n gwel'd yr ardal hyfryd, 
JL^i  Hën artrefle íy anwylyd ; 
Gwlad Ue mae pob rhyw gyfuron, 
yd llifeirio fel yr afon. 

Z- Ffarwel beliach hèn bleíêrau, 

Dwyllo^d fy  YÍbryd fîl o weithiao^ 
Nawr rwi wedi ffeindio hawddfyd, 
Nad oes ynddo râdd o ofyd. 

3 TV i g'es berl gwell nag o'r hdia9 
Nêf a ddacar fyth na phrifia, 


(  20  ) 

Iesu ai dryfor dyna ei fylwedá, 
rcêf y nefoedd yn y diwedd. 

4 Fe ddangofodd i mi yn oleu, 
Fod fy mhechod wedi faddeu, 
Acca'i nerth i wir goncwero, 
Pob rky w elyn íy'n fy mlino. 

^ Er bod Satàn hên yn barod, 

Heddyw i foftio ei faith awclurdod ; 
Ond fe droir ei hoîl orfoledd, 
I mi'm goncweft yn y diwedd. 

6 Fe ddaw'r dydd y caf h ganu, 
Concweft bai oedd yn íy maeddu, 
Haleluia nefol hyfryd 

Diwedd pechu, diwedd gofid. 

7 Blwyddau hirîon o ryfela, 
Yn oruwchafiaeth a derfyna ; 
Fe dry galar am bob beiau, 
Yn Hofanna ond ei maddeu. 

HYMN XIX.   Neuyraìlran. 

i  1^'Enaid cred, anghofia 'th ofid, 
j^  Edrych i'r ardalodd hyfryd ; 
Hêd o'r býd'fy mron o'tb orfbd, 
Y mae gwleddoedd i ù 'n barod. 

2 D'accwY gwîedydd hyfryd heîaeth^. 
íloddwyd i mi yn etifeddiaeth ; 

Lle mae cariad pur yn llifo, 
Tros ardaloedd grâs heb flino. 

3 D'accw'r wlad caf fi deyrnafu, 
Gyd a'm hanwyl brynwr Iesu, 
Gwjedda o'i garîad, gweVd ei wyneb> 
Draw. i derfyn tragwyddoídeb. 

4 O na fedrwn nawr i ddringad, 
Hanner gynted a'm dymuniad; 
Mi awn gyda-'r awel hyfryd, 
Maes o'r bŷò i dir y bywyd. 

6 £w: 


(  21   ) 

5 Rwyf rrn cîywed myrdd o feintîau, 
Nawr yn cwyro eu teîynau, 

Ac yn taro ar Hofanna, 
Dechreu Anthem pen Calfaria. 

6 Deng mîl o delynau'n canlyn, 

Cân heb ddechreu, cân heb derfyn ; 
Y Cerubiaid gyda'r feintiau, 
Yr un fy lwedd eu caniadau. 

7 Minnau gaf fod yn ei cwmp'ni, 
Cyn pen gronyn yno 'n canu, 
Edrych gyda hwy yn wyneb, 
Difglair Brenhin tragwyddoldeb. 

H Y M N   XX. 

i 

WEl' Penaid ccod fefydla cth wamrnal frýd, 
Mae heibio *n myn'd bleferau penna'r býd ;. 
O dn'ng i fynu, ac anghofìa nawr, 
Bob peth a eilw'r ddaear ymma fawr. 

2 

Draw, draw,  ymhell tu hwnt icr dwfn fêdd, 
Maeth *th gyffur  oll dy  bleíTer a dy hèdd; 
Maeth Íesu yno, fe ei hunan yw 
'R cwbl a feddi yn farw a byw. 

3 
Nid ocs dim trai nid ocs dim eüìaucn bòd, 
O neb rhyw beth a enwir îs  y rhòd ; 
Mae nêf a ddaear wrthyf ynglun, 
Er pan y rhoddaiíl i mi gynt dy hun. 

4 
Ffarwel mi af mwy tucar wlad o hédd, 
Mi anturia cm!aen er dychryniadau'r bêdd ; 
Mi wela mriod  pur addfwynaf draw, 
Ynghyfgod angeu ar fy neheulaw. 

Wel' tyr'd ymîaen allucedd ufFern faith,   . 
Ravì 'r awr hon bron debennu ar fý nhaith ; 
D'wi ddim yn ofni 'ch faethau o ün rhyw,  ■ 
t.vdaf un ag fvdd yn Dduw. 

6  * 


(22) 

6 

Mae enw'm lôr fel yflòl, nerth ol dân, 
Dim tan y xiêf ni fefyff fy th o'i flaen ; 
Y Iechydwriaeth werth fawroccaf ddrud, 
Sy'n gwneuthur uffern i grynu ei gýd. 

H YM N  XXI.  Neu yr aìl ran. 

I 

O'R enwau gyd a roddir i fy Nuw, 
Hwnnw ei hun y gwerthfawroccaf yw, 
Hwnnw a gafodd ef ar Ga/fari, 
Pan  y dioddefodd tros fy enaid i. 

2 
Wel', Calfarì boed dy Enw tra fo bŷd, 
A phan yr êl yn danllwyth gôch ei gýd : 
Beed iddo bara tra fo nêf y nêf, 
Am i íy Iesu farw arno ef. 

3 

Gerubiaid pûr derchafwch bellach glôd, 

Yn llawer uwch nag can'foch etto erioed ^     ° 

A cnyda'r awel rhoddwch yn awr, 

Atfein eich geiriau i ninnan lawr. 

4 
Pe byddai'r néf a'i llucedd maith o'i bron, 
Ynghyd a'r dorffydd a'r y ddaear hon ; 
A chanu cydfain dragwyddol yn un, 
Digon ni fyddai i'r Duw mawr yn ddŷn. 

S 
Rho allu im fy Nuw o hyn y maes, 
I ddweid yn dda am dan dy anfeidrol  râs, 
Na byddo nages genni ymma mwy, 
Ond ymhyfrydu yn dy farwol glwy. 

6 
Hofanna byth y fo'ngwaítadol gân, 
Hofanna i'r hwn am tynnodd i o'r tân, 
Hofanna hyfryd o'r ddacar i'r nen, 
Tafod na tbawed hçb dd'wedyd /imcn. 


( 23 ; 

7 
Fc ddarfu pocn, fe ddarfu gofid mwy, 
Ar Gal/ari V un awr concwerwyd hwy ; 
Torrwyd yr ofnau i lawr gantho ef, 
Nid o's ond canu oddiymma i'r nêf. 

HYMN XXII.   Gweddì. 

I 

ODere fy anwylyd, fy Arglwydd yn ddŷn, 
Prefwylia mewn teml a godaift dy hun ; 
T>y lais fy mor beraidd, mor hyfryd dy wêdd, 
Dy olwg fy'n conc'ro marwolaeth a'r bêdd. 

2 

Ti wne'íl ymma adeiliad, trig ynddo dy hun, 
Gwna nghalon fod wrthit bob amfer ynglŷn, 
Na's gallo na phechod, na Satan, na'r býd, 
Fyth fyth i wahanu'r hyn glymmaiíl ti nghŷd. 

3. 

Ynghanol pob C} íludd rho i mi dy law, 
Na's collwi  mor llwybr tu ymma, tu draw, 
Saf rhyngwi a'r gelyn bob brwydr a fýdd, 
Fcl na bwyf i ofni ym mhoether y dŷdd, 

4 
O nad i mi  gwympo nid ydwyf ond gwan, 
Bydd rhyngwyf a'r faethau a chynnal fi'r lau ; 
Fe'th glwyfwyd di  unwaith ar ôalfari frŷ, 
Oddiyno 'doed rhydddid yn unig i mi. 

S 

Ffoed ymmaith íy ofnau fìntoedd diri, 

Rho adfein maddeuant yn eglur i mi, 

A dyfg i mi ganu caniadau o glôd, 

Am farw ar groesbren tro 'm tafod mewn bôd. 

6 
Boed cof am y mynydd, boed caf am yr awr, 
Daeth nrydiau o yillys fy Arglwydd i lawr ; 
Gwaed gwedi gymyfgu a dwfr ynghýd, 
?.hvy gwerthfawr bob dafan o hono na'r býd. 

7 Boeu 


( H ) 


7 


Boed i mir<'n hyfrÿdwch o foreu hyd nôs, 
I ganu am gariad a choncweíl ei groes ; 
Gogohiant ei berfon, rhinweddau pob grâs, • 
Trwy boenau ofnadwy yn cnnill y ma's. 

HYMN XXIII.   Neu w ail rctn. 


MEwn anial rwi'n trigo dieithr yw'r wlâd, 
Rwi'n mofyn ardaloedd a brynwyd a gwaed, 
Cyfrwydda fy llwybr yn union iY nê\ 
Heb \vyro ar alfwy, na gŵyro ar dde'. 

2 

Pho i mi V ddoethineb fydd ynnot ti fn bôd, 
^Ni chûliodd a'i meddodd y llwybr erioed ; 
Goleuni yd dy eiriau pob fylafft y fŷdd, 
Yn gwntid y tywyllwch vn ganol y dvdd. 

3 
Gad i mi gael heddwch y perl fy'n fwy drŷd, 
Na meddiant holl Iniia gorllewin i gŷd ; 
Mae gradd o dangnefedd ty Iesu mor fawr, t 

Pe bwyfiff ei hunan y ncfoedd a'r llawr. 

4 
Cyrwydro fyddchwerw mae cwympo'n gwneidbriw 
Lle goreu im' gerdded yn ochor fy Nuw, 
Rwi'n ofni pob gẁyro mae'r glynion yn grý, 
I)y ddilyn ày hunan fydd orau i mi. 

5 
Boed dy yfbryd i'm harwain trwy ddryfni mor fawr, 
Gwlad feìrph a fcorpionau, a llewod yw'r llawr ; 
Ye'm bràthir, fe'm clwyfir, fe'm gyrrir o'm Ue, 
Ond ddoi dir diddanwr a'm harwain i'r nê'. 

6 
Rwi'n cfni diodde, ac etto rwi'n hu, 
1 ddiodde pob gwradwydd yn agos i  ; ; 
Dioddefir yn dyochor er chwerwed yw rhain, 
Yr hoelion ár wrmwd,  a'r goron o ddrain. 

Hymn 


t25 ..) 

# 

•  HYM.N xkìV. Jefu yn bob peth. 

I 

ONad i mi garu fy Jesu yn dy !e, 
Un gwrthddrych fy'n trigo oV ddaear ìVne\ 
Mae ynnot ày hunan bob tegwch ynghyd, 

0 uwchder y nefoedd i ddyrnder y býd. 

2 

Mae 'th nabod yn ddigon, dy ffeindio di maes, 
Yw cyflawn ddymuniad pob nwyd a phcb grâs, 
Mae ynnot dy hunan dryforau mor fawr, 
Dy gafFo ddiyílyra ogoniant y llawr. 

Tydi wi'n briodi, dy„gael di dy hun, 
Wna'm holl ddymuniadau i yn gyflawn bob ub, 
Darfydded fy ewyllys, darfydded fy ngrym, 
Boed ymffroíl am Iesu, neu ymffroít am ddim. 

4 
T>y orch'mynion boed felus a melus y boed, f 

Pob cymmal a redodd o'th enau dj erioed ŷ 
Gwna im' garu ày eiriau a'u perchi o hyd, 
Yn fẁy na gorchTmynion brenhinoedd y bŷd. 

Na fydded un pleíTer tan wybren y fv, 

1 dywyllu munudyn rhyngof a th;ci ; 

Na dim rhyw eulunod o'r Dwyrain i'r De\ 
I wneuthur un cwmmwl fyth rhyr.gof a'r ne\ 

Na fydded llawenydd trangcedig a ffol, 
I dwyllo fy enaid un amfer i'w ol ; 
Tangnefedd, tangnefedd, pur gariad a hedd, 
íVm gwleddoedd gw&íiadol nes myned i'm medd. 

HYMNVXXV.   ÚéeÛk 

i  "PNYchwel Arglwydd i'th orphwysfa, 
\^J   Pam y cuddi di wynebpryd ? 
i'wy hyfrydwch gaiff y rhei'ny 
■ <ty garu yn y bŷd ? 

C Poen 


(  26) 

Foen a gofid o'r boreu-ddydd 

Dû cymylog hyd yr hwyr, 
Rhyw gyíluddiau yn cyttuno, 

'N llyn i'm digaloni 'n llwyr. 

2 Coîli 'th gariad yw pob colled, 

Colli 'th heddwch yw pob gwae, 
Fyth ni allai heb dy gwmp'ni 

Ond och'neidio a llwfrhâu : 
Tyr'd gan hynny tros fynyddau, 

Tyr'd trwy 'fonydd, tyr'd trwy dân ; 
Dere Arglwydd etto atta'i 

Fel y daethoíl ti o'r bla'n. 

3 Do, mi haeddais fîl o weithiau 

I ti ddeîio a mi yn llyn, 
Barfu*m caîon dy ddiyftyru, 

Eilwaith 'nol rt' faddeu hyn ; 
Na roed dy Yspryd o honwi fy nu 

Er mae fy haeddiant cyfiaWn yw ; 
Delia a mi fel pechadur, 

Dangos dy hunan megîs Duw. 

4 Ti'm ccrìeidiaift yn dy freichiau, 

Minnau es at eulunod câs, 
Yno curodd fy ngelynion 

Heb fy arbed ar fy rgrâs, 
Yn y llŵch rwi 'nawr yn dyfod 

Ac yn gorwedd wrth y bêdd, 
Maddeu, maddeu ysv fy ngweddi, 

Gad im' etto weî'd dy wêdd. 

H Y M N XX VI.  Neu yr ail ra*. 

i  "ir^^Odd y galîai ddweid fydd ynwi ? 
Jt Pwy all ^eali fa*n* yw ^nghri ? 

Rwyf o'r cwbl yn ymddifad ; 

O's ymddifad o honot ti; 
Aed fy ngweddi trwy'r cymylàu 

Aed a minnau gyd a hi; 
Nes im' gaei maddeuant newydd, 
A chael gwei'd dy wyneb cu. 

í Nid 


(27  ) 

Nid y\v ngweddi, nid yw nagrau, 

Nid yvv îy addunedau ddim, 
Ni wna mîi o ddyledíwyddau 

Un rhyw bechod lai ei rym ŷ 
ConVr hwn fu ar Galfaria 

Tan yr hoelion Hymion main, 
Gwel y waywíFon,  a'r gorfen, 

Mantell goch ar goron ddrain. 

Ac er mwyn y gwaed a gollwyd 

Cymyfg'dŵ'r o'i yíilys e', 
Tynn bob cwmmwl dudew tywyll 

Ag fydd rhyngwi nawr a'r ne*, 
Maddeu í mi feiau mawrion, 

B^iau lawer fwy na rhi', 
Dim ond edrych ar Ga/faria9 

Nid wrth edrycb arnaf h. 

O's am bechod i'th wradwyddwyd, 

Ac. trywanwyd gwaywíton, 
Nes gwneud archoll na anghoíir 

Tra fo nefoedd tan óy fron : 
Gad i mi gael  frrwyth dy glwyfau, 

Gad i mi gael rhîn dy waed, 
Maddeu 'mhcchod, gwei'd dy wyneb 

Ti fy mhrynwr a îy nhâd. 
Golchi'm henaid yn yr afon, 

Gwneud yr euog brwnt yn lan 
IJanw nghalon o?r dcjgariad 

O dy ncfol  hyfryd dan, 
A chael rhan o bob rhinweddau 

Ag fydd ynnot ti dy  hun, 
Ddoe yn aíìan wedi'm dychwel 

Heddyw 'n beriTauh ar ûy Iûn. 

Fel bo'm dyddiau oll yn ganu 

Nid yn alar fel mae nr*. 
Cariad yn concwero'm henaid 

Ac yn foddi fŵn y ilawr . 
Ar adenydd pur yn ehedeg, 

Trwy bob rhwyítrau maith vmlacn, 
Crcdu, caru, gorfoleddu, 

Yn v dyfroedd mawr a'r tun. Ht âU 


(  28  ) 

HYMN XXVII.  Gnoaed y groei 

I 

YR afon a lifodd rhwng nefoeââ a îlawr, 
Yw gwraidd fy ngorfoîedd a 'nghyfur i nawr; 
Cálfaria rows haeddiant, Calfaria rows hêdd, 
Calfaria fy'n cadw agoriad y bêdd. 

2 

Mae angeu ei hunan, ei ofnau a'i loes, 
Mewn cadwyn gadarnaf yn rhwym wrth dy groes ; 
Allweddau hen uffern ddychrynllyd eu gŷd, 
Sy'n hongiau wrth yftlys Iachawdwr y  byd. 

3 
'Doedd dimall'fai oftegu pob terfyfg a loes, 
^Cydwybod a'i dychryn ond angeu ày groes; 
Can miloedd o ofnau oedd ynnwi 'n gyttun, 
wes clywed fod crêwr y ddaear yn ddyn. 

4 
Wel* bellach gad i mi roì ffarwel i'r bŷdf 
Ffarwel i'w dryforau a'i bleíTer ynghyd ; 
Un gorchwyl fydd genni fyth mwyach i gŷd, 
Sef caru a chanu i Iachawdwr y bỳd. 

5 
Ty mywyd boed bellach yn fyuyd o frydd 
Dy orch'mynion i'm henaid yn bleíTer bob dydd, 
va boed genni bieífer byth bellach tr'wy byw, 
Ond rodio ar y ddaear i foddio  fy nuw. 

HYMN XXVIII.   Neuyr ail ran. 

í 

Tynn fy enaid lluddiedig fy 'n crwydro pob man 
I orphwys yn llonydd o'r ddaear i'r lan ; 
O gwna na bwy'n medru byth byth lawenhau, 
Mewn pethau fy'n darfod ond pethau i barhau. 

2 

Gogcniant y ddaear ei llwyddiant a'i dawn, 
Ddifgleiria yn y boreu, ddiflana brydnhawn ; 
Mae tegwch y ddaear yn diangc o hÿd, 
Ar bethau tragwyddol fefydla fy mryd. 

Pleferau 


1 29 ) 

3 
Pleferau heb gymyfg, pleíerau heb drai, 
Pleferau diddarfod w'i am gael fwynhau-, 
Pleferau wna'r ddaear íy'n uffern i  rai, 
I mi 'n orfolcddu, i mi 'n llawenhau. 

4 
Yngwleddoedd dy gariad a'th heddwch dilith 
Gorphwyfed íy enaid  lluddiedig i byth ; 
Uwch dwndwr creadur, uwch cynwrf pob gwae, 
Mewn gruddfan a galar o bûr lawenhau. 

.5 

Tan gyfgod dy adaîn mi ddyfgaf y gân, 
A ddyfgodd angylion ryw oefoedd o'm blaen ; 
lîf nêf ac i'r ddaear llawenydd ynghýd, 
Fe aned mewn prefcb Iachawdwr i býd. 

6 
Wel' rhedodd fy ngariad fel afon i maes, 
At brynwr addfwynaf cyfoethog ei râs, 
Diflanwch wrthddrychiau aneiiif ei rhi', 
Mae Iesu ei hunan yn dciigon i mi. 

HYMN  xxix.   Nefoedd. 

I 

EHengodd fy nghalon 'dwi'n deall pa fodd, 
'Does dim ar y ddaear wna bellach fy modd, 
F' yíbryd-aracana ond hynny tr'wy byw, 
At bethau tragwyddol yn mynwes íy Nuw. 

2 
Yr ardal ma^e'r dyrfa bwrcafodd y gwaed, 
Yn hyfryd yn edrych,  yn wyneb iy nhâd, 
Mil myrdd o delynau aur melyn eu gýd, 
Yn canu heb flino i brynwr y býd. 

3 

A heibio rai oriau, daw utgorn o'r ne', 
Caf alwad o'r daear i fymud fy lle, 
Fe dorrir y carchar, a'm henaid yn rhydd, 
Fe'm  dugir i'r ardal mac'n waílad yn ddydd. 

4 
Ac yno caf aros  heb archoll na chlwy, 
Mcwn gwledydd heb ftoromua chymwl byíh mwy; 
C x Ddaw 


(3° ) 

DJaw ofn na gofìd na phechod i blith, 
Trigoüon íy ninas fan&eiddiol i byth. 

Caf gyd&'m hanwyîyd deyrnafu mewn hédd, 
Ymhell uwch cyrrhaeddiad holl ddychryn y bêdd, 
Cawn wiígo coronau íìliwnau ynghyd, 
^   A chanmawl íy ch fythoedd íachawdwr y býd. 

HYMN  xxx.   Twladbell. 


i  £~\ Fy enaid gorfoîedda 


N 


ẅ K^J   Er mae triftwch fy ymma 'n llawin 

\\\    Edrych tros y bryniau mawrion, 
\   V     I'r ard&loedd hyfryd iawn ; 
Uwch ty morol, &c, 
Feddiant mae íy nhryfor drud. 

2 Gwd tu hwnt i fyrdd roefoedd, 
Gwel happufrwydd maith y ne', 

Edrych dengmil etto 'mhellach 

Digyfnewid fy th yw c% 
Tragwyddoldeb, isfc. 
\ Hwn fy'n eiddo im' íy hun. 

3 'Rwyf yn edrych ar y cwb!, 
Ag fydd yn y bydoedd draw, 

Pethau pêll yn bethau agos 

Pethau fu yn bethau ddaw ; 
Mor hèb waelod, &c. 
O bleíerau. ddaeth i'm rhan. 

£ Nid o's terfyn ar fy ngobaith 

Cyrrhaedd mae ymlaen o hyd ; 

Gyda'r Duwdod mae'n cydredeg, 
Dyddiau'r ddau fy'n un ynghyd, 

Anherfynol, iffc. 

Ydyw fy llawenydd mwy. 

ç  ArJeidroldeb maith ei hunan 
Sydd yn awr yn eiddo fì, 
Rhâd y ca's ei rhoddi i mi 

fynyddau Cûlfari > 
Tyr'd yn fuan, Í5>. 
îfyfryd háf o bẃffifiih hcdd. BIvían 


k 31 ) 

HYMN xxxi.  Duw ei hunan* 

1 TpNUW anfeidrol yw ày enw, 
JL/   Llanw'r nefoedd, Hanw'r bŷd, 
Fy enaid innau fy'n dy olrhain 

Trwy'r greadigaeth faith ei gýd ; 
Ffaelu'th fFeindio, £srV. 
Pr cyfíawnder fy' arnai chwant. 

2 D'wed a ellir neíTu attat, 

D'wed a ellir dy fwynhau, 
Heb un gorchgudd ar dy wyneb, 

Nag un gẃg i'm Ilwfrhau ; 
Dymma'r nefoedd, örV. 
W'i am gael tu ymma 'r bêdd. 

3 Ffaelu 'rwyf fi a'th orddiwes, 

Ffaelu dyfod i ti 'n lân, 
Er fy mod i 'n gwel'd dy gamrair, 

Perfraith hyfryd draw o'm bl.ae», 
Tyred am fer, &c. 
Na bo awr heb dy fwynhan. 

4 Yn y man boft ti'n gartrefu, 

Yno 'rwi inne am gẃyro 'm nyth, 
Gwedd dy wyneb fy dd fy nefoedd 

Yrama ac oddiymma byth, 
Nid o's bleíTer, ÜV: 
Tan yr haul gyflawna "th Ie. 

^ Dallu'm llygaid mae gwrthddrychfau, 

Tég yr olwg yn y byd, 
Salw iawn, gwag a difylwedd 

Ond eu chwilio ynt eu gyd ; 
Diilas, diílas,  &c. 
I mi'r cwbl ond fy Nuw. 

6 Duw wi'n mofyn, Duw wi 'n chwilia, 
Duw raid i mi íTeindio mae>, 
Nid yw'r ddae'r yn cynnig i mi, 
Ddim ond fy'n enynnu nghâc, 
Pob gwrthddrychiau, ífc. 
Sydd yn wagedd wrth cu tiin. Hym» 


HYMN xxxn.  N€U yr aìl ran. 

i  T"? y nymuniad paid a gorphwys, 
JP   Ar un tegân îs y ne', 
Etto erioed ni welodd llygad 
Wrthddrych tebig iddo fe; 
Cerdda rhagot, &c. 
Rwyt ti bron a'i wir fwynhau. 

2 Ffarwel, ffarwel oll wi*n weled, 

Oil fydd ar y ddae'r yn fyw, 
Gadewch i mi ond munudyn 

Gael yn rhyw le gwrdd a' Nuw, 
Dyna lanw, bfc. 
Nymuniadau oll yn un. 

3 Pam mae'i cwmmwl yn dy orchguddio ì 

Pam rnae'm Duw yn caru bôd, 
Yn guddiedig i rhai hynny 

Ac a'i carodd orau erio'd ? 
Gwna dy orfedd, &c . 
I'r hwn bry nodd gwaed yn rhydd. 

4. Dy air a wn*eth y moroedd helacth, 

Dy air a wnaeth y ddaear fawr, 
Dy air a greodd lû 'r íFurfafen 

Sydd yn hongian uwch y llawr ; 
'Myfg a greaift, ÜV. 
Dim cyffelyb it' dy hun. 

5 Tyr'dyrhwn wytyn hawddgarach, 

Na'th greaduriaid maith ei rhi* ; ' 

\Bryd y deui, gwnai dy drigfan 

Bob munudyn gyda mi ? 
Dere yn fuan, &c. 
Arglwydd at y fawl dy gâr. 

é O's nad wi'n dy garu 'n gywir, 

Fy anwybodaeth y w ei gyd ; 
Chwilía gonglau maith fy nghalon 

Pa le arall mae fy mryd. 
'Rwi'n appelio, tjc. 
î*th wybodacth fawr dy hun. Hvmn 


(33 ) 

H Y M N xxxni.  Neu y drydedd rân. 

1 irTE gynnigodd dyfroedd Jawer, 

X/    Dyfrcedd dyfnion mawr eu grym, 
Oeri 'nghariad tu ag atcat 

Grâs mte'n debig ddifFodd ddim, 
Rhan o'th natur, &c. 
Yw wi'n deimlo ynwi íy hun. 

2 Eifiau 'th wel'd yr w'i mor llwfr, 

Eifiau 'th wel'd yr w'i mor wan, 
Golwg ar dy wyneb hyfryd 

G'oçLyr eiddil cloffi'r Un ; 
Dwfrfeywiol, &c. 
v   Ydwyt i'r lludiedig rai. 

3 'Does gyffelybiaeth îs y nefoedd 

. Ag yn gywir draetha maes, 
Ddiííaw, ddirgel, bur brofîadau 
Ac och'neidiau 'th nefol râs ; 
Mi wn ronyn, Í5V. 
^rth beth ydwyf beth a ddaw. 

4 y mae cyfoeth a gogoniant 

A pherth'nafau yn gyttun, 
A phleferau o bob rhywiau 

'n colli eu henwau wrth dy glŷn, 
I dy ganlyn, íffc. 
Mi gadewa oll yn ol. 

5 Rhof ffarwel i'r holl greadigaetli, 

y    Ffarwel faefydd gwych eu rhyw ; 
Ffarwel deiau teg yr olwg ; 

Ffarwel ddynion gorau 'n fyw ; 
Gwych gyfnewid, &c. 
Duw ei hunan yn lîe 'r bŷd. 

6 Beth w'i gwaeth pe llyngcai 'r moroedd 

Ddaear ehang yn ei croth ? 
Beth w'i gwaeth pe deu gwaelodion 

Dyfroedd mawr yn berffaich noeth ì 
Beth yw colli, isfc. 
Mor a ddaear ond cael Duw ? 

Ht 


(34) 

H YM N xxx i v . Neu y bedwaredd ran. 

i T^TID 0<s eifiau un creadur 
JL^j  • Yn brefennol lîe bo'm Düw, 
Mae ecn fwyd, y mae e'n ddiod, 

Nerth fy natur egwan yw ; 
Pob happufrwydd, &c. 
Sydd yn aros ynddo ei hun, 

2 Gyrrwch û i eitha tywyllwch, 

Tu hwnt i derfyn oîl fy'n bôd, 
I ryw  wagle  dudew anial 

Na fu creadur ynddo erio'd ; 
Happus, happus. àfc 
Fy ddai yno gyda thi. 

3 m's gall dychryn, ni's gall ofnau, 

nì's gaîl pechod yn.gyttun, 
I gael efFaith ar íy enaid, 

Pan y byddw'i wrth dy glŷn, 
Ofer, ofer, Lfc. 
Geifio'm cwrddid yn dy go'l. 

4 Nid o's un man i mi'n artre» 

Nid o's trigfan o un rhyw, 
Alla'i alw yn hyfrydwch 

I mi nawr ond mynwes Duw > 
Yn ei fy nwes, tjfc. 
Mae fy naear i am nêf. 

5 Galla'i fywr ymlith gclynion, 

Pan bo'm henaid yn dy gol, 
Sefai 'm hun yn wyneb llawer 

Ac heb ofn tynnu 'nol, 
T)y gymdeithias, cifr. 
Unig ydyw'm nerth a'm grym. 

HYMN xxxv.   Tmofyniad. 

i  TT)Wy gyfarwydda wael bererin 
\f   Dd'od oY anial maith i'r lan ì 
Sydd yn mofyn 'r hwn chwenycha 
'M henaid egwan yn mhob man, 


( 35 ) 

Ni's gall feinttiau, öte 
Nag angylion i mi ddim. 

2 Mi ddymunwn wel'd yn rwygo 

Holí gymylau du y nêf, 
I bechadur weled gronyn 
A'i ogoniant hyfryd ef; 

0 datguddia, &c. 

1 mi ran o'th enw mawr. 

3 Rhan o'th degwch a wnai'n dywyll 

Ddifglair bethau gwych y byd, 
Is y  nefoedd a ddiflanna 

Yn ngcltuni dy wynebpryd ; 
Rhai munudau, íýc. 
i    Rho i mi brofi'r hyn fydd frŷ. 

HYMN  xxxvi.   Cariad Crift. 

i 

NI ganwn am gariad Creawdwr yn ddyn, 
Ennynodd cyn oefoedd o fewn iddo ei hun ; 
Na chwilia na cfeerub, na feraph, na faint, 
Na'i ddyfnder, na'i uwchder, na'i 'hangder ei faint. 

2 

Rhyfeddod angylion ynghanol y néf, 
Rhyfeddod galluoedd a thronaa yw ef ; 
Deffygia'r ffurfafen a'i fêr o bob rhy w, 
Cyn blin wyf i ganu am gariad iy Nuw. 

3 
B'le Arglwydd dechreuaf, pwy ochr, pwy dû ? 
Ái-yn nhragwyddoldeb neu Galfari frý ? 
Diddechreu, diddiwedd, anfeidrol a rhâd, 
Yw cariad a brynwyd a dim ond a gwaed. 

4. 
Edrychwch ar gäriad yn diodde pob gwae, 
Trwy ddirmyg a gwradwydd fyth fyth yn parhau; 
Yn profi o'r buftl a'r finegr fûr, 
Yn llonydd  tan hoelion, tan hoelion o ddûr. 

Fy enaid gwel gariad yn fyw.ar y pren, 
Ac uírern yn methu daroílwng ei ben ; 

Er 


(36 ) 

Er marw fÿ Iesu, er hoelio fy Nuw, 
Fe barodd ei gariad trwy angeu yn fywv 

6 
O rhyfedd ddoethineb, rhyfeddod ei hun ! 
A ffeindiai 'r fath foddion i brynu'r fath un; 
Fy Iesu yn marw, fy Iesu oedd Dduw, 
Yn rnarw ar groesbren i minnau gael byw. 

HYMN xxxvii. Neu yr ail ran. 
i 

HEn amfer arfaethodd i mi gael Iachâd, 
Trwy 'm Iesu i golli pob dafan o'i waed, 
'Does gelyn îs nefoedd a ddennid mwy ddim, 
Dioddefaint íy anwylyd byth bellàch yw 'ngrym.A , 

2 
O gyfoeth diderfyn o gariad a grâs, 
A redodd fel afon lifeiriol i maes ; 
Grâs danna i'r Deheu a'r Dwyrain or bron, 
Fe nofla mwrddiwnau i'r bywyd yn hon. 

3 
Bydd canu am angeu tro nefoedd yri bôd, 
yr angeu creulona ddefeiÄwyd erio'd ; r 

Caifr cariad deyrnafu o'f ddaear i'r nen, 
y cariad ddioddefodd ei hoelio ar bren. 

4 . 
Dewch beîlach angylion nid ych heb eich braint, 
O farw ar grcesbren e' brenhin y faint; 
Na attaliwch ddim chwareu'ch telynau un prýd, 
Ond cenwch am gariad Iachawdwr y bŷd. 

HYMN xxxvui.  Tragwyddoldeb, 

i  ^^TÍD o's draw gyfeibyn i mi, 

JL^I   Ddim cnd tragwyddoldeb mawr, 
MinnauYi morio  tuag yno, 
Nes nes atto bob yr awr ; 
Ffarwel bellach, ífc. 

tdb gwrthddrychiau îs  y rhôd. 
2 yno mae fy holl dryforau, 

A íy nhíyfau gwycha ei rhy w ; 

yno 


(37) 

Yno raae fy addíwynaf Iesit, 
Yno yn unlg mae fy Nuw, 
O arda'oedd, ísfr. 
Yno mi gaf finnau dd'od ! 

3 Mae llawenydd yn fy nghaîoa, 

Er bod ofnau yn fy nghnawd, 
Gwrdd a barnwr byw a meirw 

Iesu 'mrhynwr, Iesu 'mrawJ, 
Mae'n ardderchog, &c. 
Etto annwyl yw i mi. 

4 Y mae'r cariad fy'n fy nghalon, 

Y mae'r íHam fy tan fy mron, 
yn concwero mil o ofnau, 

Ofhau'r farn y funird hon, 
.Trwy bob dychryrí, &c. 
Iesu, Iesu yw fy rhun. 

5 Ni roi ngafael arno i fynu, 

Doed ellyllon fyrdd ymluen, 
A bwgwthient i fy fuddo 

Lawr yn nyfnder uffern dân ; 
Wrth ei orfedd, ts'c. 
Mi ymafaela am ei draed. 

HYMN  xxiix.  Nsu yr aìl taru 

i  T\ /T AE fy meiau i uwch eu rhifo, • 

1VA   Yn cyttuno oll ynghyd ; 
A i'y ofnau i'm rhoi ammeu 
, Fyth na welai dy wynebpryd ; 

Etto cretlu, àfc. 
Creda rwyf tan Iwfrháu. 

z Fe rowd i mi ddymuniacau 

Nad o's cim o fèwn y b 
Yn y Dwyrain a'r Gorlíewin 

Ag all hatfner lanw rr.rýd ; 
Tragwyddoldeb, cjc. 
Yaa Ucnwir n yn ìlawn. 

D 


3 Mi gafgaru yno fynnw't 

Cariad perffaith pur didraî, 
Cariad trwy ryw oefoedd mawrion, 

Nad a fymryn bach yn llai, 
Mor diderfyn, tjfr. 
Byth yn berffaith, byth yn Uawn. 

j* Mi gaf yno welM a garw'i, 

GwelM fy Iesu, gwel'd íy Nuw, 

Gynt fu farw ar y croesbren 

Heddyw yn ddifglair, heddyw'n fyw y 

Nêf y nefoedd, ÖV. 

Sydd yn fuddo yn ei hêdd. 

5 Mi gaf yn y wlad rwi'n myned 

Ddihengu 'n ian i maes o'm poen, 

GcrprHvys draw i derfyn goíid, 
Gyda'r addfwyn, anwyl Oen ; 

Niddaw trilíwch, ífc. 

Fy th i mewn tros furiau'r nêf. 

H Y M N x l .  Neu y drydedd ran. 

i   f ~\P> mi &l(ì^s ar y welais, 

I 3   Twyli fydd oil o fewn y bíd, 
Twyll fydd ymma yn denu'm llygad, 

TwylÌ fydd accw'n denu mrýd ; 
O am ddarfod, &c. 
A phob gwagedd îs y rhod. 

2 y mae gwagedd trwy holl natur 

y gwrthddrychiau ar y llawr, 
Nid oes fylwedd yn y brofais, 

Nag mewn dìm ond Iesu mawr ; 
Gradd o'th heddwch, tjfc. 
Sydd yn well na'r India o'r bron. 

3 Nid yvv hwn ond bŷd o broíiad, 

NÌd yw hwn ond bŷd o wae, 
yn y wlad na riíìr dyddiau 

Fy nedwyddwch pennaf mae, 
\Rwyf yn edrycb, &c. 

Tr,vy'r temeftjoedd yno nawr. 

4 Yrio 


(39) 

4 rno mi gaf yfed pleíTer, 

Megis dyírocJd gloyw pûr, 
I'r pererin llefg lluddiedig 

Mewn rhy w wrefog anial clr ; 
Ffynnon bywyd, &c. 
Tan y faingc mae'n d'od i maes. 

5 Mi gaf fwytta ryfeddodau 

Sydd yn natur Duy ei hun, 
Ac ymborçhi ar ddifgleirdeb 

Crêwr nêf yn catur dýn, 
Ca'i yr.o ragor,  fifr. 
Mewn un awr nag ymma byth. 

flYMN  XLI.   Giveddi. 

ífgleiria forau wawr, 
'R ol ncs o faiih barhád, 
Dargudtlia i mi nawr 

Ryw ran o'm hyfryd wlâd ; 
Lle rhedeg cariad par i  ma's, 
Fel mor didraj tros faefydd grâs. 
Ftl vrcry fcl mor, C5Y. 
Fel mor dìdraì tros faefjdd grâi . 

Mae 4ydd iau V Aiphi yn faith, 
Mae'r tywyllwch yno y\\ hir, 
A dyrui iawn yw 'r daitîi, 
I'r Ganaan nefol hur ; 
O dere 'n glau a datclo'r bcdd, 
Lyrrhâ yr oriau íy'n dwyn hedcL 
Bjrròa, byrrba,  Í5>\". 

Rwi'n blino 'r funud hon 

Tan draed pob gelyn cà^ 
Mi roddwn Fyd o'r  bron 
Am deimlo nerth dy râs ; 
Dim ond dy wel*d tros funud awr, 
Am dod i yn fwy  na chonc'rwr mawf , 
Am dod9 am dod, &cê 

Rwi yno wrth fy mòJd, 
Ond eJrvoii nr dy wêdd, 
D  2 


c 40 ) 

Fy nghalon galed dôdd 
Wrth brofì o ày hêdd ; 
Ti wyt fy oll, fy Argiwydd mawr. 
O fewn y nêf ac ar y îlawr. 

O fçuẁ) 0 feiv?i, fcrV. 

5    A phe darfyddai 'th râs, 

Darfyddai i mi 'n llŵyr, 
Gael pleíTer na chael blâs, 

0 foreu hyd yr hwyr, 
Ffoecl tir a mor a'u tegwçh gwîw, 
Cyn bwi heb heddwçh pûr iy Nuw. 

Çyn lix>l$ cjn bwi, dsV. 

é    Aed goìeu'r dydd yn nps, 
Teyrnafed nô$ oV bron, 
Doed moroedd mawrion trôs 
Koll wyneb roaith y don, 
Aed y greadigaeth faith i\v bêdd, 
M'ó.c'11 well i mi na choîli 'th hêdd< 
Matín Hjjeli, maecn ^clly cîfr. 

Äna hynny dere nawr 

Ti Iesu aeth a'm brycj, 
Ç)'th Jyfoedd tég i îawr 

1 elyniaethoî fŷd, 

Nad û ar ẃyr, nag ymtna a thraw, 
Arvvain bob mynyd íì yn dy law* 
Arwuain, arwaifc, tjfc. 

$    Pan denir fi o'r íFordd 
Gan ëlyn îs y rhôd, 
Yn fuan tynn fl 'n ol 
Vn agos at ày droed, 
Pos a fl mlaen mae rhwyftrau'n faith, 
A pheli i'r llefg yw pen y daith. 
Afbell, apbclì, <5c. 

HYMN  XLII.   Ffydd. 

I    f~*\& Ganaan hyfryd wiw 
\J   Addewyd i myrì, 
•Gartrefl*; bur fy Nuw 

Uwch y ffurfafcn fry 1 Mi 


(4i ) 

Mì ddof, mi ddof i'r Ian ryw  awr, 
Er maint fydd am fy nghadwi lawr. 

Er ?naint, er maint, C5f. 

£r maint fydd amfy nghadnuì fawr, 

O luocdd uffern faith, 

Er cymmaînt yw eîch grym : 
Tro PArglwydd o íy mhlaid 
NÌ thiccia 'ch gallu ddim ; 
Uri oîwg fynn, un gair o'i lid, 
A dyrr i lawr eich rhwyfg eu gyd. 
A dyrr, a ayrr, £ÿr. 

Mi wela'r nef yn awr 

Yn cwympo o fíaen un Duw> 
Fyth íy th anfeidroî  fawr 
-A'mlEsu innau y w ; 
Duw yw efe am dwg i mhen, 
Er llid y ddraig ac uffern dàn, 
Er iiid9 er l/kf% Gftt 

yn ei ryfeloedd nw. 

Ei ryfel ef ei hun, 
Ac ni's cai yno glwy 

Tra fyddwi wrtb ei glŷn; 
Ei hyfryd a;r am ceidwi 'n fyw, 
\Does dim orchfyga air íy Nuvý» 

'Docs dim, cdoes dìm, ÖV. 

'Does ofn tan fy mron,. 

Yn agos atta: tiy 
Ti gonc'raiír, oínau oV brorr* 
Ar fy aydd Calfari ; 
Ti facddaift íyrdd a marwcì g\ 
:àd o's ond canu i mi mwy. 
Nìd ü's, nìd o-'s, ÜTcí 

£lav;n Jiahluia n: 

1 frenbin das'r 2 ne% 
Ddioddc'íodd farwol glwy 
yn wirion yn fy lie ; 
O ^deuwycd awr, o ddedwydd îècp, 
la'fn Du w yn  hongian ar v grcsn- 

Ëurm Ü \ \Uv* 


HYMN   XLIII.   Gweàdjf. 

1 y^Olwg Arglwydd ar dy w'yneb< 
V2t   s7dd y* co^i '* marw o'r bêdd, 

. Mae agoriad nef ac uffern 
Yna iw teimlo ar ày wédd ; 
Gair ày râs, pur ei flâs 
aawr a ddetclu 'nghalon gâs. 

2 ArglwyiA) danfon dy leferydd 

Heddyw yn ei rwyfg a'i rym, 
Dangos fod dy ]ais yn gryfach 

^ag all dyn wrthfefyll ddim ; 
Cerdd ymlaen, nefol dân, 
Cymmer ymma feddiant gîân. 

3 y mae'r ddraig yn chware fn gyfrwys 

Yfbryd yw cf cadarn crŷ, 
Heb na dyfais faîth na medr 
Eiddil egwan ydwyf M ; 
,  "Neb ond e' brenhin ne', 
Wna i'r gelyn golii ei Ie. 

4 Tyr'd aîîan yn ày arfau' 

0 balafau teg y ne% 
Achub bwrcas áy ddioddefaint 

Mi ddiftrywir onite ; 
Mawr yw'r llid, fy'n y býd 

1 goncwero 'm henaid drýd. 

5 Rwyf yn credu na's dioddefaiít 

Ar y croeíbren farwol glwy, 
Tros ryw rai nad o'it yn garu 

Nag yn nabod o honynt hwy ; 
y raae brâd, di neccâd 
Ymma nawr i werth dy waed. 

6 Dere bellaeb, dere yn ebrwydd 

Ac anadla'r gwyntoeod crŷ, 
Sydd yn nerthu'r pererinion 

I wynebu g'lyníon hy ; 
Yn gwneud grym, Satan lym, 
Mewn munudyn fyn'd yn ddiiiL 

Hywn 


n/^V>/^^43 ); 


HYiMN xl ív. Llwyddiantyr EfmgiL 

i  TP\Ere Iesu i'r ardalocdd 

,| 3   Lle teyrnaíTa tywyll nôs, * 

Nad fod rhan o'r byd heb wybod 

Am dy chwerw angau loes ; 
Para bydd poen, addfwyn Oex 
Am dano yn eitha'r bfd heb Son. 

2 Aed i'r Dwyrain arr Gorllewin, 

Aed i eitha'r Inâia draw, 
I fod hoelion dur cadamaf 

Yn ei draed ac yn ei law, 
Doed ynghyd,  eitha 'r býd, 
I \tePd tegwch dy wynebprŷd. 

3 Doed Paganiad yn eu tywyllwch 

Doed y Negroes dua eu Uiw j 
Doed addolwyr yr eulunod 

Weled tegwch Iesu 'n Duw ; 
Doed pob un, yn gyttun 
Mewn i wleddoedd wedi tu drin. 

4 O darfyddcd Cananeaid 

Mwy i drigo yn y wlâd, 
Na ddoed fy Uafft bach o enau 

Neb ond am rinweddau 'th waed; 
Deued llu, heb ddim rhi', 
Fyth i ganu am Calfari. 

HYMN XLV. Dioddefaint y Mejìab. 

1 ]\^AE grafufau pen Calfaria, 

1 V X   Mae rhinweddau marwol gîwy, 
Uwch eu pnfio uwch eu deall 

Gan angylion o honynt hwy ; 
Byw d býd, íy ymma gŷd, 
Wedi ei gafglu 'n gryno 'nghŷd. 

2 Pan oedd uffern fawr yn berwi 

Iflammiau maç9 i eitha V byd, 

ht 


( 44 ) 

Âc yn bwgwth llofgi'n ulw, 
Ei thrígolion oll eu gŷd ; 
F Arglwydd Glan, ddaeth ymlaen^, 
Äc am tynnodd i o'r tân. 

3 Rhaid dioddVr chwerw boenau, 

Rhaid ydoedd hefyd myned trwy, 
Holl wafgfeion caled angeu 

Er mor greulon oeddent hwy j 
Cariad Duw, yn unig yw, 
A trwy rhwyftrau gwaeth^ ei rhyw, 

4 Rhaid oedd conc'ro trwy ddiodda 

Nid concwero wrth ei rym ; 
Gallu'r nefocdd fawr ei hunan 

Heb ddiodde 'thalfai ddimi 
Talu'r iawn, ar brydnhawn 
Ar y croeíbrcn gwnaeth evn iawn. 

í  Diddig, diddig fe wradwyddwyd 
Tan ei boenau fel yr Oln j 

Ni fu neb gyíFelib iddo 
Js yr wybr glywad fon ; 

Maddou 'n rhad, dymma waed, 

Oedd ei weddi ar ei dad. 

HYMN  XLVI.   GẀtM. 

2  ^TT^Yred  Arglwydd a'r amferoedd 
4    Mae fy enaid arn fwynhau, 
Pur dangnefedd heb demeílloedd 

Cariad hyfryd a di-drei ; 
Gwlédd o hédd, tu ymma i'r bèdâ^ 
Nid oes ond dy blant a'i niêdd* 

2 Rho ímmi arwydd crŷf diíìgî 
Heb amheuaeth ynddo ddim j, 

Gano beth fo arnai yn eiíìau 
Dy íoá di yn briod hn1 ; 

Gwcld fy rhari, ddcil i r hn 
Ymhob brw.ydr P csaid gv?ap* 


(45)    ■ 

5 Nid aîl dim oV Üororn danbaid? 
Nid all dim o'r gwyntoedd or ý 
Guro lawr yr enaid egwan 

Welo ei dryfoj ynnoi tij 
Teimîofth bêid, gw&Td ày \\èdâ, 
Gonc'ra angeu tu ymma i'r bêdcL 

4 Mi a 'r hyd fy íFordd yn ddiddig^ 

Mi a'r hyd fy ítordd yn hŷ. 
Teithia i 'r anial mewn gorfoUdd 

0 hyd golwg attat ti ; 
Dy eiriau di, meîus cn 

Sydd yn ddigon i myfl. 

5 Pan y coîlwi wel'd dy wyneb, 

Pan anghoíìwi waed dy groes,. 
Dyna yn dyfod fel y diluw 

Dywyll, anial, dd) rusnôs; 
Grâii oítŷdd wedi'n fydd 

Dawel áêg yn d'od a'r dỳdd. 

HYMN  XLVII.   Nefoedd. 

i  TP% Accw 'r ardal nefol hyfryd 

I J   Pwrcas poen a gwaed fy N l w ; 
Gwlâd mae hiraeth yn ìy nghalon 

Am fod heddyw ynddi 'n by w, 
Lie nad oV poen na loes, 
Nac un cyftudd chwerw croes. 

2 Hawddfýd eilwaith ar ol hawddf)á 

1 (y 'n gorwedd yn y bêdd ; 
Ac yn canu tj hwnt i ofld 

Nawr ynghanol gwlad o hêdd; 
Llawenhau yn ddi-drai, 
Wedi anghofîo eu poen a'u gwae. 

3 Mae myfyrio ar íy ngartre, 

Mae myfyrio ar dy i'y r.hâd 
Wcdi 'm gwfteuchur i ddiflafu 
Ar bleíìèrau cîg a gwaed : 
Doî- eu gid \n y býd. 

Cni rhyw be:h aleinw mhrŷd, 

4 Niá 


( 46 ) 

4 Nid yw'r ddaear a'i thryforau, 

Eilw eu phlanc j;n werthrawr iawn, 
Ddira yn abl lîanw nghalon 

Na'm digoni byth yn llawn ; 
Draw i'r bêdd, roae fy hêdd, 
Gyda mhrynwr hardd ei wêdd. 

H YMN XLVIIL Tr Arghcydä yw\ 
fy  nerth. 

i  TTESü nid o's ond áy allu, 
|  Iesu nid o*s ond dy rym ; 
Attal íy enaid tros funudyn 
Bechu yn dy erbyn ddim ; 
Phoddion rhad, gwerthfawr waed^ 
Wna im' fefyll ar fy nhraed. 

2 Mi gyrwydrwn draw i'r Dwyrain, 

Mi gyrwydrwndraw i'r De\ 
Ond b'ai Y gclofn dân fy'n arwain 

Llewyrch hyfryd pur y ne', 
Fe bia'r clod, byth erioed, i 

Iddo gyfarwyddo'm troed. 

3 Dy mma brofedigaeth heddyw 

D'accw brofedigaeth ddo4, 
Fuafai yn fy llithro i 'h íuan 

Oni buafai ei Ysbryd 'o, 
Mae ei ddawn, diítaw iawn, 
Yn fy nghadwi foreu a nawn. 

4 Weithiau fe ddyd ei ragluniaeth, 

Weithiau dyd ei hyfryd râs, 
I íy nghwarchod a fy nghadw, 

Rhag fy chwantau rììaidd câs, 
Eoed fy nghan, iddo'n lân, 
Pan el daear fawr yn dân. 

HYMN XLIX.  Neuyratlrah. 

1  TJESU ei hunan yw fy mywyd, 
JL   Iesu yn ei farwol locs; 

y tryforau 


I 47 J 

Y tryforau mwy a feddaf 

Yw ei chwerw angeu loçs ; 
Gsvagder anherfynol ydyw 

Meddu daear, dâ na dyri, 
ColJed ennill pob peth a/aîl, 

Os na 'nillir di dy hun. 

\ Dymma ddyfnder o dryforau1 

Dymma ryw anfeidrol ródd, 
Dymma wrthddrych g'es o'r dfẁedd, 

Ag fydd hollol wrth íy môdd, 
Nid o's fyched arnai mwyach 

Am dryforau gwâg y bŷd, 
Pob peth gwerthfawr a dryforwy'd, 

Yn fy mhrynwr mawr ynghŷd. 

f Mi orphwyfa îy enaid bellach, 

Ar yr anherfynol ftor, 
Ac mi gana yn y demeftl 

Ar y graig fydd yn y mor ; 
Dymma'r man na feiddia Satan 

UrTern ddwfo fawr a'r bêdd, 
Er eu dyfais faith a'u rhuad 

I derfyfgu  dim o'm hêdd. 

\ Do, mi ddringais uwch y gwyntoedd 
Wedi bod mewn ftormydd mawr, 
Dinas noddfa ge's oV diwedd 

Mewn ardaloedd uwch y llawr; 
Gobaith cadarn Patriarchiaid 
Craig yr oe/oedd gynt y fu, 

icth yr arfaeth faith ddiddechreu 
Nawr fy'n fywyd i myfi. 

HYMN  L.   Gwaboddiad. 

DEued pechaduriaid truain 
Yn íìnteiodd mawr ynghýd, 
Deu'd ynyfoedd péll y moroedd 
1 gaeì gwel'd dy wynebpryd ; 
Ciûíìion, deiliion,  gwiwedigion, 
O bob cnwau, o bob gradd, 

I G2I. 


V  H-J   J 
\Galfaria un prydnhawn gwaitlà 
Wel'd yr Oen fydd wedi ei ladd. 

2 D'accw'r nefoedd fawr ei hunan 

Nawr yn diodde angeu loes, 
D'accw obaith yr holl ddaear 

Heddyw yn hongian ar y groes ; 
T)'accw noddfa pechaduriaid, 

Daccw'r meddig, daccw'r fan, 
Caf fi wella 'r holl archollion 

Dyfnion fy ar fy enaid gwa-n* 

3 D^accw'r unig feddyginiaetn 

Gadarn i druenus ddyn, 
Mae pob gobaith wedi darfod 

Maes o hono fe ei hun; 
Trwm a llwythog yw fy meichiau 

Poen euogrwydd fydd yn fawr, 
Nid o's fan ond pen Calfaria 

Gallâi ddodi mhen i lawr. 

4 Mi ri's gallai wneud fy hunan, 

Ddyddiau maithion roayn wêli, 
Pcb egwyddor yn fy enaid, 

Beunydd fydd am fyn'd ymhêll ; 
Nid o's dim ond i ti faddeu, 

Gwneud yr Etbiop du yn wyn, 
Wna i'm henaid gofìo'th angea 

Poenus ar GaJ/aria fryn. 

HYMN LI.   CRIST yndwynein 

beìchiau. 

i  1?E row'd arno bwys euogrwydd, 
Jp    Pwys na's gall ei ddal mo ddýn, 
Cofp pechodau myrdd o ddynion, 

Heb  un pechod ynddo ei hun ; 
Do, fei gwifgwyd a chyíhiddiau 

F frw) th fy meiau fewr â man, 
Fel cawn ninnau wael bechadur 

Afían euog fod yn lân. 


(49) 

.Ac yn nyfnder grym ei boenau, 

Tan ergidion angeu loes ; 
Fe weddiodd am faddeuant, 

Maddeu immi ar y grces ; 
Fe gòíleidiodd f' enaid aflan 

Rhwng y ddaear fawr a'r nen : 
Do, fe ngharodd, ac fe nghofìodd 

Tan yr hoelion ar y pren. 

0 anfeidrol berffaith gariad î 
Cariad na's gall dawn na grân 

Dynion,  na'r 2ngylion pennaf 

Fyth yn hollol ddodi ma's ; 

Cariad fŷdd yn feilfaen gadarn 

0 bob Anthem yn y nêf, 
Sein&iau ac angylion dra-phüth 

Ganant am ei gariad ef. 

Ac ni fy dd mo dragwyddoîdeb 
Ddim yn ormod er ei hŷd, 

1 ddadguídio hèn ddyfnderoedd, 

CanadlESu  maes eî gyd, 
Holl nnweddau maíth ei giwyfau, 

Poenau'r hoelion meinion llym, 
A wna oefoedd i fyn'd heibio 

Etto heb eu gweled ddim. 

HYMN LII.   GaìryBywyd. 

ARglwydd ynnot ymddiricdais 
Tywyfog cadarn wyt o rym, 
Ni's gall ufFern gall na'r dd.iear 

1 wrthnebu dy ewyllys ddim ; 
O's o mhlaid fe ddarfu íy ofnau 

Ti wnai i'm gelynion froi, 
Gyntaf bryd goíodant arnaf 
Bob yn un neu bob yn ddau. 

!  Dyn nid wyt ti fy'n edifaru 

'R gak a dd\vcdoft ddaw i ben, 
Scliwyd dy arfaeth, feliwyd dy eiriau 
Pan fuoft farw ar y pren ; 
E 


(50 

Nid oes fyîafft o'th fygwthion 

Nid oes fyîafft bach o'th râs, 
Pan y delo 'r dydd i fy nu 

Na's caifF hwnnw ei wneud i ma's. 

3 Ar ày air ymhob temeftloedd 

Y gorphwyfaf fy hun i lawr ; 
Ac mi greda bod.dy eiriau 

Lawer trech na'r ílorom fawr, 
'.R unig feil'faen nawr fydd genni 

Bwyfo ar dy addewid ddrud 
Yw bod ynnot ti gyflawnder 

A mod inne yn eiíìau gyd. 

4 O gad immi brofl welai 

Rwyf f?n gwei'd rhy w wledydd draw, 
Ag dymunwn fîl o weíthiau 

Broíì eu ffrwythau maes o law, 
Grym dy eiriau w'i am deimlo 

Mae dy eiriau, yri drech na'r bÿd, 
Cleddyf tanllyd o dy enau 

Gonc'ra uffern faith ei gŷd. 

H Y M N LIII.  Neu yr ûìl ratu 

i  *T\Oed y cyíluddiedig truan, 
J| 3   Sy mewn ofn bob yr awr, 
Ac edryched ar y croeíbren, 

Pwy fy'n hoagian arno nawr, 
Pam dychryna'r euog aflan ?   . 

Heibio yr aeth cymylau'r nen, 
Dymma le i gladdu euogrwydd, 

Yn y beddrod tan y  pren. 

2 Ymma rhed yrafon allan 

Ffrydiau ar ol ffrydiau o hýd, 
Gloywdd'wr didrai digymyfg 
Sydd yn golchi beiau 'r býd ; 
D'accw'r ffynnon yn agored 

Dymma'r brwnt yn myn'd ymlaen, 
Dymma'r aflan, dymma'r euog, 
Wedi ei gannu fcl y gwlân . 

* Aec 


5  Aed fy enaid mwy yn ddibris  . 

Rhwng gwrthddrychiau gwâg y býd, 
Heb ddd fyiw ar un gwa^edd, 

Heb un pîeler fynd a'm brýd : 
Cerddaf yn íy ngwifcocdd gwynnion 

Trwy bob dryfni yn ddi neccâd, 
Ond i'r golofn eán i'm arwain 

I gynteddoedd tŷ i'y nhàd. ' 

f. Ni thramgwyddaf yny fibefŷdd 

Ond i'th Ysbryd fynd o'm blaen, 
Na 'r pydewau dyfnion anial 

Ofnais lawer gwaith o'r blaen ; 
O's ca'i ddim ond cadw îlygad 

Syral, wnion tua 'r ne', 
íleb wradwyddo 'th air a'th enw, 
Gwna, mi gercda h'n lán i dẃ 

HYMN  LÍV.   Tr Adlc^i 

GOJeu a nerthol yw ei ei:iau, 
Melas fel y diìiau : 
Cadarn fel y brŷniatj pw 
Angeu'm Iesu yw ci 
Rhai'n a nertha 'm henaid p_erd.de J 

Dyrus anial ffordd yì il    \ 
Rhai'n a gynnal P \n 

Yn y dẁ'r ac ; 

2 Holl bleferau maith y dJacjr, 

Rhet'nygaia breohinoedd bŷd, 
Cyfoethj rhwyfc, gogoniant, mawrc d 

A rhyw fýrdd o bethau ynghy^ ; 
ni cheifia i tra fo bywyd 

Ddim ond edrj ch ar dy wêdd, 
Teimlo arwyddion hyfryd c?.nad 

3 Gv yneb íy 'n rhagori 

Ar dryforau 'r lidla draw, 
awelon pur ây garLd 
wyn gwobr yn çu i;^ 

E 3 Per: 


(  5*  ) 

Peiffajth bleíTer heb ddim diwedd 

PerfFnhh gyíìur heb ddim trai, 
Yr» y íiormydd mawr cyndeiriog 

Yw yn unig dy fwynhau. 

4 Dere gyda mi trwy'r fỳddin 

Gyda nai yn erbyn llu, 
Yn ây enw mi goncwera, 

Pawb íy'n ofni dy enw cu ; 
Dy enw di a faeddodd angau 

Faeddodd uíFern fawr ei grym, 
Ni wyneba cnawd a phechod,   , 

BeÜach mo ày enw ddim, 

H Y M N  LV.  Angau'r Jefu. 

i  \ì| 7E1' weithiau cod íy enaid cû, 
W   Dy lygad tu ar nefoedd frŷ, 
Gwel yr anfeidroi beríFaith iawn, 
Sy'n maddeu 'th bechod oll yn llawn, 

Maddeu, maddeu, maddeu, maddeu, maddeu, 
Maddeu 'th bechod oll yn llawn. 

2 Y moroedd mawr ar ddaear faith, 
A llu'rfFurfafen yw ei waith ; 

Er hynny rhodd ei fywyd cû, 
I angau chwerw trosof fi. 
Angau, angau, t$c. 

3 Y dwylo wnaeth yr'wybr laes, 
A allYe gadw angau i maes, 
Ond ufudd haodd iddo^n rhydd, 
I gariad perfFaith gario'r dýdd. 

Gariad, gariad, tífc. 

4 Dyfnderoedd anrhaethadwy mwy 
0  Didrai difefur fy'n ei glwy, 

Eín banwireddau fe yn ei dwyn, 

A rhyddion ninnau er ei fwyn. 

Rhyddion, rhyddion, &ff» 

5 Mae haeddiant fy Iachawdwr mawr, 
Yn diodde pcen rfiwng nêf a llawr ; 

Filiwnau 


(53 ) 

Fiiiwnau maith yn fwy ei rin 
Na haeddiant feincìiau 'r byd yn un» 
Haeddiant, haeddiant, &c, 

6 WeP dymma V awr y talodd ef 
Ofynion mWya trymma *f nef ; 
Yn awr mae 'r carcharorion prudd 
Yn Uawen hyfryd dd'od yn rhydd. 
Llawen, llawen, &c. 

HYMN  LVI.   Addewîdlon g-weH, 

i  I~?£ dalodd fwm y dyled drud 

jL^  Tros fyrdd fy etto heb dd'oc? rr byd, 
Pan gweîo rhai'n rinweddau ei glwy 
Fyth canu iddo byddant hwy. 
Canu, canu, <bV. 

2 Pan clywo'r Indiaid draw am loes, 
Creawdwr nefoedd ar y groes, 
Rhinweddau hyfryd marwol glwy 
Fydd fylwecîd eu Caniadau hwy. 

Syiwedd, fylwedd, ÜV. 

3 O na foed ardal cyn bo hir f 

O'r Dwyrain draw icr Deheu à'lr, 
Na byddo 'r Iachawdwriaeth ddrud, 
Yn ttanwcyrrau rhai'n eu gyd. 
Llanw, llanw, &c. 

4 O dere i ben happufaf ddydd, 
Darfydded fon am bethau fydd ; 

Na'r býd, r.a'i rwy fg, na'i wae, na'ì boeH> 
Ond canu byth am waed ýr Oen, 
Canu, canu, íýc. 

5 Eocd îesu a'i anherfynol ttor, 
Yn Uanw'r tir, yn Uanw'r mor ; 
£i ddoniau maith a*i gariad drud^ 
Yn feilfaen cyífur pawbo'r byd> 

Seilfaen, feilfaeo, &c. 

6 Dcwch addewidion, dewch yn awr, 

idiiwch eich tr) forau !a wr s 


i 54 ; 

Myrddiwnau ar fyrddiwnati {yâà? 
Yn difgwyl am eich borau ddydd. 
Difgwyl, difgwyl, cifr. 

HYMN LVII.  Gwario'r drdd. 

ODeued Iechydwriaeth grâs, 
A*j hael dryforau mawr i ma's ; 
Cymmer allwçddau'r nefoedd  faith, 
A datcb'r carchar tywyll caeth. 
Datclo'r, datclo'r,  ÖV. 

R\îi{n rhwym, rwi'n rhwym a'r t'wyllwch mawi 
Sydd yn fy nghadwi 'n llyn i lawr; 

Y leiaf radd o oîeu 'r dydd, 

A ddattod f'enaid bach -yn rhydd. 
Ddattod, ddattod*- & c. 

Pe cawn fy nhraed ar fancìaidd dir,, 
A gweî'd íy nghartre draw yn glir, 
Er g'lynion fyrád nid ofnwn n.wy 

Y cr>fa un o honynt hwy. 
Cryfa, cryfa, &c\ 

Fi bia'r dydd er llwfrhau, 
Marwolaeth Iesu yn fywyd mae, 
A phoen auY groes anfeidrol rm' 
Sy'n ddigon trech nag angeu ei hun. 
Ddigon, ddigon, àfc. 

Mae lleiaf loes Iachawdwr drud, 
Yn îlawer mwy na beiau'r byd; 
Un dafan gwaed,  un dwfn glwy, 
Sydd drymach na'u heuogrwydd hwy. 
Drymach, drymach, &ç. 

Wel' f'enaid bellach dere mlaen, 
A dechreu 'th baradwyfaidd gán ; 
A berthwyd pafg, tywalltwyd gwaed, 
Fe gliriwyd ffordd i dy fy nhâd. 
Qiiriwyd; gliriwyd, fcfr. 


( « ) 
HYMN LVIÎL' Fforddyn rydd. 

i   î"^\ Aeth ^f-jeth fawr y  nef i benj**^*^ 
I Jr  Bu'm IÄu farw ar y pren,   ^*W 
Agorodd ddrws trwy ei boen a'i wae, 
IV Ganaan nefol fy'n parhau. 
Ganaan, Ganaant  &c. 

2 Pwy rwyílrau {y ar fy fTordd i mwy, 
Nad aeth fy Arglwydd trwyddynt hwy > 
Yr hwn ddioddefodd angeu loes, 

A'm  nertha inneu i dd<vyn ei grccs, 
Nertha, nertha, ÜV. 

3 Mi wela nawr yn oleu wiw 
Fy enw fry yn lîyfr Duw; 

Pan Uofgo V holl elfennau 'nghyd, 
Pe beru'm hedd mewn neíol fyd. 
Beru'm, beru'm, tíc* 

4 WeP d'accw'r man mae'm feiîfaen gref, 
Cyíiawnder bythol brenhin nef; 

A dymma'r graig  gadarnaf íyth 
Na ofnai eJyn arni bych. 
Ofnai, ofnai, Çjfc. 

5 Doed pob rhyw demeíll yn gyttun, 
A rhuent arnai oil yn un ; 

Does achos braw na dychrym im% 
Can's Iesu cadarn yw fy ngryrn. 

Issu, Iesi^ Iesu,  Ie£u, Iesu, 

Iesu cadarn yw fy ngrym. 

IIYMN  lix.  CRIST mìỳ dy- 

munol nayr  Byd. 

i 

MI rown y byd ac oll fy ynddo nawr, 
A'm ày fwynhau un funud fach o'r awr ; 
IV! ae golwg arnat lawer iawn yn wcll, 
Na ilawnder tryíbr yn yr hJia 


( 56 ) 

«Dyw colli'r d^lae'r ddim colled i mi mwy» 
Pan ce's i brawf o'i nefol farwol glwy ; 
Mae ymma dryfor nad o's tan ir haul, 
O Dde' i Ddwyrain bell ddim o> ail. 

3 
Ffarwel, fFarwel, i' weîa i îs y ne', 
Ond im' gael Duw yn unig yn eu líe $ 
Mae fy nymuniad >n terfynu yn un, 
Heb ddim yn eifiau ynddo fe ei hun. 

4 
Fe w'i am gael, fe wi'n ei geifio o hyd, 
Trwy bob rhyw dŵrf a dwndwr yn y byd ; 
Mi fydda llonycd,  cha ff creadur mwy, 
Dcríyfgu fy enaid yn ei fanvol glwy. 

Does dim wná fodd fy nymuniadau mawr, 
O eitha'r nenn i eitha'r ddaear lawr; 
Maith anherfynol fy ferchiadau yw, 
Nid o's a'u lieinw ond anfeidrol Dduw. 

6- 
Parn wyt fy Nuw, fy ngobaith i ei gyd, 
yn fefyll draw amferau meithion cýd ? 
O derer atteb, 'does llais tan y ne', 
.Ag fydd yn beraidd imi yn áy le, 

HYMN LX.   Ncuyrallran. 

I 

'Le rwyt yn mynd, pam wyt yn aros draw 
Tyr'd o fy Nuw yinafh yn  fy Ilaw : 
Tegwch heb fylwedd fydd ymma yn gyttun, 
y cwbl fy£n werthfawr fy ynnot ti dy.hun. 

2 

Fy Nuw, f/ Nuw, fy mhiiod, a fy nhâd, 
Fy ngobaith oil,  a'm Iechydwriaeth râd; 
Ti fnoft noddfa gadarn i rayíi, 
Gad immi etto wel'd dy wyneb t 

Nag aed o*th gof dy ftyddion amniotl dryo, 
Yafiççr wnawd cyn rhoi fylíaéni «r bŷd; 


T* 


( 57 ) 

Ti roiib i'm yno dryforau didrai, 
Gad imi heddyw dy gywir fwyohau. 

4 
O cofia 'th hedd ra^prydiau roift i lawr, 
I'm henaid trift mewn cyfyngderau mawr, 

0 edrych etto, mae fy enaid gwan, 

Ar drengu o fyched 'r awrhon yn y fan. 

6 
'Traid itti ddim, ond dweud un gair o hedd, 
Fy fyched dry yn dawel nefol wledd, 
Fe dderfydd gofìd, fe dderfydd pob gwae 
Llyngcir fy nhniìwch yn dy fwynhau. 

HYMN  lxi. Ffordd newydd. 
i 

TI Iesu mawr Iachawdwr dynoî-ryw, 
Yn dy wynebpryd rwi'n gweled gwedd fyNuw; 
Ti dde'ít o'r nefoedd, happus oedd yr awr, 

1 gy feiiliachu â ni ilẁch y llawr. 

2 

Agoraiíl ffordd o'th anherfynol râs, 
O £yd fydd lawn o demptafiwnau ma's ; 
Hyfryd yw'r llwybr balmentodd e', 
O ben Calfaria i ganol y ne'. 

3 

Fe rwygodd îen wnaeth pechod câs eu ryw, 

yn Edm gynt rhwng fy enaid i a'm Duw ; 
Ac er mwyn dangos im' ei gariad llawn, 
Dioddefodd angeu chwerw un prydnhawn. 

4 
Danfon i !awr dy Ysbryd San&aidd mwy, 
Datguddia rin dy nefol, farwol glwy ; 
A gwna 'mi deithio trwy wynfyd a chro's, 
Canu am danat nes darfyddo'r nôs. 

Na foed i'r ddraig i'm temptio uwch fy ngrym, 
Heb dy alla di, ti wyddoíl feddai ddim ; 
Na 'r pechod ffiaidd roddi i mi glwy, 
It1 wenu arnaf oll a'i maedda hwy. 

6 O 


v; 5" J 

6 
O flaen dy faingc rwi ymma yn cwympo law*\, 
Býdd im' yn Dduw acyn Iachawdwrmawr, 
Cadw fì o rwydau pob rhy w elyn câs, 
Cadw íi 'nghyfccd d* anherfynol râs. 

HYMN  LXII.   Difgwiliad. 

I 

OGwawria 'n glau ddedwyddaf, happus ddŷdd, 
OV carchar caeth i'm henaid fynd yn rhŷdd, 
Pan del yr oriau, deuent yn glau, 
Fe dry fy nghalar yn Uawenhau. 

2 

Difgwil yr w'i ym mron ailwfrhau, 
O law fy ngelyn am gael íy rhyddhau, 
Nid ywxr gwiliedydd pryfur a phrudd 
Yndifgwil cymmaintam y boreu-ddýdd. 

3 
Dy hyfryd wêdd pan caíFwyf weîd yn llawn, 
Wna ynnof ry w gyfnewid rhyfedd iawn : 
Dim ond cael gweld dy wyneb hyfryd fydd 
Yn troi tywylJwch nos yn ganol dýddd. 

T, 4 

Pe teimlwn di a rhîn dy farwol gîwy, 
Coiü dy hêdd niofnwn bellach mwy ; 
Nid oes a'm cadw i o tan y ne' 
Ond grym dy gariad ronyn yn fy lle. 

Ç 

Tynghedwn hwy, fy eulunod o bob grâdd, 
Sýdd am fy nwyn, ac hefyd am íy liádd, 
Ma bcent i ddeffro íy anwyîyd cliì 
O rhwng fy rnreichiau nes mynno rf ci hun. 

HYMN  LXIII.   Gẃdäi. 

i  f~\ Dy ch wel Arglwyddhì awr, 
\^/ Mae 'r oriau yn faith ea hýd,. 
Tth drigfan dere lawr, 
, Lle dyrus iawn yw 'rbýd; 

A mag!au 


( 59 ) 

A maglau drwg pîethedig fy 
Heb rif rhyngof a'r Gaman fry . 
Heb rhif, heb rif, £#. 

z Rhyw drydar ,wyf heb rym, 

Óchneidio a llwfrhau ; 
'D wy 'n abl dala dim 

O b\v> s fy mhoen a'm gwae ; 
O dere yn gîau fy anwylyd pur, 
Rho fFrŵd o'th hedd mewn anial dir, 

Rho fFrŵd, rhö ffrẃd, ií'c. 

3 'Dyw mywyd hebddot tî, 

Pe pob peth arall gawn, 
Ond cyftudd i myfi 

O-foreu hyd brydnhawn ; 
Dychwel fy Nuw i'm caîon fy th1 
A gwna hi yn deml itti býth. 

A gwna, a gwna, Í5c. 

4 Darfydded pob rhyw chwant, 

Ond chwant i dy fwynhau ; 
Pob cariad IFoed i bant, 

Ond cariad i barhau; 
Darfydded fun a therfyfc býd, 
Býdd di yn gyfan immi ei gid, 

Bydd di, bydd di, £ÿc. 

5 Eydd di yn ymborth pur 

I'm henaid ddŷdd a  nos, 
Fy holl ddiddanwch gwir 

Fo yn tarddu o waed y groes, 
Dîftewi wna, mae tryior mwy 
Nag fedd y byd mewn marwol glwy. 

Nag fedd, nag fedd, &c. 

HYMN  LXIV. 

i  ? T^XOes dim o tan y rhod 

\^J D) rr undcb perfF^ith rad, 
Ddccnreaodd gyntaeno'd 
Mewn nefol, dwyfol waed ; 

Myfyrio 


(óo ) 

Myfyrlo ar hyn rai prydiau nawr 
Sydd yn fy nal mewn ítormŷdd mawr ; 
Sydd yn, fydd yn, &c. 

z Na ílined f< enaid llaith 

Er lleied yw dy rym, 
N' all dyfais uffern faith, 

Na phechod wneuthur dîm ; 
Ar Galfaria fé'u maeddwyd hwy, 
Torrwyd eu nerth a marwol glwy, 

Torrwyd, torrwyd, läc. 

3 Mae'r gyfraither ei grym 

A'i  dychrynedig loes, 
.A'i hoil felldithion llym 

Yn hongian ar y groes, 
Ac angeu eì hun mewn cadẁyn gref, 
Wedi íy Iesu eiípeilio ef, 
Wtdi, wedi, '&c, 

+\ 

4 Mae llwybr hyfryd iawn 

O'r ddae'r i'r nefoedd fry, 
Agorwyd un prydnhawn 

Ar fynydd Calfari : 
Myrdd o fendithion maith ynghyd 
Ddŷgodd y groea i anial fŷd, 

Ddŷgodd, ÜV, 

5 'D oedd aberth îs y nef 

A dalai 'r dled yn llawn, 
Ond marw o hono ef 

Ar groefbren un prydnhawn ; 
Mwy gwerthfawr loes na phe buafai býd 
O'r bron yn marw trofw'i gîd, 

O'rbron, £s7. 

HYMN  LXV.   Gwaed yn àileu 
Euogrwydd. 

i  \T7 El' ^ enaid edrych mwy 
Wl   ÖU holl gyíìuddiau raa's, 
Mewn un rhyw farwol gîwy 

Gwel allu angeu glâs ; Mae 


(6i ) 

Mae'rbedd yn bur gan P ArcLwydd cûn, 
Efe fan&eiddiodd hi ei hun, 

Efe, äfr. 
'2 Mae gallu 'r ddraig yn awr, 

Pan  conc'rwyd angeu glâs 
Yn gorfod  cwyrnpo lawr 

Oflaen effeithiol râs; 
Ca^s Iesu 'r dydd, fe gacs y clwy,' 
Mawr iawn y w 'r enw fy iddo mwy. 

Mawr iawn, &c. 

3 Y gelynion mwya eu grym 

A gafodd marwol glwy, 
Ar bcn Calfaria fryn 

Pam ofnai bellach hwy ? 
Mae haeddiant gwaed yn uwch ei gri, 
Na'm holl elynion mawr eu rhi" î 

Na'm holl, iäc. 

4 J^ae dafn bach o waed 

Yn drymmach yn y nêf, 
Na'r pechod mwya gaed 

A'i holJ euogrwydd ef ;   . 
Gwrandewir Uais y dwyfol glwy, 
O ílaen eu damniol floeddiad hwy. 

O flaen, tjfc. 

5 'Does ün rhyw bechod câs 
A glyw'd am dano fôn, 
Ag all diftewi Uais 
Eirioîaeth gwaed yr Oen; 
f   Nawr maingc y nef fy ngorfedd yw, 
Lle.mae yn eiriol waed fy Nuw. 
.  Lle mae, ÒV . 


HYMN LXVI.   Gwaed y Groes yn 
erbyn ofn. 

'Ei' ymgyíTura nawr 
Fy enaid eiddil gwan, 
Sy'n cwrddid bob yr awr 
A rhwyílrau ymhob man ; 

1 F Mae 


w 


( 62 ) 

Mae Duw o'm tý, caf cyn bo hír, 
I wel'd fy meiau yn colli tir. v 
I wel'd, cifr. 

2 Ní chollwyd gwaed y groes 

Erioed am ddim i'r llawr, 
'Ddioddefwyd angau loes 

Heb ry w ddibenion mawr ; 
A thymma öedd ei amcan ef, 
Tm dwyn o'r byd i deyrnas nêf. 

I'm dwyn, dsV. 

3 Ffoed euogrwydd bellach fFwrdd 

Doed heddwch yn ei le, 
Ac na ddoed ofnau i'm cwrdd 

Dim ond awelon ne' ; 
Pwrcas y gwaed anfeidrol ddrud, 
Rho hyn yn fuan immi gyd. 

Rho hyn, &c. 

4 Nad immi garu mwy 

O'r pechod drwg ei ryw, 
Y pechod roddodd glwy 

I mrhynwr, O iy Nuw I 
Nàd immi garu dim ond ti, 
O'r ddae'r i eitha'r nefcedd íry. 

O'r ddae'r, & ç. 

HYMN LXVII.   TrArglwyddyw 
fy nerîh. 

(Fe ellìr canu yr Hymnau can/ynol trnvy ddyhlu'r 
Linau olaf ddivy <waitb9 neu ar y meffur oedd yn y 
llyfr cyn h<vcn yn- eu dyblu dair giuaitb.) 


ì *T"\Oes oddi-mewn i mi ei gyd 
JL/   Ond beiau mawr eu grym, 

Rhaid iromi gael dy haeddiant drud, 
Neu yntau fod heb ddim. 
eo vntau fcd heb ddim. 


(63 ) 

2 Y dyledfwyddau gorau eu rhyw, 

Tywyllodrus ynt a gwan ; 
Ac nid oes ond anfeidrol Dduw 
A all îy nghodi i'r lan» 
A all, &c. 

3 Mi friwiais addunedau mawr 

Amferau maith heb ri\ 
Ac nid^ces gyíTur genni nawr 
Mewn dim ond Calfari. 
Mewn dim, íffc. 

4 Pam tryílaf i fy nghaîon mwy 

A'm denodd i yn llyn ? 
Cwell genni dryílo yn y clwy 
Ro'wd ar Galfaria fryn. 
Ro'wd ar, &c. 

5 Boed gorfedd grâs yn rhydd i mi, 

Tan bob euogrwydd llym, 
Fel gallw'i orfoîeddu'n hy 
Ar elynion mawr eu grym. 
Ar elynion, Í5fr. 

H Y M N LXVIII.  Ncu yr aìl ran. 

i "17N fuan tyr'd ymlaen fy Nuw, 
\    Mae ynnot nerth a grym didrai ; 
i;ad y gelynion o un rhyw 
Fyth arnai lawenhau. 
Fy th amai, &c. 

2 Mae anghrediniaeth feî y mor, 

A meiau yw eu fail ; 
Yn gwneuthur ufFern fawr a{r bedJ, 
I'm curo i bob yn ail. 
I'm curo, £sV. 

3 A minnau wela 'ngoncweft fry 

vn goncweíl hyfryd iawn, 
nìllwyd gynt ar Ga/fari 
vn rhyfedd un prydnhawn. 
yii rhyfcdd, &c. 

F t a. Mae 


C 64 )   , 

4 Mae nngau'r groes yn awr yn hyy 
yn pìedio tros y gwan; 
Ac angau íy lachawdwr cu, 
yn unig gwyd & i'r lan. 
yn unig, àfc. 

HYMN LXIX.  Neu y drydedd ran. 

1 \T7Ei' f'enaid gorfoledda mwy, 
VV    Tr'o í^Arglwydd mawr yn Dûuw> 

Mae'r gair a ddwedo yn llawer mwy 
Na pbechod o un rhyw. 
Na phechod, &c. 

2 Tan boh cyfìuddiau fwy na mwy 

Rhuadau cnawd a byd ; 
Mae digon nerth mewn marwòl gl \vy» 
I'w briwîo hwy oll ynghyd, 
I'w briwio, £ÿr. 

3 Awdwr y cariad fy'n parhau, 

Na welir fyth o'i fath, 
Sydd ddigon abl fy rhyddhau, 
O bob rhyw garchar caeth. 
O bob, &c. 

4 'Does genni mwy ond Duw yn Dad* 

yn erbyn pob rhyw wae ; 

'Does genni ond ei gariad rhad, 

^n feilfaen o barhau. 

yn feilfaen, £ÿc. 

1 

HYMN LXX.   Ccncwejì ofn. 

1  1 ^'Enaid egwan paid ac ofni, 
JP   Bod rhy'w ddrygau mawr gerllaw, 
Ofni gwyntoedd oer y Gogledd, 
Ofni gwynt y Dwyrain draw ; 
Ofni'r cwbl, fjfc. 
Ac heb achos ofni 'n bod. 


Newydd mawr, a newydd llawen, 
Newydd gwîr, a newydd rhâd, 


Sy'n 


| 


( 65 ) 


Sy 'n marchogaeth ar y cwmmwl  . 

Goleu draw o dŷ fy nhâd ; 
Fe faddeuwyd, ÖV. 
Eeiau rif y fer imî. 

3 O's daw gwradwydd, o's daw gofíd, 

Trwy ragluniaeth bur fy Nuw > 
Hynny fyth ni ladd fy enaid, 

Cadw nghalon wna fe 'n friw, 
Bydd ei íflangell, 'éte- 
Yn y diwedd fel y gwin. 

4 O's ar welu rhaid fy rhoddi, 

Ryw bryd yn y dyddiau ddaw, 
I gyftuddiau nes bo'm brodur, 

Goreu oll yn cilio draw ; 
Mi ddof allan, &c. 
Fel yr aur y feithfed tro. 

5 O's rhaid immi gael  blynyddau, 

OV cyíhiddiau gwaetha eu rhy w } 
Am funudau bach o blefer 

Ge's i dorri deddf fy Nuw ; 
Fe ddaw ddiwedd, àfc. 
Ar bob gofid yn y nef. 

HYMN LXXI.   Neuyraìlran. 

\ yk Ml fodlona doed a ddelo 
xVJL   O's cai wel'd yr happus awr, 
Trwy ryw foddion crai neu chẃerw 

I fy mhechod fynM i lawrj 
Digon bodlon, ÖV. 
Conc'ro bai trwy ddwyn y groes, 

2 Mi weddiais fîl o weithiau 

Am orchfygu pechod câs, 
Ac er gwcddi, ac er gofîd 

Pechod cedd yn cario'r ma's \ 
Rhaid cyttuno, £sV. 
O nef ac uffern Iadd fy naai» 

* 3 


( 66 } 

3 Fe gaw'd cfoefau He ni phechwyd, 

Pam gwrthneba innau 'r groes, 
Pe ga's  Crewr nef ei hunaa 

Ar Galfaria angeu loesj 
Yr un llwybrau, dffr. 
Rhaid im' gerdded ag efe. 

4 Greíîb belîach wrth y dà^lo, 

Y mae genni loches grêf, 
Er im' golli 'm íFryns anwylaf 

'ChoIIai ddim o hono ef 5 
O gyíluddiau, &c . 
Mwy na chwi yw cwmp'ni 'm Duw. 

5 Boed íy lloches mewn llueíty 

Heb gyfuron o un rhy w, 
B'wyf yn warth ó'r De' i'r Dwyrain 

R-hwng gelynion cas fy Nuw ; 
Darfa gofid, &c. 
Ond yn unig ày fwynhau. 

HỲMN  LXXII.   Ofn. 

1  *\7 Mae'm nerth i yn deífygio 
j[    Gan gyftuddiau o bob gradd,. 
Seirph a llewod yr anialwch 

Sy'n feunyddiol bron fy lladd; 
Moroedd mawr o maes fy'n bygwtb, 
Tonnau o mewn fy'n curo o hyd, 
Daear, nefoedd faíth ac ufFern 
Sydd yn gwafgu arnai rghyd. 

z Minnau 'n ofni 'r awel leia 

Ofni 'r ftorom fydd heb rym ; 
Jslid o's ynnwi Tw gwrthfefyll 

Ond euogrwydd árall ddim ; 
Ofni 'r drwg fy'n d'cd i foru 

Ofni 'r peçhod wrmuthym ddoe, 
Ofni 'm liygad fydd yn gwibio 

Ofni nghalon fydd yngnlo* 

3  Anghrediniaeth fy'n fy. ngwafgu, 
Anehredimaeih fy'n caei grym, 


Gan. 


(  67  } 

Gán bob pechod ac euogrwydd 

Onite ni's galle ddim ; 
Tua'r nef mi dro íy llygad, 

Dy na 'ngobaith i bob grâdd, 
Ond ddaw nerth ar fyrr oddiyna, 

Mae fy ofnau yn íiwr o'm lladd» 

4 Cyfod Haul fy'n rhwygocr tywyllwch, 

Cyfod nerth fy'n briwio chwant, 
Gyrr holl ofnau anghrediniaeth 

Fel rhyw niwlen bygddu bant; 
Rho im' wel'd yr ardal hyfryd 

Man lle mae íy ngobaith gwell, 
A  chael* plefíer yn yr anial 

I edrych ar y  gwledydd pell. 

HYMN  LXXIII.   Ffyddynconc- 
wero Angaiu 

i TfWT^ w*'n °*"n' tir y tywyd 

JJ^I   Hwnnw ngartre hyfryd y w ; 
Ond rwi 'ri ofni yr agendor 

Fawr fy dd rhwng y Mar*w afr By<w ; 
Angau dwfn y\\yv Iorddanen 

Wyf o hyd yn ofni ei brad, 
Tonnau ynt fydd raid myn'd trwyddynt, 

Mae's o'r "býd i dŷ' fy nhad. 

2 Mi anturia, rhaid yw cynnig 

Morio toanau, eu maint a'u grym, 
Na fues etto er pan ganwyd, 

Yn fath donnau mawrion ddim ; 
Gallu 'r nefoedd fawr ei hunan 

Ddeil iy enaid llefg i*r lan, 
Grâs yn Marw ar Ga/farìa, 

Ydy w noddfa 'm hyíbryd gwarí: 

3 O.bob enw yrahlith dynion 
Dyn^r enw gorau gyd; 
.Duw tan hoelion ar y croeíbrcn 
Yno yn Marw tros y byd ; 

Cmed 


(68 ) 

Gwaed yn ttifo ar Galfaria f 

Mor o haeddiant, mor o hedd, 
Od oes dim a faif i fyna, 

Saif yn erbyn angau a'r bedd. 

4 Ofni rwyf ac etto canu, 

Canu wrth fcddwl am y dydd, 
Tan ymdrechu ag angau creulon 

'R â pob cadwyn gref yn rhydd ; 
Cyll pleferau yn !an eu gafael, 

O's bydd angau 'n concrwr mawr, 
O's y bedd ga*r fyddugoliaeth 

Fe gwymp pechod yntau Iawr. 

5 Cyll y pechod hwnnw ei afael 

Fynnai fy yfbryd tan ei droed; 
Hwnnw barodd immi  ruddfan 

Lawer cant o weithiau erioed ; 
Diwedd caru  un rhyw blefíer, 

Dechreu hyfryd haf o heddj 
Pan fro angau'n gorfòleddu 

Ac yn chwerthin af y bedd. 

H Y M N LXXI V.   Neu yr áil ran. 

i  TJ Eth y w raid imofni ymadel 
Jj   A chyfeillion o bob rhyw ? 
ÎNid yw dyníon gorau'r ddaear 

Ddim yn gydmar i fy Nuw, 
Saint, Seraphìaid, a Cherubiaid, 

Lîu o Angylion hardd eu gwedd* 
I derfynau tragwyddoldeb, 

Ga'i fwynhau tu draw i*r bedd» 

2 Mi af heibio i'r creadur 

'Does ond gwagedd ynddo gyd; 
Twyîl a golwg heb ddim fylwedd 

yw a welais i yn y bŷd ; 
D'accw'r unig wlad o fylwedd 

Draw i'r brynnfoü man lle maf<» 
Afon bywyd fel y grifial 
Faefydd gras yn^wfrhatr» 

x Tì 


. ( 69 ) 

3 Ti dy hunan wi'n ei mofyn, 

Ynnot ti mae heddwch llawn ; 
Ynnot ti cai fod yn ddedwydd 

Ynnot ti yn hyfryd iawn ; 
Nid oes ofn i'r fawl dy garo 

I dy garo nid oes gwae ; 
Fe gaiff pob rhyw driítwch atgas 

lddynt droi yn llawenhau. 

4 Tyred btllach o'r creadur 

Mae'r creadur bron dy ladd, 
Troi, ymddadrys, ac ymddryfu, 

Fwy fwy mlaen o radd i radd ; 
Fyth ni chaiff fy enaid egwan 

Loches hyfryd fyth ond un, 
Rhag y ftormydd fy'n íy nghuro 

Yn dy glwyfau di dy hun. 

5 Fe euogrwydd fydd yn danllyd 

Ma vr ei bwys a mawr ei rym ; 
Nid yw'm dyledfwyddau pennaf 

I fefyll yn eu herbyn ddim ; 
Gwaed yn llifo ar Galfaria 

'N unig a'i goftega ef ; 
Rhaid im' hena^id redeg yno, 

Neu refolvo colli'r nef. 

6 Tro3 bechadur buoílfarw, 

Tros bechadur ar y pren, 
Y dioddefaiíl hoelion llymion 

Nes it' orfod crymmu 'th ben ; 
Dwed i mi, a mi oedd hwnnw 

Gofiodd cariad rhad mor fawr ? 
Marw tros un bron a fuddo 

Yn Gebertna boech i lawr. 

7 Dwed i mi a wyt yn maddeu 

Cwympo ganwaith i'r un baî, 
Dwed a ddeui fyth i galon 

Na's gall gynnig 'difarhau ; 
Beth yw pwyfau'r beiau mwya 

Wyt yn faddeu, o bwy ri ? 
Pa  un drymach yw fy mhechod 

Na gruddfanau Calfari? 8 Ar- 


(70 ) 

8_ Arclwydd rhaid i mi gael bywyd, 

Mae iy meiau yn rhy íawr, 

Fy euogrwydd fydd yn gydbwys 

A    JJ V    1t 


^ 


A mynyddau mwya'r ílawr ; 
Rhâd faddeuant gwawria bellach, 

Gwha garcharor caeth yn rhydd ; 
Fu'n ymdreiglo mewn tywyllwch 

Nawr i weled goleu'r dydd. 

HYMN LXXV.   Gweddù 

i f^SRym y ftormydd fydd yn curo 
VjX 'n danbaid ar fy enaid gwan ; 
Gwynt y Gogledd oer demeftlog 

Sy'n  íy rhwyftro i ddringo i'r !an ; 
Awydd teithio heb ddim gallu 

Ymorcheftu heb ddim grym ; 
Yn y frwydr rhaid im golli 

Oni fyddi 'a gymmorth im'. 

2 Tyred Arglwydd i'r anialwch 

Ymma buoft ti o'r blaen, 
Arwain b'rerin llefg difedr 

A dy golofn niwl a thân, 
Dal fy Ylbryd fy'n Jîewygu 

Gan ryw ofnau o bob man. 
yn ày allu rwyf yn gadarn 

Heboft ti nid ẁyf ond gwan. 

3 Wrth dy orfedd bydd fy nhrigfan, 

A dy orfedd unig yw, 
Od oes dim tu ymma i angau 

Wna fy enaid marw yn fy w ; 
Pechod, gofid, ac euogrwydd, 

O bob natur o  bob gradd, 
Syched am gael teimîo 'th heddwch, 

Sydd yn awrhon bron fy lladd. 

4 O drugaredd pen Cafaria, 

Sydd yn llawer lled na'r byd, 
Ymma yn unig mae fy ngobaitli 
Sefyl! mewn anfeidro! lid ; 

Rẅi 


(7i ) 

Rwi'n ymwâdù ôll a feddaî, 

Ac yn addef feddai ddim ; 
Iesu ei hunaa yw fy haeddiant, 

Iesu ei hunan yw fy ngrym. 

HYMN LXXVI.   Angau, 

1 TT* Wyf yn gwel'd yr afon ddwfn 
JY^   Yn agofach immi nawr, 
Mae arwyddion am yr amla 

Mae mewn munud 'rafn lawr, 
Rwyf yn ofni fy ngrafufau 

Ofni 'r tonnau bob yr un, 
Nid wyf fi yn wyneb angau 

Ond y gwaelaf, llefgafddyn. 

2 Etto angen roddwyd arnaf, 

Ddyddiau byrr i fentro maes ; 
Colli brwydr neu yntau ei hennill 

Gledd ynghîedd ag angau glâs, 
Iechydwriaeth yw fy ngobaith, 

Iechydwriaeth y w fy ngrym ; 
Ac o's collai ngafel yno 

Arall feddai i ymaflyd ddim. 

3 P'odd daw nerth im' yn y frwydr 

Pan rwi nawr yn llwfrhau ? 
Oddiwrth amlder maith fy meiau 

Mae fy ofnau yn cryf hau ; 
Fy anghrediniaeth fydd yn gadarn 

Am fod ynnwi leied grym ; 
Pe bawn ond concwero 'mhechoí 

Ni wnai ofn niwed im\ 

4 O fy enaid gwan nag ofna, 

Nid concwero un rhyw fai, 
Na choncwero cant o feiau 

Rwyftra 'm hyíbryd lwfrhau; 
Gwel'd y gras fydd yn yr Iesu, 

Mor digonol yw i'r gwan, 
Mewn dyfnderoedd angau creulon 

Ddeil fy yíbryd llefg i'r lan. 

5 Gant 


% 


tn ) 

5 Gant o weîthiau,  ol a gwrthol 

Y dilynais i fy mai , 
Pechu cyn adnabod pechod, 

Pechu wedi 'difarhau ; 
D'accw'r graigthaid im< ymddiried, 

D'accw'r lloches, d'açcw'r fan, 
Ynghanghennau pren y bywyd 

Arall ddim ni's dal fi i'r lan. 

H Y M N LXXVII. Neu yr aìl ran. 

• i  1 ? Farwel i ch wi gynt a gerais 

jT   Nid yw 'ch cwmp'ni, nid yw'ch gwedd, 
Nid yw'r cariad íy'n eich calon 

Ragor na d'od. hyd y bedd ; 
Pan d-el angau chwi fFowch ymmaith, 

Da i mi fod genni Dduw, 
Ffrynd fo gydaf wedi marw . • 

Hwnnw garaf fì yn fy w. 

-2 Ffarwel,  ffarwel, oll a welais 
^ Rrôyf fì bron a myn'd i fyà, 
^Llemae ffryns, alle mae tryfor 
òíewydd genni.oll ei gyd ; 

* Etto nid wyf ä ond blaenu 

Daw'm perth'nafau yn y man ; 
Ni gyfodwn gy.da. eu gilydd 
Ýn y borau'n bur i'r lan. 

\ 3 Rwyf fi nawr yn gryf i farw, 
' í^wyf fi nawr yn gryf i íy w ; 

Er^rnor wanned wyf i ymdrcch 

Fe goncwerodd Iesu'itì Duw : 
yn' ei goncweíl rwi'n ymddiried, 

Seilfaen yw ei angau loes, 
Lladd fy mhechod íi mewn munud, 
Oni edrychai at ei groes. 

4 NẂW' rwi *n barcd i anturio 
Vn ày alîu mawr dy hun,, 
I áhturio yn wyneb angau 
Sydd yrì gryfach nag yw clyn ; 
'. % Gwaed 


(73 1 

Gwaed yn Uifo ar y croeíbrcn, 
Dynol, farwoî, ddwyfol glwy 

Wna i'm henaid er mor wanned 
Loefon angau fyned tnvy. 


HYMN lxxv i n. Gwaed v Groes, 

i   \ Raid im' rodio anial dir, 

J\.  Trwy ílormydd a themeíUoedd hir ? 
Nid ofnaiddim, doed dydd, doed nôs, 
Yngolwg hyfryd gwaed y grô's. 

Golwg, golwg, golwg, golwg, * 

Yngolwg hyfryd gwaed y grô's. ,. 

2 Ni faif y gelyn mwya ei rym .     ^V^ 

Yn erbyn pen Calfaria ddim ; ^V. ^ 

Ac ar Galfaria hyfryd mwy, ^ 

Yw'r unig fan concwerai hwy. <^ 

Unig, unig, àfc. ^ 

Gwnaeth pechod immi lwfrhau, 
Fe rwyílrodd pechod fl 'th fwynhau ; 
Mewn dudew nos rw'n difgwyl dydd, 


I'th gariad wneud íy nhraed yn rhydd.     C^y^    sj^ 
Gariad, gariad, àfc. St^ 


4 Paham caifF nwydau'm natur gref, 
I attal awel bur y néf ? 
Mae gradd yn well oth gariad drud, /  <^\     V . 
Na'r ddaear fawr a*r nef ei gyd. y^     ^w 

Ddaear, ddaear, ÖV. '   "V     ^ 

5 Ni fedd y Dwyrain faith na'r De\ ^ 
Bleferau fel pleferau V ne' ? • 

Mae mor didrai mewn marwol gl wy, /  v<      n^ 
Sy heb ddechreu ac heb ddarfod mwy.    ^ ^    ^*' 


Ddechreu, ddechreu, àfc. 


> 


Rho immibrawf o'th gariad drud, N^    V 

IV fawl a fynnech dyro'r byd ; 'N. 

Dy gwmpni<hy mewn munad awr / -^^ 
Y ddaear megis nefoedd fawr. ^ ^s 

Ddaear, ddaear, t$c . ^    /   C 

G Hyt.ì.j ! Ç\\ 


(74) 
HYMN  lxxix. 

Hvmnau am undeb yfirydol rhwtig fawub o bob cn- 
wau  ag fy'n dilyn  C R IS T, ar ddymuniad 

H H ,    Efq; 

i  THYUW dere a'th íaint o tan y ne% 
\^J O eitha «r Dwyrain bell i'r Def, 
I fod yn dlawd, i fod yn un, 
Yn ddedwydd ynnot ti dy hun. 

2 Nad rai gwympodd rhai fy'n wan, 
I ddringo yn uchel fry i'r lan ; 
Rhag i'n diweddiad ola fôd 

Yn waeth na chyn i'n gredu erioed. 

3 Nad ragfarn fyth i gario'r dydd, \ 
A'r rai a roddodd grâs yn rhydd ; 

Pam collai 'r dydd wrth feiau'r un, 
Pan ,nillais i wrth îy meiau fy hun. 

4 Pam fyrthîai wrth eu beiau hwy ? 
I mi maddeuwyd beiau mwy ; 
Yr hwn îy'n maddeu maddeu màe, 

y mwyaf fel y lleiaf fai. - ^ 

5 O dercha f'enaid llefg i'r lan, 

I garu 'th feintiau ymhob man ; 
I nabod cariad pur y néf, 
Na adnabu'r byd o hono ef. 

6 Ehenga 'm doniau byrr i maes, 
I lifo tros ardaloedd grâs ; 

Na bwyf yn berchen gras na dawn, 
Ond i ti 'th hunan forau a nawn. 

HYMN  LXXX.   Neuyráilran. 

i. T TN llais, un fwn, un enw pur, 

\^J  Fo o'r Gogledd hyd y Dwyrain dir, 
O for i for gylch cwmpas býd, 
Sef enw 'i Iesu oll ei gýd. 

2 Darfydded fon ymhob rhyw fan, 
Am ddoniau mawr na doniau gwan, 

Darfyddcd 


(75) 

Dajrfydded enwau pob rhyw ddyn, 
Aed oll yn ddim ond ti dy hun. 

3 Na foed ar dafod pererin mwy, 
Ganiadau am ddim ond marwol gl wy, 
Pan y teyrnafo ei ysbryd ef, 
Y ddaear dywyll dry yn nêfl 

4 O gwna ni Iesu bob yr un, 

I adnabod Duwdod yn y dyn ; 
Aq mae'n happufrwydd tan y nèf, 
Yn unig yw ei adnabod ef. 

5 O tyr'd yn frau Jachawdwr mawr, 
Efcynned dy ysbryd ymma lawr ; 
Gwna i'r torfeydd a brynodd gwaed, 
Gyd gerdded tua'r hyfryd wläd. 

6 Cyd fyn'd o hyd tan ganu mlaen, 
Cyd ddiodde yn y dvv*r a'r tân î 
Cyd gario'r groes, cyd lawenhau, 
A chyd gyftuddio tan bob gsvae. 

HYMN  lxxxiv Neu y drydedd ran. 

Rhai bwrcafoddgwaed y nêf, 

Sy heb enw ond ei enw ef, 
Hwy mhob cylludd,  hwy ymhob gwaf, 
A gaiíF yn unig lawenhau. 

Trech fydd y rhai'n na gwawd nalîid, 
A'r holl elynion fy'n y byd, 
^    Yn un mewn culni, un mewn poen, 
Aelodau'r croefhoeliedig Oen. 

3 O na ddeu' ââyàâ yr lndia i bea, 
I wel'd yv hwn fu ar y pren ; 
A ninnau yn un, yn un a hwy, 
Yn canu am ei farwol glwy. 

4. Britania Faiur yn íRara o dân, 
O gariad at eu prynwr glan ; 
A'r holl ynyfocdd pella'r byd, 
jg^   Yn boddi rrtîwn caniadau gyd, 

G 2 5 Amen, 


Y 


(76) 

5 Amen, Amen, boed mor a thir, 

Mewn perffaith hêdd, mewn cariad pu>, 
Heb ganthynt bleíTer o un rhyw, 
Ond caru'n íesu mawr an Duw. 

HYMN  LXXXII.   tfodt. 

2 "\T Rwi'n teimlo'm nerth yn pallu, 
X   Nid yw'm ffydd ond hedyn gwan % 
Rhaid immi gael mwy o allu, 

I ddringo 'r 'nialwch mawr i'r lan ; 
X mae'r tan fydd yn f y YÍbryd 

Yn gwrthnebu'r nefol rodd, 
Ac yn gwneud fy enaid ochein 
Am amíeroedd wrth ei fodd. 

2 Neu o's le gyfgodi'r ílorom 

Ond ynghiwyfau pur fy Nuw, 
Gwyntoedd ufFern fydd greulonach, 

Na dyledfwydd o un rhyw ; 
Mae euogrwydd du mor ddwfn, 

Mawr ei floeddiad, mawr ei boen,  • 
Nad o's îs y nêf diílewa 

Onid gwaed yr addfwyn Oen. 

3 Ond fydd i ti ©lchi'm Henaid 

A dy waed mi gwympa nawr,. 
Heb ày waed rwi bob mynedyn 

Eifiws o bry ar y lîawr; 
Nid wyf fi yn erbyn uffern 

Ehang fawr ond gẁaeîaf ddyn, • 

Rwi'n deíFugio, ddim ond meddwl 

Oni ddeli di E 'th hun. 

4 Mae mi frodur hen ac iíaingc, 

RJiai yn fychain rhai yn fawr, 
Ac fy'n ofni yn eu calon 

Rhag im' ryw bryd fyrthio Iawr ; 
Fe gaiff Satan hen ei wynfyd 

Oni ddeil ây ras fi i'r lan, 
Ddoe mi fyrthiais, nawr rwi'nfyrthîb 

Syrthiaf ctto ÿri y man. 

JÎYun 


(T7 ) 
HYMN LXXXIII.  Neuyraiìran, 

i  O Aith o wcithiau ol a gwrthol 
^   Torrais ày orch'mynion glân* 
Saith adduned fawr a wnaethyra 

I ymgadw rhag ÿ tan ; 
Yn y dyfnder ce's i gy nta 

Wel'd dy wrìdog wyneb gwyn, 
Oni buafai íflam euogrwydd 

Ddaethwn fyth i Sion fryn. 

2 Fe wnaeth pechod, fe wnaeth uírern^ 

Fe wnaeth tywyllwch dudew 'r ncs> 
I'm roi naid trwy ddyledfwyddau^ 

Cael, neu golli, at waed dy gro'sj 
Ar fin ufFern ce's irr nefoedd, 

Ac yn angau ce's i fyw, 
yn nharanau mynydd Sìnah 

Gynta de's i gwrdd a'm Duw. 

3 Mellt a tharanau mwg a chenlîyfg 

Oedd euogrwydd immi'r pryd, 
De's i wel'd rnaddeuant pechod, 

Fîl o weithiau yn fwy na'r byd j 
Gwna, mi gofia 'r oriau hynny, 

Oriau fy mhriodas yn' 
\m daeth Crewr nef a daear, 

Ar pechadur gwaela yn un. 

HYMN   LXXXI\r. 

DRaw mi welacr nos yn darfod^ 
Draw mi wela oleu dydd, 
Yn difglôirio tros y bryniau, 

Melus yn y man y fydd,. 
~?fy gelynion pan del goîeu 
Ni all pechod er ei rym, 
BdÖ wrèiddau yn fy F,atur 
-11 hau,l cyfiawnder ddim, 

G 5 a Ebü 


( 78 ) 1 

2 Daw i ben aed byd yn ufHon 

Bob rhyw air a ddwedo 'nhâd, 
Sathrir Satan, fathrir angau, 

Sathrir uffern tan fy nhraed; 
Buddugoliaeth ddaw o'r diwedd, 

A phan del melyfa fydd, 
Mîl o ílwyddau gyda'm Arclwydd, 

Nid yw ragor ddim na dydd. 

3 yn y rhyfel mi árhofa* 

vn y ryfel mae fy lle, 
Boed fy ngenau wrth y ddaear, 

Boed fy llygaid tuar nê' ; 
Doed y concweíl bryd y delo 

Difgwyl wrth fy Nuw a wnaf, . 

Nes o'r diwedd wel'd yn trengu 

Pechod ag oedd bron fy lladd. 


Merch i Efangelius y Pregethwr fu 
farw yn bythefnos oed, enw pa un 
oedd Maria Sophia -> ac wrth weled 
y fath effaith gafodd hyn arSerchi- 
adau ei Mam, y cyfanfoddwyd y 
Geiriau canlynol. 

Tan yjr Enw cyffredin Marwnad,  ar gan 
Benrydd. 

UN gcfal ragor, ac un gofìd mawr 
Aeth tros fy mhen, na's gwelai ö hono mwy* 
Deng mîl o ddyddiau c'yd pe buafwn byw, 
A byw Maria9 gofal fuafai by w : 
Dymuniad, gobaith, cariad raaith a chwant 
Ei gweld hi 'n daedwydd fuafai tan íy mron j 

II i aeth i'r bêdd ! 

O ddedwydd bawb, ei mam yn gyntaf unr 
A aaim,att yn ail, oes nicl yn gynfaf û, 


(79) 

A hithau 'n ddedwydd, o'sywdedwydddýn, 

'Madewn a'r byd heb brofi dim o'i wae. 

I'r byd hi ddaeth, ond prin c'as weld yr haul 
Yn gwneuthur dau orphwysfa i ddynolryw, 
Dim ond ymddangos fel rhyw feren bêll 
Unwaith mewn oes ymhlith y lleill o'r fêr, 
Ac yna diangc i ardaloedd pêll, 
Tu hwnt i adnabyddiaeth dŷn yn fyw. 
Ffarwel i fŷd, fFarwel i fŷd o'm bodd 
Oedd iaith y baban, pe deali'fai hi iaith ; 
Ffarwel i dâd, fFarwel i fam, a phawb ; 
'D wy'n perthyn dim. i neb yn îs na 'r haul; 
Nid yw fy enw i yn yr arfaeth fawr 
I fyw mewn blinder ond i farw 'n g!au ; 
Mae V ddae'r yn well i gorph fath eiddil gwan 
Na man, na meddig un o tan y rhod,     ■■ 
Wel' dyma ei llais, o's gellir nabod llais 
Ar wynebllefc ym mreichiau angeu du ; 
Ochenaid un î — íFarwel î — hi aeth i'r lan, 
Heb wybod beth yw hiraeth ar ol dyn, 
Sy'ntorri calon mil o fammau a mwy, 
Na gwybod beth y w cariad ge'nfor mawr, 
Sy'n chwalu 'r muriau mwỳacryf o'i flaen.; 
Ac yngwnçud Bedlam> íùth. yn hanner llawn 
O hen ac ieuaingc, glan a falwynghyd ; 
Na gwybod bcthyw liid a malais gref, 
Sy'n chwalu 'r efcyrn, ac yn bwyta'r mêr 
O greadur pur !   O's ydy w dŷn yn bur, 
Ond aflan dŷn cyn <Tod o'r groth i maes, 
Yn Adda yn euog, ac yn Adda yn frwnt; 
Tan ddamnedigaeth, o lygredig hdd ; 
Ond am bob gweithred, am bob tymmer ddrwf; 
Ni's gwclwyd yn Sapbia yma 'r un ; 
Grwgnach ni's gwnaeth, tymraerau cynta ge'ir 
Mewn baban gwan yn pennu maes ei dâd, 
Lléf, anfodlonrwydd, anghymmedrol flýs, 
Effeithiau 'r cwymp a welir gynta rhai, 
Nid felly hi !  ond cyfcodd hyfryd hûn, 
Ofr groth i'r bedd yn wirion ac yn fŵyn. 
O ewyn dy fýd ! 'd oes neb ond rhai heb ríU, 

H<* 


1 

C 80) 

fíeb gluft, heb fynwyr, ac heb Iygad clir 

Yn chwenych byw. 

Ẅei' ti dihengaift, dywed im' p'fawl gwae, 
P'fawl braw, p'fawl gofid, p'fawl gorthrymder. trifë, 

Sydd i'r torfeydd adewaift ar dy ol ? — *4 

Bihengaift ti ar nwydaa cig a gwaed, 

Yr uffern fawr o fewn i fynwes dyn, 

Sy'n fflamio i'r lan heb ddarfod iddi bytH; 

Pob nwyd heb derfyn, á phob nwyd heb gaeî, 

O oes i oes y ganfed ran ei chŵant, 

Yn bloeddio am gael rhagor iddynt bÿth, 

Can mîl yn rhagor, nid y w ronyn mwy ; 

Nawr cariad fydd yn cario oli o'i flaen,  _> 

Mhen awr caíiheb fy'n rheoli 'n lan ; 

Cenfìgen heddyw, a rhyw leng o'i hol, 

Y foru awydd fydd yn cario'r maes. 
Un tro bydd ofn, arall y bydd chwant, 
Yn groes i'w gilydd, mîl o nwydau'n îlyn ; 
Yn lladd, yn codi, ac yn nychu'r dyn ; 
Yn gwneuthur uffern ehang bob yr awr, t 
Ac yn gwneud mwrddiwn faith i waeddu i mâs, 

Y bedd y bedd 1 ~ 

Ond hi Maria ni's ca'dd wel'd yr un, 
Ca's lonydd gan y nwydau cryf o fewn, 
O'i breintiau dymma yr un. — - 
Pa le mae'r groes, yr uffern fawr ei grym, 
Sy'n gwneud i fyrdd bob dydd i lwfrhau^ 

Y tlawd fy th dani y cyfoethog nid yw ryââ* 

Y groes, y groes, fy'n creu'r galon wan 
Yn crymu'r cefn ac yn moeli 'r pen, 
Yn glafíifr wyneb ac yn oeri 'r gwaed, 
Mäe Mary yn rhydd. < 
O mîl o filoedd o gyíluddiau amwy, 
Sy a* y ddaear i ofydio dyn, 

0 mewn, o maes, fel rhyw lifogydd mawiy 
Didrai, diddiwedd, oll yn fawr eu grym ; 

1 wthio enaid llefg i lwfrhau. 
Ochneidiau ydyw'r cwbl îsyr hauî, 
Ochneidiau i eni, ac ochneidiau i fyxv7 
Mewn llwyddiant, plefíer morocdd mawr 0 íyd,— 

Mae 


(Si ) 

Mae rhy w ochneidîau yno wrth fwynha* i 

Fe anwyd dyn i anherfynol wae, 

Fel rhed y DVr yn ufudd iawn Pr mor, 

Pwy erbyn hyn fydd na ddymunai fyn'd 

Heb fylwi o neb yn ddiílaw iawn i'r pridd ? 

Beth ydyw'r poen ? beth ydyw'r gofid mwy ?*" 

Roi baban gwan i orwedd yn y bedd. 

Fe âd we'd ei mam, nad oes un funud a\yr 

O'r hirnos dywyll nad yw yn ei chof. 

Breuddwydion, gofid ei breuddwydion oll, 

ynghylch y wirion roddwyd yrt y llwch. 

Mae'n fy w, mae'n farw, y mac'n iach, mae'n -gláf 

Y*s yn fyfyrio o ddechreu nos i ddydd : 

Mae'n oer, ma^n dwym, mae ymma yn fy nghòV 

Ond pan dihunwyf y mae yn y bedd. — 

Pan bwi 'n ddihun, nid eilwaith lai fy mhoen, 

Mae'r bedd yn oer, rwi'n gruddfan o ryw gur, 

Fod f'annwyl blentyn yno wrth i ei hun ; 

Oes ia ? oes eira ? neu oes d\vr yn d'od 

I'r dywyll gell i wneud ei gwely yn waeth ? 

O na buafwn yn gwneud cofTy» aur, 

A'i rhoddi orwedd yno tra fawn byw ; 

Fyth tan fy mhen y buafai ei huhig le, 

Nes buafwn farw, yna cawfai fod 

Yn yr un coffyn yr un gell a mi ; 

A gado 'r aur i rheini'r fawl ai car. 

O beth a wna i \ mae mab, mae merch, a phawfcj 

A'r ddae'r ar un waith r'wan wedi ffoi ? 

'Does neb, 'does dim, ond Mary fy'n y pridd 

W'i yn fyfyrio bob rhyw funud awr. 

Fel hyn ei mam î nes canfod pethau gwell 

Tu draw i'r agendor fawr, rhwng dydd a nosj 

Ac yna yn llyn • 

O chwi feddyliau gwag, meddyliau dyrt, 
Nad yw'n gwePd ond mymryn bach o'i flaen 
*R un peth yw'r pridá, a phluf y gwelu clyd> 
•R un peth yw oerfel dŵfr tan a gwres ; 
'R  un peth yw marw, ond y gair a byw, 
'Does dim  gwahaniaeth i'w ei gael ond un, 
Sef llid, neu heddwch croeíhoeliedig Oen ; 

Ei 


(82  ) 

Ei lid yvf uffern, ond ei hedd y w'r nef; 
Bod tan ei lid yw uíFern ar y ddae'r, 
Bod yn ei heddwch y w bod yn y nef. 
A beth yw marw ond cyfnewid lle ? 

Y foru gartre, heddyw maes o dre ; 
Ar genfor heddyw, foru ar y tir : 

Ar dir, ar for, neu gartre, maes o dre, 
'Runftrynd/r unDuw,'r unheddwch maith didraîí 
Dim ond bod marw yn Hawcr gwell na by w, 
Bod oddicartref ydyw bod yn nhre ; 
Bod yn y beddrod yw bod yn y nef, 

Y bawb o bur gariadau'r addíwyn Oen. 
Mae hi yn un o'r d-orf äneirif hyn, 

Mae Memrwn Sanélaidd felly yn cadarnau. 

0 ddedwydd ddydd, o's felly ehengodd gras, 
Ei faith derfynau at y baban gwan, 

A myn'd a hon cyn profi'r byd a'i wae, 
Trwy entrych awyr rhwug y difgîair fer, 

Rwi'n Ilawenhau. , 

MaeY peth yn fiwr, mi wela yn eglur iawa 
Tros yr agendor fawr rhwng dae'r a ne' 

1 fod Marta nawr ymlith y 11 u ; 
Ymhlith torfeydd,  torfeydd ar ol torfeydd, 
Fry o fabanod pur heb frychau nawr. 

Ac ni feddy liais i fod mwy o rhai'n 

Na neb rhy w eraill heddy w yn y nef. 

Derchafwyd gras fel hyn yn llawer mwy 

Di ddyfg, diddeall iaith, di dda, di ddim, 

Yn feánio maes ganiadau pur y nef ; 

Yn nabod dyfais lachadwriaeth rad, 

Pob caingc, pob gwreiddyn, a phob rhan yn Ilwyr, 

Uwch Abram, Jofepb, Pedr9 lo% neu Paul9 

Gy nt ar y ddae'ryn awr mae'r baban gwan. 

Rwi nawr yn gweí'd mewn myfyr bethau mwy 

Nag y feddyliais i erioed o'r blaen. 

'Does heddyw yr un yn fyw ym Mrìlain Fa<v:r 

y mwya eu donniau, y mwya oll eu grâs, 

Ag ŵyr y ganfed ran am Iesu mawr, 

A ŵyr yr eiddil aeth i raaes o'i phoen ; 

Rwi wrth fy modd, rwi trwy V ehangder mawr, 


(83 ) 


rn gweVd y marw nawr yn berffaith fy w ; 

Ond o'r fath dorf o ry w Gweíliwnau maith 

Sy'n llifo mewn felmoroedd i fy mryd* 

A oes dîm hiraeth ar y dorf ddi*rif 

O bur fabanod am eu cyrph iV lan ? 

A phan del hyn i ben, ar forau wawr 

yr adgyfodiad mawr o'r iiwch i'r lan ; 

O ba faintioli c'od ei chorph hi o'r bedd ? 

Fel 'raeth ef lawr ?  neu o faintioli mwy ? 

Fel corph ei Harglwydd nawr fydd ar y faingc. 

Pwy atteb im' i ofyn Cweíliwn mwy, 

Pa fodd, gall enaid unig lawcnhau ? 

A gwel'd, a chlywed, canu nefol gan, 

A'r tafod, cluft a'r llygad yn y bedd; 

0 taw íy enaid mi gaf yn y man, 

1 wel'd fy hun, ae nid rhaid gofyn mwy 
Cael prewf fydd ddígon, mi 'nabyddaf olh 


Efangelius y Pregethwr, ìFam 

Maria Sophia. 

Byth mi gara yr Enw Mary, 
Boed ar Angel, boed ar ddyn, 
Cant rhyw fendith oddi ar y funud, 
Clymwyd Mary a minnau yn un $ 
O's bu Fary fechan farw, 

Cadw Fary hen yn fyw, 
Dymma'r pennaf gais daearol, 
W'in ei geifio gan fy Nuw, 


T E R  F Y  N, 


54** Yrwyf yn eich cynghori i beidio 
a rhwymo 'r Llyfr hwn ynghyd ag 
un Llyfr arallj am fy mod yn 
meddwl ô's caf ond rhai Mifoedd 
yn rhagor o Fy w cyfanfoddi un arall 
or un faint i'w gyd-rwymo ag ef: 
ond aros yr wyf i gael amry w Fef- 
urau newýddion oddjwrth y Saef<m> 
fel na bo'iCpnru yn fyrr o'u braint 
hwy mewn dim i foli Duw ag a 
wnaeth cymmaint trofpm x\i> a 
hwytliau. 

-w»     '   "" ' 

Mae   yr   AIL   RAN, 

O Grefyddau 'r Byd, 

IV brintio ar frys. 

*■■ •  -• ,. * „ ■ t 

Mae  Hefyd  Lyfr  a  elwir, 

BYWYD a MARWOLAETH 

THEOMEMPHUS, 

IV ofod allan ar fyrr. 

» " ■ ' ■  "v 

Yr Ail Argraphiad hefyd o Lyfr, 

Golwg ar Deyrnas Crist. 


*2*fl@S<*«**>á©í'e*»á©S-í><>^> 


* 
c